Total misforståelse blandt nykristne om Moseloven


Jesus udtalelse om Moseloven:
Mattæus-Evangeliet 5,17

Der er blandt kristne i dag sket en stor misforståelse, at Jesus har ophævet Moses lovbog, idet han siger:
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven og profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at opfylde!!.....
Thi sandelig siger jeg eder: før himmelen og jorden forgår (syndfloden), skal end ikke det mindste bogstav eller en tøddel af loven forgå - før det er sket alt sammen.
Loven og profeterne havde deres tid, til Johannes kom; fra den tid forkyndes evangeliet om Guds rige, og alle og enhver søger at storme ind i det.
Men snarere skal himmel og jord forgå end en tøddel af loven falde fra.
Matt.5,17-19 ; Luk.16,17 ; 21,15-22.

Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig.
Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes.
Og - om I vil tage imod det - han er Elias (Johannes), som skulle komme?
Matt.11,12-14 ; Malakias Bog 4,5 ; Matt.17,1-13 ; Luk.1,13-17 ; 4.Mos.6,1-3 ; Matt.11,18 ; 3,4 ; Luk.3,2-6 ; Es.52,11-15 ; Es.48,20 ; Åb.18,4 ; Es.53,1-7 ; Matt.8,17 Matt.26,63-64 ; 27,14 ; Joh 1,29-34 Ap.G.8,32.

En af de yperste skriftlærde præster Elezar, en mand, der allerede var i en fremrykket alder og havde ualmindelige kønne ansigtstræk, skulle med magt tvinges til at lukke munden op og spise svinekød.
2.Makk.6,18 ; 3.Mos.11,7 ; 5.Mos.14,8.

Men da han foretrak en ærefuld død frem for et liv i skændsel, spyttede han først kødet ud og gik derpå frivilligt hen til pinebænken -
Hebr.11,35 ; 1.Kor.8,13.

en optræden, som sømmede sig for mænd, der trods deres store kærlighed til livet havde mod til at afvise, hvad det ikke var tilladt at nyde.
Makk.5,27.

Tryk på linket:www.vitanyhed.dk/55835471


I Bibelens 6000 år historie, har svinet altid været et urent dyr som man ikke måtte spise!!.....
3.Mos.11,7-8 ; 2.Makkabære Bog.6,18 ff.

I Bibelens 6000 år historie, har svinet altid været et urent dyr som man ikke måtte spise!!.....
3.Mos.11,7-8 ; 2.Makkabære Bog.6,18 ff.

Verdens farligste gift i drikkevandet forværes fra år til år ved landbrugets anvendelse af bioaske fyldt med dioxin!!...

National Academi of Sciences offentliggjorde den 7. november 2006 en ny rapport om EPA`s undersøgelse af Dioxins sundhedsmæssige virkninger, der er indsamlet af WOLF`s BEMÆRKNING: Dioxin hjemmesiden - http://www.ejnet.org/dioxin

National Academies nye undersøgelse konkluderer Dioxin er giftig (Center for Sundhed, miljø og retfærdighed). Et udkast til rapporten overgået til offentlig kommentar fra 1994 af Us Envirommental al Protection Egency (EPA) beskriver klart dioxin som en alvorlig trussel mod folkesundheden og som blev udvidet i rapporten den 7. november 2006.

Dioxin


Dioxin er en fællesbetegnelse for mere end 200 yderst farlige kemiske forbindelser, hvori bl.a. kulstof, ilt, brint og klor indgår.
En række dioxiner er yderst giftige (hvem husker ikke ulykken i Seveso Italien i 1976), hvor mere end 50.000 mennesker blev evakueret: www.vitanyhed.dk/12158292
www.vitanyhed.dk/12158295

Dioxin i vores mad og den alvorlig forurening af vores drikkevand lurer lige om hjørnet i 2013? 

Tryk på linket - Kemiens Tidsalde: www.vitanyhed.dk/12158298

Slidtage fra vores sko (ftalater, limrester m.m.) på fortove, gader og stræder, havner i vores vandløb og spildevand.
Kilde: G.I.N.  www.vitanyhed.dk/12158289 (farlig gift i sko)

Viden og information om klimaet

Sådan kommer CO2 tilbage til atmosfæren?

Når du trækker vejret, er der CO2 i dit udåndingsluft. Og når kraftværket eller bilen forbrænder olie, kul, naturgas eller benzin, kommer der også store mængder CO2 ud af skorstenen. CO2 er et af slutprodukterne i alle slags forbrændinger, hvor der indgår materialer, som engang har været levende. Det kalder man organisk materiale.

Både din krop og kraftværket forbrænder organisk materiale. Den slags materiale indeholder kulstof. Under forbrændingen skabes der energi i form af varme, og samtidig går ilten i forbindelse med kulstof og danner CO2 (forbrændingslære). Hvis det er kulhydrater, der bliver omsat i din krop - eller et træstykke cellulose, der bliver brændt i brændeovnen - kan processen skrives således: C6H2O6 + 6CO2 + 6H2O + energi.
Hvis det er benzin en bilmotor, ser den kemiske reaktion sådan ud:
C7H16 + 11 O2 - 7 CO2 + 8 H2O + energi

Vores krop fra mennesker og dyr forbrænder mad

Men hvorfor er der CO2 i f.eks. udåndingsluften? Når du spiser, bliver maden forbrændt i dine muskler. Her er forbrændingen bl.a. med til at give dig energi til at gå, løbe eller arbejde og til at holde varmen. Og al mad, du spiser, kommer jo fra noget, der engang var levende, uanset om det er bøffer, havregryn eller tomater. Hvert menneske bidrager altså i princippet også til drivhusgassen. Det sker faktisk også, når du prutter (lige som dyerne). Der er nemlig CH4 i tarmgassen. Både CO2 og CH4 er drivhusgasser, som er med til at øge drivhuseffekten. Mængderne fra menneskekroppe er ikke så kritiske. Til gengæld taler man rent faktisk om, at metan fra f.eks. kokasser og afføring fra får er en seriøs kilde til drivhuseffekten. Men de store syndere er stadig de brændstoffer, vi bruger på kraftværker og i de transportmidler, der kører på benzin og disel. Her kommer CO2 bl.a. fra olie og kul, mens CH4 især kommer fra naturgas (metan).

Kraftværker og motorer forbrænder bl.a. olie, kul, gas, træ og halm
 

Når vi producere varme på kraftværker, fabrikker og bilmotorer, forbrænder vi også "tidligere levende materiale". Her bruges f.eks. stadig mange forsille brændstoffer som kul, olie, naturgas, der er dannet af levende organismer for milioner af år siden. I brændselsovne og på flere kraftværker bruger man også "yngre" biologiske brændselr som træ og halm. Alle disse brændsler også kulstof, som under forbrændingen går i forbindelse med ilten til CO2.

Vi må spare på energien og finde nye energiformer

Jo mere vi forbrænder af forsille eller andre biologiske materialer - jo mere CO2 kommer der også ud i atmosfæren. Det er med til at øge drivhusgassen. Derfor er det så vigtigt at finde alternativer til de energiformer, som vi har brugt i de seneste mange år.
Hvor får I energien fra hjemme hos jer? Sparer I på energien til transport ved f.eks at cykle eller gå i skole og på arbejde? Eller ved at tage toget? Skal vi spise mindre kød, så vi på den måde mindsker udslippet af metan og nedsætter drivhuseffekten?

Kilde: Vidensentret


Topmødet i Bella Centret omkring reducering af CO2 udslippet?

Den indiske miljøminister talte for åben TV-skærm til danskerne lød således: Skal vi reducere CO2 udslippet bør vi gå over til vegetarkost.

I Indien er 720 millioner mennesker vegetarer og det er med til væsentklig og reducere CO2, der bl.a. optaget i planter som kuldioxid og ved hjælp af sollyset opbygger planter.

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatolog og økolog siden 1976

Kulturhistorie om gylle og gødning.

Bibelen og Søren Kierkegaard havde ret?

Gylle er flydende staldgødning (amoniak), der stammer fra dyrs urin med et højt indhold af stinkende lugt af kvælstof. Ammoniak er en af de giftige basiske og ætsende gasarter og dræbende for både mennesker, dyr og planter. Det er ætsende på dyr og menneskers slimhinder, nærmest farlig og ildelugtende.
Ammoniak har været kendt i menneskehedens 6000 årrige historie, og har fået navn efter guden ammoniak "Djævlen" som var navnet på en "libysk" guddom. I et af gudens ørkentempler udvandt man salmiak (spiritus) og amoniak af kamelgødning. I min læretid som fabriksskomager, kom jeg daglig i berøring med salmiakspiritus og fik ætsenede hud på fingerne. Ofte var lugten så slem, at jeg nærmest mærkede det som berusende og æterbedøvende middel, fik ofte hovedpine og har måske efter mange års lidelse, fået ødelagte mine slimhinder af alle de giftige kemikalier som jeg arbejde med i skotøjsindustrien.


"Bibelen er den store kemibog"?

Ifølge bibelen betyder Ammon (iak) "Mennesker" på arabisk, også kaldet Ammonitterne og børn af Ammon, der var en gammel nation lige som hetitterne (ionerne), der slog sig ned og blev beboet øst for Jordan-floden, Giled ved det Døde Hav.
I både 1. Kongebog kap. 14,21-23 og 2. Krønikebog kap. 12,13 var Naamak en Ammonit ifølge bibelsk beretning i Genesis (Første Mosebog) kap. 19,37-38 blev Ben-Ammon og Moab født incest mellem forholdet ved deres fader Lot og hans to døtre i kølvandet på ødelæggelsen af Sodoma og Gomora ved et vulkanudbrud og jordskælv. Bibelen refere i dette kapitel til både Ammonitterne og Moabitterne som "børn af Lot", som blev til en stenstøte af aske?  

Det er ikke småting der ryger ud med gylden bl.a. medicinrester, hormoner o.lign. fra det grisen spiser? Fra perioden 1941 - 1990`erne fik millioner af grise hus og køkkenaffald fra restauranter, butikker og fra den almindelig husholdning, heraf blandet med skadelige fenoler. Appelsinskræller, citroner m.m. blev dengang behandlet med giftige klorfenol/forbindelser, der sætter sig i kødet og udvikler dioxin i flæskestegen? De samme klorfenol/forbindelser kommer også fra halm, når grisen spiser strøelse og vælter sig i sin egen pøl af lort, pis m.m.?

Det er ikke småting der ryger ud med gylden bl.a. medicinrester, hormoner o.lign. fra det grisen spiser? Fra perioden 1941 - 1990`erne fik millioner af grise hus og køkkenaffald fra restauranter, butikker og fra den almindelig husholdning, heraf blandet med skadelige fenoler. Appelsinskræller, citroner m.m. blev dengang behandlet med giftige klorfenol/forbindelser, der sætter sig i kødet og udvikler dioxin i flæskestegen? De samme klorfenol/forbindelser kommer også fra halm, når grisen spiser strøelse og vælter sig i sin egen pøl af lort, pis m.m.?

Denne side er under opdatering!!...e-coli bakterie kommer fra landbruget!!!

Luftbårne bakterie?

Jeg vil ikke udelukke som klimatolog, at den farlige e-coli bakterie VTEC kan skyldes en luftbårne? I de 25 år jeg har arbejdet med klimatologi og læst hundredevis af rapporter om virus og bakterier, så findes bakterier svævende som luftbårn partikel. Jeg har til tider i den kommune jeg bor, flere gange været i kontakt med myndighederne og oplevet alvorlige gener af gylleudledning i op til 7 dage, så hele landsbyen var plaget af lugtgener. Mange bakterier er nemlig luftbårne og hvis en lastbil med agurker, tomater o.lign kører gennem byen, så kan de være befænget med e-colibakterier. Det er min opfattelse, at det netop er det som er sket med de tyske og spanske grøntsager? Det er ikke alle grøntasager der blive fragtet i kølevogne, men på traktorer og lastbiler med åben lad!!......
Kilde: Klimatolog G.I.Nielsen 

Grisestalde fyldt med e-coli bakterier?

Grisestalde fyldt med e-coli bakterier?

Ammoniak (gylle) årsag til lukning af vandværk?

Ammoniak med nitrat

ODENSE (Politikken) - et privat vandværk, der forsyner ca. 300 hustande ved den nye Lillebæltsbroen i Middelfart i 9170èrne, blev muligvis nedlagt? Drikkevandet fra værket er livsfarligt for børn.

Pumperne blev øjeblikkeligt lukket
- af borgmesteren, stadsingeniør og kredslæge på foranledning af Miljøstyrelsen. Der blev konstateret langt større nitratmængder i drikkevandet end det kan acepteres af sundhedsmyndighederne.
Det formodes, at det er optøningsstoffet urea (urin/ammoniak), der indeholder nitrat og som anvendes på den nye Lillebæltsbroens vejbane, der er skyld i forureningen.
Nitrat-stofferne er formentlig under de seneste dages regnvejr skyllet ned fra broen. Det er nødvendig at anvende det nitratholdige optøningsstof i stedet for almindeligt vejsalt, der tærer på broens jernkonstruktion.

Blødt vand er godt til afkalkning af vandrør og tøjvask, men skadeligt for helbredet?

Det er det rene postevand fra tappehanen og ikke kildevand som bliver solgt på plastflasker i Dansk Supermarked - Bilka, Føtex og Netto og som går under navnet "Buget" drikkevand!!...
På etiketten står der vand tappet på den Jydske hede skabt tilbage til istiden? Vandet er beskyttet (af forurening) og renset af forskellige jordlag, hvilket giver den bløde og afrunde smag?
Uden at vide det fra forbrugerens side er vandet pumpet op fra en brøndboring lige som almindeligt postevand, der kommer fra vandværksvand og render ud af vandhanen!!....
Buget drikkevand har bare den ulempe, at det er blødt vand og ikke hårdt mineralvand som myndighederne anbefaler at drikke? Blødt vand kan give alvorlige bivirkninger i form af hjertesygdomme m.m., hvis man daglig drikker rigeligt af det?
Da jeg i sin tid købte kildevand på karton i 1976, så kunne man læse hvilke mineraler og nitrat vandet indeholdt, men her er der ikke nogen anden varedeklartion end, at vandet indeholder 0 gram protein, kulhydrat og fedt, kostfibre og 0 gram natrium. Altså ikke andet end rent blødt vand?
 
 

NY TID OG VI. Tidsskrift for rigtig ernæring og sund levevis.

Om forurening allerede i 1981 

Fortalt af sognepræst
Flemming Kofod-Svendsen
i Birkerød Avis, 14 juli 1981
og udgivet i NY TID OG VI
årgang.46. Hæfte 5. i
oktober 1981:

Forurening af luft, åer og fjorde - det er blevet et spørgsmål, som optager os. Vi er bekymret for, hvorledes det vil gå. Allerede det vi opfatter med vores sanser, er galt nok: røgskyer over vores industricentre, lugt fra alskens fremmedstoffer, gylle eller fugtig lummer dag, ect. Dertil kommer det, som vi ikke kan se, men som vist nok skal være endnu være: kviksølvet og tungmetaller fra industrien i Mellemeuropa, der siver ned fra vore skyer og blander sig med virkningen fra vore egne sprøjtevæsker på marken, skov og søer. Mange fisk er allerede i fare og dør? Vi må regne med en såkaldt kumulativ virkning: gårdsdagens giftstoffer forsvinder ikke, men blander sig med dagens og morgendagens. Der sker en jævn forøgelse af giftoplageringen i levende organismer, vore egne knogler inklusive.
Der er al mulig grund til bekymring. Når landbruget og erhvervslivet ofte er så lidt villig til at tage hensyn - er det økonomiske motiver, der ligger bag. Vi vil gerne indkassere mest mulig fortjeneste - og effektive forholdsregler mod forurening koster jo så mange penge. Så ofrer vi hellere morgendagen. Efter os kommer noget - som vi ikke vil tænke på. Hvilket bud er det, vi synder imod?  Vi stjæler fra de kommende slægter (arvesynd), vi ødelægger deres natur, vi begrænser deres udfoldelsesmuligheder. Lad os tage os i agt for alle stoffer, som ødelægger, mennesker, dyr og planter i naturen.
Men der findes også en forurening, en tilsvining, som ikke har med kemiske stoffer og fysisk affald at gøre. Vi tager ind i os forurening ikke bare via materie og molekyler. Der opstår også en hjertes forurening. Men hvem er optaget af at advare os mod den?
Det overraskende er, at mange af dem, der råber højest mod naturtilsvining - og ære være dem, at de råber - sjældent ser faren ved den åndelige forurening. Det syntes, som om flere vil sige: Over for sjælelig forgiftning, må man være tolerant. Vi må give lov til at lave den form for kunst, literatur og underholdning, som de har lyst til. Hvis der er nogen, der føler sig generet af den, så kan disse "nogle" jo bare lukke øjnene og ørerne - så generer det ikke.
Sig mig: Kan ikke omtrent den samme frihedssnak bruges på naturforurening. Hvis det passer naboen at smid så og så mange plastikflasker på stranden - hvorfor skulle jeg så tage den frihed fra ham? Hvis jeg ønsker en strand uden plastikaffald, kan jeg bare rejse et andet sted hen. Hvorfor skulle jeg nægte fabrikant X at slippe 10.000 liter tykt kloakvand (eller slam/gylle ud på markerne) i døgnet - jeg kan jo bare se at finde mig et andet sted og bo eller badestrand, hvor jeg ikke kan mærke lugtgenerne?
Vi ved, at sådan snak er nonsens. Griseri og forurening breder sig - ingen slipper for det ved at flygte (den samme nisse kommer igen). Det forfølger en overalt, skjult og åbenlyst. På samme måde er det med åndelig forurening. Det er misforstået frihed at forsvare den frihedens navn. Kun i begrænset omfang er det muligt for den, som ikke ønsker giftstofferne ind i sig, at slippe for dem. Hvis nogen har frihed til at forurene, er ingen helt fri for selv at blive forurenet.
Skal vi leve et sundt og frodigt memnneskeliv, må vi kunne slippe både for naturforureningen og åndelig forurening. Begge dele er en krænkelse af Gud, som har givet os livet og verden at leve i.
Af G.I.N. hentet op fra mit arkiv om forurening.

Der er gift i maden?
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158271
 


Vandmangel i Spanien og Afrika smitter af på importeret frugt og grønt?
Forårssæsonnen for frugt og grønt står for døren, men hvorfor smager danske jordbær bedst? Det gør de, fordi den værste tørke i 70 år har ramt Spanien og Afrika, så jordbær, appelsiner og ananas bliver kedelige hårde og faste indtørret p.g.a. besparende vandmængder i frugtplantager? Derfor venter vi med at købe økologiske danske jordbær, der bare smager uhm.....


Forurenet frugt og grønt?
Kan du huske sagen om de forurenede hindbær fra Polen, der gjorde mere end 1100 danskere syge med et virus - norovis, der giver roskildesyge med diarrè og opkast.
Nye virus og bakterietyper kommer typisk fra spildevand og fra menneskers afføring. De typiske tilfælde af virus og bakterier kommer fra syge personer, hvor spildevandet på en eller anden måde er løbet over på marken, og har forurenet f.eks, thailandske minimajs, slikærter fra Kenya, basilikum fra Israel, hindbær fra Serbien og Polen, krølsalat fra Frankrig og pinjekærner fra Kina.
Hvert år giver frugt og grønt mange personer både opkast og diarrè hos rigtig mange forbruger, fordi man ikke skyller sine forbrugsvare ordentlig igennem. I den grå oldtid kaldte man virus og bakterier for dæmoner?
megen smitte kan også skyldes dårlig håndhygiejne, hvilket også er beskreve i Det Nye Testamente. I Danmark har man bl.a. for nogle år siden konstateret hos jordbæravler, at udenlandsk arbejdskraft ikke havde ordentlig adgang til toialetforhold, hygiejne af mangel på rengøring,  håndvask m.m. Så man bør være påpasselig med at spise frugt og grønt uden det er skyllet grundigt før man spiser det!!....

Hvorlænge kan jorden, havene og naturen holde til de milliarder af tons af giftigstoffer som mennesket har produceret og fremstillet alene i de sidste 100 år?

               Når gødskning ødelægger naturen!

Mange plantearter i Danmark er sårbare overfor de masive mængder kvælstof der tilføres via gødskning. Når planter giver op følger insekter, sommerfugle og fugle trop. Siden 1850 er 343 arter udryddet og 3142 dyr og planter er, akut truet.
Er sårbare arter først "gødet" væk" fra et tidligere næringsfattig område vil det kræve 50-100 års braklægning af jorden før genindvinding (måske) begynder. Det er derfor nødvendigt at beskytte sådanne områder, der fungerer som naturbanker for dyr og planter
Kilde: NOAH Frends of the Earth Danmark

Hvorfor bidrage med et pengebeløb ved DR`s Afrika indsamlingen til rent vand eller Kirkernes hjælpeorganisatiner Dansk Røde Kors, når vi dansker skal fyldes med beskidt postevand fyldt med gyllelort, slam, sprøjtegifte og dioxiner?
Tryk på linket:
www.beskytvoresdrikkevand.dk

Mit liv ændrede sig totalt i 1976 da jeg fik smag på kildevand og mineralerne fra Østrigs bjergdale!!.... Det var som at blive født påny uden den dårlige smag i munden fra Københavns vandforsyning? I min ungdom kunne jeg altid om sommeren fornemme den klorholdinge lugt fra vandposen og vand er jo ikke bare vand H2`O -  idet der findes mange vandtyper med forskellig indhold af mineraler. Smagen i vand er heller ikke kun indholdet af blødt eller hårdt vand, men indholdet af dens konsistens, karbonater, mineraler, nitrat o.s.v.. Vand er derfor helt forskelligt fra landsdel til landsdel, bjergegn til bjergegn og fra landsby til landsby. Nogle steder har folk fået et jernhelbred og andre steder bliver folk alvorlig syge og dør i utide. Alt for ofte skyldes det vandkvaliteten. Jeg har hørt om en landmand som har måttet tildække sin brønd med jord, fordi forureningen tog overhånd og medførte sygdom og dødsfald. Jeg blev så optaget af historien, at jeg i 1976 fik stor interesse for hydro (vandkraft), saltkraft (ferskvand og saltvand), kildevand, inspiraton hentet fra Bibelen. 

Hvorfor bridrage med rent vand til Afrika, når to vandboringer eller vandforsyninger i Danmark må lukke om ugen?

Dansk landbrug smider millioner af tons giftig bioasken på jorden uden omtanke?
Historien forsætter i de nærmeste dage og er under opdaterig!!... 

Siden 1960èrne er mere end 20.000 små vandværker og vandforsyninger i landsbyer og på landbrugdejendomme, markbrønde, kilder, bække, moser, søer og åer blev forurenet af pesticider og gylle fra gammeldags nedgravet staldtanke. Mange landmænd har således måtte lukke deres egen vandforsyning og brønde efter at familiemedlemmer er blevet alvorlig syge. Det er sket i forbindelse med vandprøver!!....

Siden 1960èrne er mere end 20.000 små vandværker og vandforsyninger i landsbyer og på landbrugdejendomme, markbrønde, kilder, bække, moser, søer og åer blev forurenet af pesticider og gylle fra gammeldags nedgravet staldtanke. Mange landmænd har således måtte lukke deres egen vandforsyning og brønde efter at familiemedlemmer er blevet alvorlig syge. Det er sket i forbindelse med vandprøver!!....

DR - Nyheder mandag d. 23. juni 2008

Hver dag dør 4.000 af beskidt vand. Inden året er omme, vil 1,6 millioner mennesker været døde på grund af forurenet drikkevand, medmindre regeringerne over hele verden gør en indsats for at rense vandet.
Det advarer WHO om i en ny rapport, der blev offentliggjort den 23. juni 2008 på Johannes Døberens fødselsdag Sankt Hans Aften.
Hver dag dør mere end 4.000 personer af sygdomme, der kommer fra drikkevandet, siger James Bertam, der er kordinator for WHO`s program for vand, kloarksystemer og sundhed. I 2007 var det første gang, at halvdelen af verdens seks milliarder indbygger fik deres vand fra et vandrør. Men det meste af vandet er ikke rent?

Dansk landbrug smider tonsvis af giftig bioaske fyldt med dioxin direkte på landbrugsjorden og har hermed skabt en tikkende miljøbombe?

Miljøeksperter over hele verden taler gerne advarende om Love Canal Niagara Fall, hvor der lå en skole som var bygget oven på en lodseplads fyldt med verdens farligste gift "dioxin", som var trængt ned i grundvandet. Her måtte man i 1978 evarkuere befolkningen, fordi man havde observeret en stigning af astma-anfald og kræfttilfælde, samt misdannede spædbørn som blev født.

Nigaravandfaldet hvor skolen lå

Nigaravandfaldet hvor skolen lå

4. oktober 2010

Danmarks største Miljøskandale Collstrupgrunde

Firmaet Collstrup som har arbejdet med fremstilling af træimprægnering mange steder i landet, heriblandt Brabrand i Århus, har efterladt alvorlig forurening i jorden med forskellige stoffer, bl.a. arsenik, kobber, crom og phenol m.m. truer nu vores grundvand og drikkevandsforsyning.
Collstrup-grunden på Edwin Rahrs Vej i Brabrand ved Århus har de seneste dage været omtalt i medierne på grund af kraftig forurening med tungmetaller.
Siden 1963 og frem til 2007 har der på grunden været træimprægneringsvirksomhed. Eksperter mener, at forureningen ikke truer det dybe grundvand, hvorfra der indvindes store mængder drikkevand. Det er Region Midtjylland, vandselskabet Århus Vand og Natur og Miljø`s fagfolk blevet enige om.
Undertegnede indehaver af denne 123-hjemmeside som har arbejdet i den petrokemiske industri, er dybt bekymret for phenoler som er et udgangsprodukt fra petrolium (fenoler), et produkt man i stor stil bruger ved virksomhedsfremstilling af trykimprænering, idet phenoler er lettere end tungmetaller og nemmere kan sive ned i grundvandet?
Eksperter har ved målinger af arsenikindholdet i Stautrup-værkets vand, ikke fundet anledning til hverken forhøjede koncentrationer eller nogen stigning af arsenik m.m. Der er således ikke grund til bekymring for drikkevandskvaliteten, siger miljøteknikker og der er ikke nogen risiko for, at disse metaller transporteres til de nærmeste indvindingsboringer, der kun ligger 2 km væk, og hvor et område er i mediernes søgelys?

Også forurening i Randers Kommune

Men også i Randers Kommune har firmaet Collstrop haft sine aktiviteter af fremstilling af træimprægnering på grunden Jernholmen 3 som firmaet forlod i 2003 efter tre års aktiviteter med træimprægnering, her er der konstateret forurening med terpentin.
Den anden grund i Randers Skovboulevarden 6 i Stevnstrup ved Langå, har man konstateret forurening bl.a. med stoffet arsen. Begge grunde er, af det tidligere Århus Amt, kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven. I dag ejes Jernholmen 3 af firmaet AK ejendomsinvest. I lokalplan 540 for området er det således beskrevet, hvordan den mest forurenede del af grunden bebeholdes som erhverv.
For den mindst forurenede del af grunden har Randers Kommune givet ejeren en såkaldt §8 tilladelse efter jordforureningsloven. En tilladelse, der gør det muligt, også at bygge boliger på grunden. Dette forudsætter dog, at der etableres fast belægning, eller at jorden udskiftes, således at beboerne ikke kan komme i kontakt med forurenet jord, forklarer Mick Rasmussen fra Miljø- og teknikforvaltningen i Randers Kommune.
Undertegnede som er uddannet klimatolog, har set masser af skader på ejendomme bl.a. alvorlige stensætninger på et Hotel i Lemvig, hvor man overfor bygningen opførte en ejendom. Den tunge trafik fik nærmest hele hotellet til at slå store revner i fundamentet og mure? Mange ejendomme er så skasdet, at de nærmest er til nedrivning idet radon fra undergrunden truer beboerne. Hvad vil der ske med en ejendom, hvor man bygger et hus oven på en nedlagt træimprægneringsfabrik, hvor phenoler kan sive op i bygningen eller for dens sags skyld olieforurening. Det sidste var et typisk eksempel fra Glostrup, hvor Kommunaldirektøren var bekendt med forureningen af en grund med tidligere olietank og ikke ville genhuse en familie, der næsten var slået i stykker af sygdom, specielt børnene. Skal vi tro på kommunernes miljøtekniker? Nej langtfra som i årtier har haft tilsyn med forurenede grunde, åer og vandløb. Skandaler ruller nu overalt i Danmark og vil i de kommende år blive tydeligere, så kraftige at vi ikke har rent drikkevand? Tusindvis af huse er bygget oven på forurenet grunde i Danmark.

Stor forurening ved Esrum Sø i Nordsjælland

Også Collstrop-grunden, nær Esrum Sø har tit været genstand for debat, og nu efterlyser fagforbundet 3F tidligere ansatte, der kan fortælle om arbejdsforholdene på arbejdspladsen Jepervej i Hillerød øst.
- Der er på grunden fundet gifttromler med det stærkt forurenede stof arsenik. Disse nu tæret tromler er hensynsløst blevet fyldt op i en mose på grunden. I lighed med dokumentation fra grunden i Århus er grunden i Hillerød aldrig blevet ryddet for giftigt affald fra produktionen, siger Michael Liesk fra 3F Frederiksborg.
Han fortæller, at der også er blevet anvendt krom og kobber på fabrikkerne (og phenoler).
- Stoffer, der er meget giftig. Stofferne kan give skader på mennesker som kræft, fosterskader, genetiske skader, nyreskader og nerveskader på centralnervesystemet for blot at nævne nogle af de mange katastrofale følger, der kan være forbundet med at artbjede på fabrikkerne, forsætter Michael Liesk og fortæller, at stofferne er blevet anvendt fra begyndelsen af 1960 og frem til midt i 90èrne.
Nu vil 3F i Fredensborg i kontakt med folk, som har arbejdet på en af fabrikkerne, transporteret affald eller har været med til nedgravning af affald på grunden.
- Vi har en formodning om, at ansatte og andre, der har været i berøring med giftstofferne og som har pådraget sig skader, aldrig har fået anmeldt eller anerkendt skader, siger Michael Liesk fra 3F Fredensborg.
Tidligere medarbejder kan henvende sig til 3F Frederiksborg på telefon 70300808, til Michael Liesk på telefon 60217011 eller via mail: michael.liesk3f.dk.
www.VitaNyhed.dk er også interesseret i medarbejder som har arbejdet med andre kemikalier på fabrikker, og som måske af uvidenhed er afgået ved døden. Efterladte eller blandt pårørende må meget gerne skrive et indlæg på min hjemmeside kontakt gæstebogen. Har du arbejdet for Collstrop-grupen er jeg også interesseret i samme sag.

Store dele af denne grund ved Junkers Fabrikker - Veterantogene - Køge Station er forgiftet!!

Grunden ligger ved Køge Station. 

Veterantoget sidste stop og holdeplads i nærheden af Junkers Fabrikker i Køge.

Veterantoget sidste stop og holdeplads i nærheden af Junkers Fabrikker i Køge.

Hvad der ellers er at fortælle om Ezekias og hans heltegerninger, og hvorledes han anlagde vanddammen og vandledningen og ledede vandet ind i byen Jerusalem, står jo optegnet i Judas Kongers Krønikke.
2.Krøn.32,23-30 Esajas 22,9.
Samme Ezekias tilstoppede Gihons øvre kilde og lede vandet mod vest nedad til Davidsbyen.

Planeten den giftige jord

Allerede for 2000 år siden forudså Johannes Markus Jorden gå under af forurening, idet han skrev hentydninger i Åbenbaringens Bog kap.22,15

Allerede for 2000 år siden forudså Johannes Markus Jorden gå under af forurening, idet han skrev hentydninger i Åbenbaringens Bog kap.22,15

Hver fjerde glas vand og hver tredje vandværk er fyldt med sprøjtegifte!!...

Johannes Døberen var symbolet på dåben og "rent vand"!!........

Joh.3,3-5 ; Ezikel 36,25-27 ; Mark.16,16 ; Ef.5,26 ; Tit.3,4-7

Hver dag dør 4.000 mennesker af beskidt vand.

Inden året er omme år 2011, vil 1,6 million mennesker være døde på grund af forurenet drikkevand, medmindre regeringer over hele verden gør en indsats for at rense vandet. Det advarer WHO om i en ny rapport, der er offentliggjort i DR-Nyheder mandag 23. juni - 2006 (Johannes Døberens dag - Sankt Hans Aftens dag. Hver dag dør mere end 4.000 personer af sygdomme, der kommer fra vandet, siger James Bertam, der er kordinator for WHO`s program for vand, kloarksystemer og sundhed. I 2007 var det første gang, at halvdelen af verdens seks mia. indbygger fik deres vand fra et vandrør. Men det meste af vandet er ikke rent, men indeholder kolrabakterier, sprøjtegifte, tungmetaller og andre urenheder.

Inden året er omme år 2011, vil 1,6 million mennesker være døde på grund af forurenet drikkevand, medmindre regeringer over hele verden gør en indsats for at rense vandet. Det advarer WHO om i en ny rapport, der er offentliggjort i DR-Nyheder mandag 23. juni - 2006 (Johannes Døberens dag - Sankt Hans Aftens dag. Hver dag dør mere end 4.000 personer af sygdomme, der kommer fra vandet, siger James Bertam, der er kordinator for WHO`s program for vand, kloarksystemer og sundhed. I 2007 var det første gang, at halvdelen af verdens seks mia. indbygger fik deres vand fra et vandrør. Men det meste af vandet er ikke rent, men indeholder kolrabakterier, sprøjtegifte, tungmetaller og andre urenheder.

Det giftige rajgræs på jorden!!..

Jordens kredsløb?

Alt, hvad der er af jord, vender tilbage til jorden, og hvad der er af vand, rinder tilbage til havet?
Siraks Visdoms bog kap.40,11.
Alle bække løber tilbage i havet, men havet bliver ikke fuld; det sted, til hvilket bækkene løber, overalt bliver de ved med at løbe, og støvet vender tilbage til jorden som før og ånden (i mennesket) til Gud, som gav den.
Prædikernes bog 12,7:
Alle mennesker går samme sted hen, alle blev til af muld, og alle vender tilbage til mulden.
Prædikerens bog 3,20
Og Gud HERREN (Jesus) dannede af agerjorden (planter og afgrøder) alle markens dyr og himelens fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende væsner, det skulle være deres navn.
1. Mos.2,19
Og til Adam sagde han: "Fordi du lyttede til din hustrus tale (ekskone Lillith?) og spiste af træet som jeg sagde, du ikke måtte spise af (p.g.a. dårskab), skal jorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føde af den alle dit livs dage;
1. Mos. 3,17
Gud sagde fremdeles: "Jeg giver eder alle urter på hele jorden, som bærer frø, og alle træer, som bærer frugt med kerne; de skal være eder til føde;
1. Mos.1,29
torn og tidsel (det giftige rajgræs) skal den bære dig, og markens urter skal være din føde.
1. Mos. 3,18-19;
i dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden; thi af den er du taget (opvokset); ja, støv er du, og til støv skal du vende tilbage (efter den anden død), idet mennesket har to liv, og nogle har flere?
Åb.20,6-7.
Derfor er "Alt tilladt", men ikke alt er gavnligt, siger Paulus i brevene til Korianterne: "Alt er tilladt", men ikke alt opbygger.
1. Kor.6,12.
Maden er bestemt for maven og maven for maden; men Gud skal engang lade begge dele forgå.
(1. Kor.6,13):
Derefter forlod han (Jesus) folkeskarerne og gik hjem. Så kom hans disciple til ham og sagde: "Forklar os lignelsen om det giftigerajgræs på marken!
Matt.13,36:
Da svarede han og sagde: "Enhver plante, som min himmelske Fader ikke har plantet (og som bondemanden bruger giftsprøjtning mod), skal rykkes op med rode. Men Peter tog til orde og sagde til ham: "Forklar os den lignelse!"
Matt.15,15-17.
Da sagde Jesus: "Er også I så utænksom? Forstår I ikke, Alt, hvad der kommer ind i munden (gift), går ned i maven og føres ud på det dertil bestem sted?
1. Kor.6,13
Han svarede og sagde: "Den, som sår den gode sæd, er Menneskesønnen:
Matt.13,37;
marken er verden, og den gode sæd er Rigets børn, men rajgræsset er de ondes børn?
Matt.13,38 ; Joh.8,44 ; Ap.G.13,10 ; 1.Joh.3,8.
Og fjenden, som såede det, er de Djævlen; og høsten er verdens`ende; og høstfolkene er engle (økologerne som ikke bruger gift):
Matt.13,40:
Ligesom nu rajgræsset samles fra (nu fjernet ved sprøjtning på marken), men som skulle have være brændt i ilden, således skal det ske ved verdens ende.
Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lovløshed.
Matt.13,41 og Matt 24,31.
Lær også en lignelse af figentræet: Når dets grene først er blevet saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær.
Matt.13,33-34.
Således kan I også skønne, når I ser alt dette ske, at han (Jesus) er nær for døren (i naturen).
Jak.5,9 ; Åb.3,20 ; Matt.24,33
Det var jo ham, som gav mig et uviseligt kendskab til tilværelsen, så jeg begreb verdens indretning (jordens skabelse) og de fire elementers virken: jord, ild, vand og luft? Planternes forskellige egenskaber og de helbredende kræfter i rødder og blade (urtemedicin):
Visdommens bog kap.20.
Uden bagtanke lærte jeg af den, og uden forbehold meddeler jeg det videre, dens rigdom søger jeg ikke at holde skjult!!....
Visdommens bog  kap.7,13.
Vi mennesker har alle arvet en naturlig svaghed, der i sit indereste væsen er i krig med Guds Love. Kødets skrøbelighed er jo fjendskab imod Gud, thi det bøjer sig ikke under Guds naturlove, og det kan heller ikke gøre det:
Rom.8,7
Barn, nærmere betegnet voksen, hvad din levemåde angår, da prøv din natur; læg mærke til, hvad der er skadeligt for den, og det må du ikke give den; thi ikke alt er gavnligt for alle, og ikke enhver natur har godt af hvad som helst.
Siraks Visdoms bog kap.37,27-28.
Da Jesus hørte det, sagde han: De raske har ikke brug for læge, men de syge.
Matt.9,12.
Gå han og lær, hvad de ord betyder; "Barmhjertighed" vil jeg, ej slagtoffer, thi jeg er ikke kommen for at kalde retffærdige, men syndere.
Matt.9,13
Retfærdige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed (ved omvendelse)!!...
Matt.5,7.
Sandelig, retfærdig siger jeg jer: den, som tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger (ved at omvende folket), thi jeg går til Fadere.
Joh.14,12
I den samme stund helbredte Jesus mange for sygdomme og lidelser og onde ånder, og mange blinde skænkede han synet.
Luk.7,21-22:
Og han svarede og sagde til dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt: blinde ser, lamme går, spedalske "renses" døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige!!....
Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting (rajgræsset) frem af sit forråd; thi hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.
Luk.6,45:
Enhver der kommer til mig og hører mine ord (forråd) og handler efter dem - hvem han ligner, det skal jeg vise jer.
Luk.6,47-49 ; Joh.12,47:
Alt i naturen nedbrydes, selv mennesket bliver efter døden til støv ved forbrænding eller ved jordfæstet, og planterne danner husmus. Der findes bare en undtagelse hvor nedbrydningen går meget meget langsomt, og det er ved kemiske stoffers anvendelse i naturen "plantegifte" og "radioaktivt" henkastning af atomaffald. Så de fleste mennesker er i deres hverdag så langt borte fra jorden og fra madvarernes rigtige oprindelse, at de ikke skænker den sammenhæng der er mellem forgiftet fødevarer og sygdomme? I vore dage skal landmanden og gartneren bruge flere og flere giftstoffer for at hjælpe planterne gennem de forøgede angreb af sygdomme og skadedyr, der netop fremkommer gennem væksttiden. Dagligvarerne skal være billige og endnu billigere, ¨å priserne holdes nede til gavn for sprøjtegifte, der nu bliver dyre? Produktiviteten afhænger af prisen, men ikke kvaliteten? Forsætter vi denne udvikling, dræber vi hele jorden til sidst og udrydder planter, mennesker og dyr.

Gammel veterantog og jernbanevogne ved Junkers Savværk i Køge

Lignelsen om sædemanden der såede korn i sin mark.

Blandsæd

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, og hele jorden "naturen" er fuld af hans herlighed.
Es.6,3 ; Åb.4,8 ; Sl.72,19 ; Hab.3,3 ff. , Matt.13,13-24:

"Med Himmeriget er det som med en mand, der såede god sæd i sin mark. Og mens folkene sov, kom hans fjende og såede giftig rajgræs (sprøjtegift) iblandt hveden og gik bort. Og da kornet voksede op og satte kerne, kunne også rajgræsset ses. Så kom husbondens tjenere til ham og sagde: "Herre, du såede jo god sæd i din mark, hvorfra er da rajgræsset kommet?"
Han sagde til dem: "Det har et fjendsk menneske gjort. "Så spørger tjenerne ham: "Vil du have, at vi skal gå hen og samle det fra?" Men han siger: "Nej, for at I ikke skal rykke hveden op tillige med det. Lad kun begge dele gro side om side indtil høsten;  og i høstens tid vil jeg da sige til høstfolkene: "Saml først rajgræsset fra og bind det i knipper for at brænde det, men bring hveden hjem i min lade!"

(Gengivet efter Seidelinèrnes oversættelse af Det Ny Testamente i ny udgave)!!..

Jesus fortalte for at illustrere det budskab, han ville bringe (for dem som ikke forstod lignelsen). Her er udlægningen af lignelsen for så vidt let nok, for Jesus egen forklaring :
Bonden = Menneskesønnen
Marken = Verden
Den gode sæd = Rigets børn
Ukrudtet/sprøjtegift = Den Ondes børn
Fjenden = Djævlen
Høsten = Verdens ende
Høstfolkene = Englene

Vi får ingen løsning på selve problemet "det onde"; men vi får at vide, hvor det kommer fra; fra Djævlen. Det er imidlertid heller ikke det, der er lignelsens budskab, det står nemlig klart nok: Rigets børn og Den Ondes børn skal leve sammen i verden, til den forgår. D.v.s., at vi udryder os selv med sprøjtegifte på markerne, der havner på middagsbordet?
Men derudover ligger der en opgave for Rigets børn, nemlig at deltage i kampen mod det onde og dermed Den Onde. Vækst uden kamp er nærmest umulig, når det gælder om at overleve?
Ligesom nu rajgræsset samles fra og brændes i ild, således skal det ske ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra hans rige alle, der frister andre til fald (sygdom og død), og den, som øver lovløshed.
Matt.13,36-44 ; 24,33-34.

Gud bruger ofte naturlig svaghed og sygdom til at gøre os opmærksom på vor fuldstændige magtesløshed over for de ting vi bliver udsat for i dagligdagen. Her er der tale om et utal af forskellige insektgifte, ukrudtsmidler og svampemidler i gartneri og landbrug som det almindelige menneske ikke ved tilstrækkelig om. Man ved ikke så meget som det mindste helt til bunds hvad der sker med disse stoffer, efter at de er sprøjtet ud på marken og sivet ned i grundvandet. I mange tilfælde ved man blot, at de forsvinder efter en tid, men man ved bare ikke, hvilke stoffer de omdannes til og kender intet til de stoffers giftvirkning på længere sigt eller kommende generationer.
Virkelig mange videnskabsmænd lige som jeg peger på, hvordan brugen af kemiske stoffer og sprøjtegifte griber ind i naturens økologiske balance. Når vi udrydder insekterne, der har indtaget sprøjtegifte, så har vi også frataget fuglene deres føde eller forgiftet dem, og de uddør. Dermed har insekterne mistet deres naturlige fjender (fuglene), og der bliver hermed brug for endnu større mængder af sprøjtemidler p.g.a. insekt yngel?
En del af giftene går ind i fødekæden: Fra planter til dyr og til mennesker hober giftene sig op. Den farlige plantegift DDT og arsenik viste sig efter en lang årræke, at være en trusel for dyrelivet og til sidst mennesker. Skadedyrsangreb er ikke kun et udtryk for planternes svækkede sundhedstilstand, men også den syge plantes manglende næringsværdi for børn og unge. Kun syge planter angribes af skadedyr- de sunde angribes ikke.
Ligesom mennesker, der nemt bliver ofre for sygdommenes angreb og bliver dårligt ernærede, således er der også en sammenhæng mellem plantesygdomme og planternes lave næringsindhold for os mennesker, når bonden tilfører marken gifte og kunstgødning. Den forrige generation da min far levede som landmand kendte man ikke til alle disse plantesygdomme? Konsulenter fra landbruget kendte heller ikke i praksis dette fænomen!!....
Det er ganske givet, at den stærke forøgelse af kunstgødning NPK fremmer skadedyr og nedsætter planternes egen modstandskraft. Planterne er siden 1950èrne blevet degeneret, mere og mere  og er i virkeligheden mere sundhedsskadelig for mennesker og dyr end nogen sinde. Det er nemlig videnskabelig blevet bevist, at kunstgødning får eller opsuger det giftige grundstof cadium fra luftens forureningskilder som f.eks. affaldsforbrænding og slid fra bildæk m.m. Selv fiskene i bække og åløb indeholder mere og mere cadium i kroppen. Forskere fra Royal Sweedish Academy of Scince siger; at det er nødvendig at kombinere undersøgelser af døde fisk med stadig testforsøg på frisk fisk under påvirkning af giftstoffer som f.eks. cadium, for at skaffe de nødvendige beviser for hvor vigtig det bliver at beskytte vores vand og vor hav - og ikke længere spille hasard på naturen.
180 fisk blev udsat for påvirkning af forskellige cadiummængder i 70 dage, 31 af de 101 fisk som overlevede eksperimentet, viste tydelig degeneration i rygsøjlen. De skadede fisk overlevede kun fordi de levede i et beskyttende akvarium, i "friluft" ville de 31 ha været døde, langt tidligere. Dette viser at det er umuligt at opdage alvorlige skader således som disse fremkaldte af cadium på fisk som lever frit.
I USA og Canada er man blevet ganske klar over kunstgødning og denne skavank på en helt anden måde. For at fremstille virkelige sunde og kraftige planter, der såvel i kvantitet som i kvalitet overgår kunstgødningsplanter, må jorden virkelig tilføres naturgødning, og allerbedst i kompost form. Hvis jorden udelukkende gødes med "døde" mineraler, altså uorganiske stoffer (kunstgødning), sker der en "mineraliseringsproces". Det vil sige på jordens overflade dannes der et fint lag støv, som om foråret og sommeren kan bidrage til støv- og sandstorme. Kunstgødningen vil desuden virke dræbende på jordens mikroorganismer.
Naturgødningen tilfører jorden livgivende egenskaber i form af bakterier og enzymer. Kunstgødning og sprøjtegifte afkræfter jorden i det lange løb og bliver ubekvem og kold. Det er også bevist, at kreakturer, der fodres med økologiske afgrøder fra naturgødet jord, har langt mere modstandskraft over for sygdomsangreb og langt flere vitaminer og mineraler i mælken.

"Hør nu efter"

Se, en sædemand gik ud for at så. Og mens han såede, skete det, at noget faldt på vejen, og fuglene kom og åd det op. Og noget faldt på stengrund, hvor det ikke havde megen jord, og det kom straks op, fordi det ikke havde dyb jord; men da solen steg, blev det svedet, og det visnede, fordi det manglede rod. Og noget faldt iblandt tidsler, og tidslerne skød og og kvalte det, og det bar ingen frugt. Og noget faldt i god jord; det skød op og voksede, og det bar frugt og gav tredive og tresindtyve og hundrede fold". Og han sagde: "Den, som har øren at høre med, han høre!". Mark.4,3-20.
Men da den unge mand hørte det ord Jesus sagde, gik han skuffet bort; thi han havde meget gods. Men Jesus sagde til sine disciple: "Retfærdig siger jeg jer; det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja jeg siger jer: en kamel går lettere gennem et nåleøje, end en rig går ind i Guds rige". Hvad skal jeg sammenligne Guds rige: Luk.13,18 ; Matt.19,16-26? 

Middelalderens kolra er kommet til Europa. Det tyske udbrud af E.Coliebakterie skyldes ikke argurker og tomater, men overforbrug af antibiotika i kødproduktionen.

3. juni 2011 kl.5.15.
Artiklen er fra Naturaal News.

Udbudet af e.coliebakterie i Tyskland hæver alarmen på verdensplan, da videnskabsmænd beskriver denne specifikke streng af e.coli som "ekstrem aggressiv og giftig". Værre er det, at strengen er resistent overfor antibiotika, hvilket gør den til den første verdensomspændende superbakterie der stabler et mærkbart antal døde og gør tusinde syge.

Næsten alle rapporter fra nyhedsmedierne er fejlagtige. Det handler ikke om farlige agurker da "e.coli ikke vokser på agurker"? E.coli er en streng af bakterier som lever i tarmen og kun vokser inde i tarmen på dyr (og mennesker). Derfor er kilden til e.colie et dyr og ikke grøntsager. Men medierne vil ikke indrømme det, da agendaen er at dræbe dine grøntsager og beskytte den grusomme praksis der foregår indenfor kødindustriens fabrikker.

Imens har forskere knækket den genetiske kode for denne specielt dødelige streng af e.coli. Mikrobiologerne fra Hamburg-Eppendorfis universitetsklinik siger nu, at "en forudgående analyse peger på de mulige årsager til denne strengs ekstreme aggressivitet og resistents til antibiotika. Ydermere kan man nu forske i, hvordan denne type e.colie udvikler sig, hvorfor denne streng kan sprede sig så hurtigt og hvorfor den efterfølgende sygdom er så alvorlig.

Komplet mørklægning af den mest åbenlyse kilde til den nye streng.

Nyhedsmedierne lod, ganske forudsigeligt, som om, at de ikke havde nogen som helst ide om, hvor denne nye streng kom fra. De klør sig i hovedet og fokuserer kun på "dræber argurkerne", som selvfølgelig er et lamt stykke disinformation.

Ser du, "fabrikkernes" bondegårde opdrætter kvæg, grise og kyllinger under så forfærdelige og beskidte betingelser, at de er nødt til at pumpe dem fulde af antibiotika, bare for at undgå spredning af infektioner i tarmene på disse dyr.
Disse dyrs afføring indeholder milliarder af e.coliebakterier der samles op og bruges som gødning på markerne. Så afgrøden på markerne vokser i denne afføring der er inficeret med antibiotika resistente superbakterie.
Grøntsagerne der gror i e.coli gødningen sendes til supermarkedet, hvor man køber produkterne og ikke får vasket grøntsagerne ordentlig. Når man så har spist grøntsagerne der ikke er vasket "grundigt" af husmoderen, så går e.coli på arbejdet i deres tarmsystem, der generelt er blottet for venlig tarmflora, da mange mennesker også tager antibiotika. Dette skaber så det perfekte miljø for en fødevare infektion.

Det er her, at folk begynder at dø "også ifølge Bibelen"?
Som du kan se, spiller antibiotika en dobbeltrolle i denne tragedie. Antibiotika er misbrugt i flæng på fabrikkernes gårde, og antibiotika misbruges også af lægerne til behandling af patienterne, fordi de ikke har noget andet våben eller valg. Og aligevel tøver medierne med at oplyse den åbenlyse kendsgerning. E.coli superbakterierne er et antibiotisk problem, ikke et grøntsags-problem".
Kilde: Natural News.

                                    ___________________________

Naturen har altid ret

Den verdensberømte naturlæge Maurice Messiguè skev allerede i begyndelsen af 1970èrne i sin bog "Naturen har altid ret" i kapitlet den kendsgerning om antibiotika, at kalve altid "går hos koen" og får die, men oftes opfodres de på forskellige meljævning af korn, som undertiden tilsættes antibiotika for at beskytte dyrene imod infiktioner. I sådanne tilfælde bliver deres kød ganske vist dårligt og slapt, uden liv og endda farligt, for mennesker, idet antibiotika som er blevet indtaget dagligt af dyrene, neutraliserer disse lægemidlers virkning gennem resistente bakterier, når de foreskrives i akutte tilfælde hos de mennesker, der har spist den slags kød.
Jeg opfordrer på det kraftigste alle læsere af denne hjemmeside, at købe denne fantastiske bog jeg nogen sinde har læst om miljø, idet lægevidenskaben forlængst er kørt af sporet.
Kilde: Naturen har altid ret af Maurice Messiguè 1972

Vort helbred er hvad vi spiser, siger den berømte franske naturlæge Maurice Messèguè som blev borgmester, idety han ved alt om naturens egne kræfter som de virker i giftfri fødemidler. Følg hans fantastiske opskrifter på sund og velsmagende mad - og glæd dig til resultatet!!.....

Vort helbred er hvad vi spiser, siger den berømte franske naturlæge Maurice Messèguè som blev borgmester, idety han ved alt om naturens egne kræfter som de virker i giftfri fødemidler. Følg hans fantastiske opskrifter på sund og velsmagende mad - og glæd dig til resultatet!!.....

Jordkloden bliver ramt af flere og flere sandstorme

6. juli 2011

Sandstorm i USA

Phoenix i Arizona i U.S.A. blev ramt af en enorme sandstorm, der gik direkte ind over selve byen, hvilket har medført, at mere end 10.000 amerikaner var uden strøm. Ifølge nyhedsbureauet AP havde sandstormen en hastighed på op imod 130 kilometer i timen.
Al flytrafik blev naturligvis indstillet med det samme, og derudover skabte væltede træer, strømsvigt og kraftige vindstød store problemer for tusindvis af amerikaner.

Sandstormen i byen Phoenix i Arizona ligner til forveksling en mur af et vandfald, muligvis forurening af ubekvem og gold jord forårsaget af kunstgødning?

Sandstormen i byen Phoenix i Arizona ligner til forveksling en mur af et vandfald, muligvis forurening af ubekvem og gold jord forårsaget af kunstgødning?

Vi ødsler mælken og grundvandet bort

Fokus på EU- og dansk landbrugspolitik:

Fællesmarkedets landbrugspolitik vil øge vandspild og sulten i verden!!....

FÆLLESMARKEDET PRÆMIERER DEN MEST SPILDGIVENDE ANIMALSKE PRODUKTION - SVINE- OG OKSEKØDSPRODUKTIONEN?

Fællesmarkedslandet Danmark giver størsteparten af det værdifulde mælkeprotein til husdyerene.

Vi ødsler grundvand og mælken bort

Desværre bruges størsteparten af den danske landbrugsjord til produktion af husdyrfoder. Men ikke nok med dette - største parten af det værdifulde mælkeprotein bruges til opfodring af husdyrene. På nedstående billede kan man se, hvorledes vi udnytter mælken  (figur 1.). Værdierne gjaldt for året 1966. Konsekvensen af at bruge mælk til husdyrfoder er vist på næste (figur 2).


På denne måde får vi af 36,5 kg vegetabilsk  (omsat til mælkeprotein) kun et kg animalsk protein f.eks. i svineproduktionen?

På denne måde får vi af 36,5 kg vegetabilsk (omsat til mælkeprotein) kun et kg animalsk protein f.eks. i svineproduktionen?

Er den animalske produktion nødvendig?

Da der er knaphed på føde og vand i denne verden, må man spørge sig selv om der er nogen som helst fornuftig grund til at forvandle det vegetabilske protein til animalsk protein?
Det er en nødvendighed at kløvergræs og bælgplanter indgår i sædskiftet, da disse er undværlige for at berige jorden med kvælstof og humus. Den mest hensigtsmæssige måde at udnytte disse planter på, er at give dette foder (Es.40,6-8) til malkekvæg. Som vi så mindsker tabet mindst ved mælkeproduktionen.
Men når det drejer sig som afgrøder som f.eks. korn og sojbønner (luk.15,14-17 ; Ordsp. 23,20-21), der udnyttes ligså godt af det menneskelige fordøjelsessystem, som af dyreres, må det være klart at det er absolut unødvendigt at gå den stærkt tilbagegivende vej gennem husdyrproduktionen - ikke mindst når man tager i betragtning at husdyrerne stiller praktisk taget de samme krav til proteiner, vitaminer og mineraler som mennesket.
Det vil sige, at vi med fordel kan ophøre med at holde svin, kødkvæg og fjerkræ, mens vi beholdet malkekvæget.
I denne forbindelse må det dog nævnes, at det ikke er nødvendigt at kvæg får så store mængder korn, roer og proteinrigt kraftfoder (sojaskrå), som det er er tilfældet i dagens Danmark. De kan faktisk næsten udelukkende leve af græs, kløver og andre bælgplanter. Sl.103,14-15 ; Sl.90,1-12 ; 1.Pet.1-24-25.


Og som nyfødte børn skal i hige (stræbe) efter ordets uforfalsket mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse (1.Pet.2,2).

Og som nyfødte børn skal i hige (stræbe) efter ordets uforfalsket mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse (1.Pet.2,2).

Oksekødproduktionen - den mest spildgivende animalske produktion (EU-`s kødpukkel)

Dette vises i den følgende figur 3.

Hvilken konsekvenser vil denne omlægning af den animalske fødevarereduktion få for verdens fødevareforsyning?
Som det fremgår af figur 3., skal der bruges 21,4 kg vegetabils protein for at producere 1 kg oksekødprotein, mens 4,4 kg vegetabilsk protein er tilstrækkelig for at producere 1 kg mælkeprotein.

NB! Ikke nok med det, så skal der bruges 2000 liter vand for at produceres 125 g oksekød og 100 liter vand ved forarbejdning af 20 g bacon!!...
Kilde: den hollandske NGO Water Footprint, DANVA, Danmarks Statstik, Dong Energi og Twente Universitet i Holland.

Der er store nationale forskelle på, hvor meget vand et produkt kræver af producere. Tallene er internationale gennemsnit for kødproduktion fra landbrug til forbruger.

Der er store nationale forskelle på, hvor meget vand et produkt kræver af producere. Tallene er internationale gennemsnit for kødproduktion fra landbrug til forbruger.

Fødevarekrise i den 3. verden

Forskellen i figur 3 er faktisk endnu større end disse tal (kødproduktionen) giver udtryk for, da mælkeprotein har en højere biologisk værdi end øksekødsprotein. Det er derfor ganske klart, at med den politik, som fællesmarkedet vil føre, biliver der mindre føde til rådighed for verdens befolkning.

Præmiering af oksekødsproduktionen.

I foråret 1973 havde man i fællesmarkedet besluttet at præmiere oksekødsproduktionen, således at der betales en særlig præmie til landmænd, der vil ophøre med at levere mælk, og i stedet vil gå over til kødproduktion. Præmien er sat til 58 øre pr. kg leveret mælk i de forudgående 12 måneder. Det er en betingelse, at landmanden ikke leverer mælk i de næste 4 år, og at han opretholder den samme kvægbestand, og at mindst 80% af hundyrene består af kødkvæg eller krydsninger deraf. Endvidere bliver det nok en betingelse, at besætningen omfatter mindst 15 malkekøer.
Hvert år siden 1950èrne har landbruget fået stytte og megen af produktionen er nogle gange gået tabt bl.a. kødpukel ved EU`s - overskudslager!!...I stedet for at producere okse- og svinekød, er det langt bedre at producere vegetabilske proteiner til den 3. verden som lider af sult? Således kan vi reducere den voldsomme forurening af sprøjtegifte og gylleudledning som forurener vores brønde, vandløb, bække, årer, søer og fjorde!!..
DR 1 mandag d. 9. maj 2011 kl..21,12

Om tre dage har du ingen drikkevand?

Så hurtigt går det, at 100 vandboringer lukker hvert år eller en Kommune tilsammen som Hvidovre eller Køge må koge sit drikkevand p.g.a. forurening fra gylle, slam, dyr- og menneskelort? Tænk ikke at kunne få rent vand ud af hanerne til at skylle sine bønnespire eller grøntsager, uden de bliver forurenet med lort fra en svinestald? Hvert år opdrættes 10-15.000 grise på hver bondegårdsfabrik og landbruget forsætter stadigvæk med at smide flere og flere sprøjtegifte, nitrat, kunstgødning og gylle ud på markerne fyldt med e-coliebakterier? Hvert år bliver 100 millioner kubikmeter gyllle uden nogen kontrol, kørt ud på markerne fyldt med e-coliebakterier, der finder vej til vores drikkevandsboringer og vandforsyninger!!...Det skete for os femhundrede husstande i en lille landsby uden for Ringsted i 2005, men ingen hustande fik at vide eller bleve informeret (slået alarm), at drikkevandet var fyldt med e-colibakterier, nærmere betegnet på lægesprog "kolera" som det hed i gamle dage!!.....
Overalt i danske byer ligger millionvis af gamle rustne vandrør af jern begravet, og der har de ligget i jorden i mere end 50 år klods op af bondegårde, gyldetanke eller et kloarksystem? I morgen er det måske din tur til ikke at få "rent drikkevand", måske p.g.a. lækase; fækalier, sprøjtegifte, nitrat, e-coliebakterier fra svinestalde eller menneskelort fra slam kørt ud på markerne? Derfor appelerer jeg til den danske folkekirke og dens sognebørn, præster, biskopper, embedslæger, tekniker i de kommunale forvaltninger, at de har svigtet alle os der vil have "rent vand". Det hjælper nemlig ikke, at den danske folkekirke render os på døren ved indsamling til støtte for ulandsbistand med "rent vand" i Afrika, uden at tænke på os selv i Danmark og den seneste store EU-skandale i Tyskland med forurenet bønnespire, som man i første omgang troede var agurker, tomater og salat fra Spanien? Nej det var bønnespire fremstillet på en økologisk bondegår, hvis vandforsyning ikke var i orden? Måske var de forurenet med gylle- eller meneskelort, uden at de i første omgang var krontrolleret ved salg til restauranter eller butikker. Derfor er Coop den eneste indkøbscentral i Danmark, der kontrolerer deres vare til supermarkederne: Irma, Kwickly, Super Brugsen, Dalì Brugsen og Fakta!!..
Så derfor må og skal have en strategi og handlingsplan her og nu på borgernes vegne omkring "rent vand" og "sunde økologiske vare" uden moms inden folketingsvalget, hvis det kommer til efteråret!!...Vi skal ikke have billige usunde vare i butikkerne, ej heller fra landbruget lige så vel som beskidt vand?
Vi må nemlig ikke glemme, at det kristne budskab udelukkende handler om "rent vand" som handler om ingen liv på jorden uden vand, hvilket var det Johannes Døberen og Jesus proklamerede inden han blev korstfæstet, død og begravet? Titusinde af danske kirker er uden at deres sognebørn rigtig ved det, bygget oven på kildevæld og i flere tilfælde spiringer kilden ud af døbefonden? Men det har præster og biskopper fortiet i to årtusinde over for deres sognebørn!!.....De er i mange tilfælde de eneste i Danmark, som har det reneste rene "kildevand" eller drikkevandssforsyning" i deres præstebolig!!.. Derfor ligger nogle af kirkerne langt fra de forurenede kirkegårde?
Derfor må de ansvarlige embedsmænd og politikere i kommunerne drages til ansvar og ikke lukke vandboringer, men bondegårde og kirkegårde som forurener vores, så vigtig vandforsyning af helligt "rent vand"? På Læsø hvor min far blev uddannet som bager, har man for ca. 10 år siden lukket en kirke og indrettet et Wellnes Center, hvor man kan bade i "rent kildevand". Måske bør vi lukke og omlægge flere tomme kirker i Danmark til drikkevandsforsyninger, hvilket gælder kirker langt fra bonde og kirkegårde, idet din børns fremtid ikke kun gælder om at blive døbt, men at vi får helliget "rent vand" så de ikke dør i Jesu Kristi navn, men bliver bevaret uden sygdom og gyllepest og får et langt og godt liv!!......
Derfor skal du ikke lægge din stemme til næste valg hos politikerne, men bevare den hos www.VitaNyhed.dk som sammen med Danmarks Naturfredningsforening www.beskytvoresdrikkevand.dk  vil samle underskrifter og tvinge politikerne, præster, biskopper, læger, embedsmænd og den Kommunnale Tekniske Forvaltninger hvor du bor til at standse den rovdrift som finder sted i den danske natur og i det danske landbrug ved at smide gift, gylle og slam ud på markern, der forurener vores drikkevandsforsyning!!...Venstre som er det danske landbrugsparti og som har styret rovdriften på naturen i mere end 50 år, skal ikke længere styre Danmark og det danske folk med kolera, sprøjtegifte og slam. Vi vil have et kristen folkestyre, der bestemmer hvilken fødevare som skal produceres til gavn for næste generation? Vi vil have et økologisk bæredygtigt landbrug uden grissebesætninger som i årtusinde har lagt millioner i graven, uden at befolkningen virkelig vidste, hvor smittekilden kom fra. I dag har vi redskaber og instrumenter, som de ikke havde i gamle dage til at kontrolere "dæmonerne"; e-coliebakterierne, "Den Sorte Pest" o.s.v., men det har vi i dag!!....Lad os stå sammen, og styrke det danske folk med "rent vand" i enhver vandpost, ja inden det er for sent!!.. Du kender nemlig ikke dagen i morgen, måske er dit vand blevet forgiftet?
Skriv din mening i www.VitaNyhed.dk Danmarks nye medienyheder og vi lægger dit indlæg ind på hjemmesiden, men husk at ikke alle kommer i betragtning kun hvis det er udformet til andres liv og vel. I dette tilfælde gælder det om "rent vand" til støtte for den næste generation. Vi mangler nemlig din underskriftindsamling, derfor det vigtigste budskab i år 2011: "Rent vand" til alle uanset om du bor på Skagen, Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm eller på Danmarks mange smukke ører.
Skriv din mening til www.VitaNyhed.dk og læg dit indlæg i postkassen - tak!!...
Kildemateriale: De hellige kilder i Danmark - lysbilledeforedrag af G.I. N. i Ringsted - Køge og Fyn eller Jylland.  

Gårdpumper beskytter forurening fra luften.

Kolera  (e-coliebakterie) er en fra vand- og fødevare infektion som forårsages af en sygdomsfremkaldende tarmbakterie der stammer fra dyr (gylle) og menneskers afføring (WC- og kloark). De fleste inficerede har ingen symptomer p.g.a. immunitet, men 5-10 pct. af de smittede udvikler typisk kolera, som hurtigt kan medføre en livstruende dehydrering. Kolera er en smitsom mave/tarmsygdom med voldsom diarre, hvorved man kan miste op mod 24 liter væske i døgnet. Sygdommen findes permanent i Asien, Afrika, og har siden 1990 spredt sig over hele Sydamerika og kaldes en typisk fattigmandssygdom, og ses først og fremmest hvor der ikke findes ordentlig drikkevandsforsyning eller kloakering. På verdensplan rammes årligt 200-500 millioner mennesker med kolera, hvoraf mange dør i Afrika. Smittekilden sker gennem forurenet mad og drikke. Sygdommen var kendt allerede i antikkens tidsalder, at Kejser Marcus skrev til sin elev i 181 e.Kr., at han først mistede stemmen, og at jeg begyndte at gipse efter og kunne ikke træke vejret. Til sidst svigtede også mine blodårer, og uden puls kunne jeg knapt holde mig ved bevidstheden!!....Ikke før om aften fik jeg nogle krummer, dykket i vin, i mig. Min stemme genvandt jeg først efter tre dage!!...Nu er jeg, ved de hjælpende guder, rask og frisk
I 1853 kostede kolera 5.000 mennesker i København som følge af dårlige hygiejniske forhold bl.a. manglende kloarkering.

Køb denne smukke dekorative: www.gårdpumper.dk  

Økologiske bønnespire var årsag til smittekilden: e-colibakterien

Europa kan ånde lettet op.

Smittekilden til e-coliebakterie er fundet i Tyske økologiske bønnespire, der har dræbt 29 europærer og gjort tusinde syge.

Præsident Robert Kock for Institut i Hamburg siger, at det bønnespire e-coliebakterien som er fundet. Der er en direkte forbindelse mellem bakteriestammen og de økologiske forurenet bønnespire.

Tidligere i dag ophæver de tyske myndigheder VTEC-advarslen at spise rå tomater, agurker og bladsalat fra Tyskland, men advarslen mod bønnespire opretholdes. 

Spiselige spire med et højt indhold af vitaminer og mineraler.

I Asien, specielt Kina, har spirede frø fra bælgplanter o.lign. i årtusinder været brugt både som urtemedicin, men især til madlavning i kinesiske retter som forårsruller. Navnet er ikke til at tage fejl af, idet man virkelig blev optanket med helt ny energi af de friske spire ved forårsjævndøgn. Derfor blev bønnespire i 1500-1600 tallet i stor stil udbredt i Europa gennem den engelske flåde til forebyggelse af skørbug under sørejser på langfart.
Bønnespire og linser er nemlig rig på c-vitamin, der er virksomt over for skørbug og mange andre sygdomme. Spiselige spire er nævnt som et af de sundeste måltider i Kina. De indeholder ofte langt flere vitaminer og mineraler end almindelige grøntsager og bliver i stor stil anvendt som en kombination i grøntsagsretter bl.a. forårsruller. Derfor overgår hjemmelavede forårsruller de fabriksfremstillede, der næsten er ødelagt og tappet for energi af vitaminer og mineraler. Det skyldes først og fremmest den måde de bliver fremstillet og tilberedt på ved fritùrestegning, og derefter igen stegt på en alt for varmt pande, når husmoderen varmer dem op igen!!...Rå spire er levende føde og ikke halvdøde grøntsager, indeholder langt flere vitaminer og mineraler end blanceret spire, som ofte bliver stegt alt for kraftig under tilberedning af varme. Det er her at vitaminer og mineraler forsvinder ud i den blå luft og er værdiløst?
For 60 år siden bejsede man korn og bælgfrugter med kviksølv for at undgå de meget farlige skimmelsvampe "alfatoksiner", der opstår ved fugtige temperaturer. Derfor skal man være yderst forsigtig ved dyrkning og fremstilling af spire af enhver slags. Efter dyrkning skal man kigge nøje efter spirerne og frasortere, hvis nogle skulle være brune ved frøskallen. Dyrkningen sker ved jævnlig skylning af frøene, der helst ikke må stå et sted i huset hvor der i forevejen er råd, skimmel og svamp f.eks. bryggers? Luftens fugtighed og støv kan være afgørende, om der kommer bare det mindste af skimmelsvampe under dyrkning, selv hvis man skyller spirerne jævnligt. Før spisning skal man skylle dem grundigt og ikke opbevare dem i plastikposer, men spise dem hurtigst muligt lige efter fremstilling. Bønnespire og lign. tåler ikke opbevaring i længere tid. Derfor er "Guldnøglen" til helbredelse og et langt liv vitaminer og mineraler fra spire, nærmere betegnet "Østens Visdom", der også er beskrevet i Daniels Bog hvor Nebukadnezar spiser lucerne spire på marken (og åd græs), så hans hår blev langt som ørnefjer og hans negle som fugleklør, idet spiregræs (lucerne) indeholder masser af B-vitaminer, som er godt for håret og negle? Jesus bespiste også 5000 mennesker af to bygbrød og tre fisk, idet han henviste til græsset (lucernespire), hvor den store skare satte sig Joh.6,5-13.!!.......
Lucerne er let at spire, selv på vat, hvorved de bliver grønne og kan dyrkes som karse. Kun i form af spire kan vækster dyrkes overalt på jorden, hvor der er rent vand uden lort fra mennesker og dyr, idet de er færdige på 5-7 dage.
Når spire nævnes, må den verdensberømte Ann Wigmore også nævnes, idet hun er den som har eksperimenteret mest med spire, ikke bare som tilskud, men som basis kost for alvorligt syge mennesker med kræft. Siden 1970èrne har hun hjulpet i titusinde af patienrer i Boston USA, hvor hun driver et hospital med alskellige dygtige læger og har indrettet et stort gartneri. Her dyrker hun masser af lucernespire, der indeholder op til tusinde gange flere vitaminer og ligeledes sunde mineraler. Undertegnede kan kun anbefale at læse hendes fantastiske bog: "Levende føde". Her fortæller hun, hvordan hendes bedstemor under 1. Verdenskrig hjalp mange sårede soldater med lucernespire, som hun hentede på marken efter mørkets frembrud, så sårede soldaterne overlevede ved forplejning, spisning af lucernespire (græs) m.m.!!....En af de bedste bøger jeg nogen sinde har læst er Ann Wigmore og som kan findes på internettet.
Lad os derfor ikke blive opskræmt af myndighederne, at spire kan være fyldt med e-coli bakterier, men at det muligvis er menneskelort som kommer fra dem selv, der ikke har vasket hænder eller måske mistanken om, at det er drikkevandet som er fyldt med e-coli bakterier fra landbrugets udledning af gylle på markerne, der kan forårsage e-coli bakterier i vores vandsforsyninger, ja overalt i Danmark, Tyskland og Spanien? Dette budskab er kun en hypotese, men det kan nemt ske i disse tider selv med megen miljøkontrol. E-coli bakterier (kolra) vokser ikke på agurker, tomater, grøntsager eller bønnespirer o.lign., men er en udefra kommende forurening!!..........
Kilde: Klimatolog og tidliger medlem af Biodynamisk Forening 1976.

Lad os stå sammen!!....

Er du døbt og et kristent menneske?

Så er det vigtigt, at vi her og nu tvinger politikerne til at indskærpe landbrugets rovdrift på naturen!!...Vi vil have "rent vand" uden svinelort "gylle", tis og slam fra menneskers afføring!!! Lad os derfor holde samme som et kristent menneske og tvinge politikerne til at stoppe forureningen inden det er for sent, måske er det dig næste gang, der bliver ramt af kolera og smit i graven?
Dette er nemlig et opråb fra de "dødes opstandelse" som disciplene proklamerede for 2000 år siden ved at ophæve ritualslagtning af dyr inden for murerne  i Jerusalem? Byen blev efter al sandsynlighed omringet og belejret af romerne og af en oprørsbevægelse kaldet zeoloterne (Jesus disciple), hvoraf mere end 100.000 mennesker omkom og døde under belejringen. Historien er hentet fra Kristendommens Verdenshistorie og Josefus - en kendt historieskriver i oldtiden, samt fra Bibelen Det Nye og Gamle Testamente. Jesus død, korsfæstelse og opstandelse var udelukkende et politisk oprør mod jødernes ritualslagtning, der spredte coliebakterier, sygdom og pest overalt i Israel!!.....
Johannes Markus som har skrevet Åbenbaringen fortæller, at der hvert tusinde år skal ske en opstandelse, hvoraf de fleste af os skal dø på grund af vore synder mod naturen? 
Kilde: Kristendommens Verdenshistorie og den jødiske historieskriver i oldtiden Jesefus, idet "Frelsen kommer fra jøderne" jvf. Joh.4,22-23 ff. : Es.2,1-4 : Ap.G.17,23-24. : Rom.3,1-2 ; 9,4-5 : Matt.1,1 : Joh.1,1 : Fil.2,5-11 : Kol.2,8-12.

Vi lever ikke i Spanien: Stoppe grisefesten nu inden det er forsent!

1 colibakterie for hver 100 ml vand

Endelig kontrol af drikkevandet i 2005 i Danmark, men hvad med Tyskland og Spanien? I Danmark får hver tredje dansker kontroleret drikkevandet få gange om året. Mens fødevarevirksomheder har pligt til daglig at kontrollere deres fødevare, bliver bakterieniveau og kemiske forureninger sjældent kontroleret på en del af landets vandforsyninger og slet ikke hvis de har egen brønd. Der findes ingen statestikker over vandkvaliteten eller undersøgelser af sygdomskonsekvensen før vi bliver indlagt med alvorlig e-coliebakterie i kroppen? Det bliver ganske enkelt ikke undersøgt skrev Ingeniøren i artikel 77223.
Hvert år bliver op til 20 drikkevandsboringer rundt om i landet forurenet med colibakterier, der kan stamme fra mennesker og dyrs afføring. Med Teknologisk Instituts nye måleudstyr bestemmes bakteriernes DNA-sammensætning. Hurtigt kan man udpege, hvor bakterierne stammer fra, enten dyr, gødning eller menneskers fækalier (afføring) og tarm.

E-coliebakterier i Spanske og Tyske grøntsager.

26-28 maj 2011 kl.23,55:

E-coliebakterier fra mistænkte spanske argurker, tysk salat og tomater var måske eksporteret fra dansk grosist, og leveret med lort på grøntsagerne. Måske kan det tænkes, at avlerne ved plukning af grønt glemmer at vaske hænder efter toialetbesøg? I dag har levnedsmiddelkontrolen så fine instrumenter, at de kan spore bakterier uden først, at skal have dem undersøgt på et laboratorie m.m. 
Det er derfor i forbrugernes interesse, at levnedsmiddelkontrollen er blev skærpet med disse nye tiltag af helt utrolige fantastiske instrumenter? Stikprøver indenfor levnedsmiddelindustrien, vil fremover afsløre det store svineri som i mere end hundrede år er foregået i mindre virksomheder; slagter, fiskehandler, bagerier, grønthandler, restauranter, pizzarier, cantiner, o.m.a., hvor varerne konstant kommer i berøring med menneskehænder?

Bibelen har ret med de vaskede hænder?

Da undrede Farisæerne sig, da han så, at Jesus ikke vaskede sig før måltidet? Hvorfor overtræder også dine disciple de gamles overlevering? "De vasker jo heller ikke deres hænder, når de skal spise." Her kommer Jesus til undsætning (retorik): I Farisæere renser nu det udvendige af Bægeret og Fadet? Men giv det, som er indeni på fadet (urenheder, bakterier og menneskelort o.s.v.) til Almisse; se så er alle Ting eder rene for jer!!...
Matt.15,2 ; Luk.11,38 ; Mark.7,1 ff. : Rom 11,8 jvf. Es.29,10 ; Matt.13,14 ff ; Luk.10,23-24 ; Matt.16,17 ; Matt.11,27 ; Joh.6,45-51. 


E-coliebakterier findes blandt andet i tarmkanalen hos mennesker og varmblodede dyr. Alvorlig forurening af coliebakterier fandt sted i Køge Kommunes vandforsyning fra Vandværket Lyngen i 2007 ved en fejltagelse koblet sammen med bakterieholdigt spildevand fra et rensningsanlæg tilhørende Køge Kommune. Det betød, at mere end 7.000 borgeres drikkevand blev alvorligt forurenet med afføring. Mens nogle blev syge af at drikke vandet, blev nogle indlagt med alvorlig maveinfektioner og en række mindre erhvervsdrivende måtte lukke deres virksomhed i månedsvis bl.a. en bager.
I 2009 var den galt igen med Lille Skensved Vandværk i samme Køge Kommune, hvor der blev sendt et brev ud om kogepåbud til 850 husstande, der modtager vand fra værket. Derfor betyder fundet af sådanne bakterier ofte, at afføring har fundet vej til drikkevandet, hvilket muligvis kan tyde på brud på ledningsnettet evt. fra slamgødet jord. I mange små landsbyer er ledningsnettet tæret op af rust som er mere end 50 år gammel. Nogle rørledninger fra vandforsyningen ligger så tæt op af et ødelagt kloarksystem, rensningsanlæg eller landbrug!!......
Mange steder i udlandet bruger man ofte affaldsvand fra køkkenvasken eller brusebad til at vande marker og gartnerier?

Cadium er et farligt tungmetal der ophobes i nyrerne

I følge miljøstyrelsen er indholdet af tungmetallet cadium i udeluften i Danmark lavt, ofte under 1,2 nannogram pr. kubikmeter. Da det skadelige cadium findes overalt i miljøet og i fødevare, kan man ikke helt undgå udsættelse for fødevarerne, der stammer fra jord forurenet med cadium.


Cadium i miljøet den største fare!!..


Cadium i luften stammer især fra forbrændingsanlæg og fra slidtage af bildæk. Så derfor er det ikke hensigtsmæssigt og spise for mange afgrøder i nærheden af motorveje og tæt træfikeret områder som f.eks. hvor de dyrkes i koloni/haver?
Cadium i luften indåndes af mennesker og findes overalt i kosten, nogle produkter i større koncentrationer end andre. Økologer mener, at kunstgødning og slam i landbruget er den værste spredning af cadium, idet planter hurtigere opsuger det farlige tungmetal end som økologisk dyrket afgrøder. Cadium gror ind i planten p.g.a. de hastige dyrkningsmetoder med bl.a. kunstgødning og overgødskning med gylle eller slam? Cadium er derfor ikke et nyt alvorligt miljøproblem for biodynamiker, idet Rodolf Steiner allerede i 1950èrne påviste, at kunstgødning vil få katastrofale følger for afgrøder i fremtiden. Ved hjælp af analysemetoder kunne han se, at giftstoffer gro ind i planternes krystaller, når man hurtiggødder med kunstgødning.

Undgå cadium som er hormonforstyrende?

Cadium findes overalt i kosten. Nogle planter, f.eks. tobaks-, hørfrø- og solsikkeplanter, ophober store mængder cadium, og som findes i høje koncentrationer i frøene.
I f.eks. hørfrø (økologiske) er indholdet i gennemsnit af cadium på 0,2 mg/kg.
Miljø og Fødevarestyrelsen har skabt angst hos mange forbruger ved at advare mod at bruge knust hørfrø på grund af frøenes indhold af cadium, men skjuler oplysninger om alle de gode sundhedsegenskaber, knust hørfrø også har f.eks. det største indhold af noget andet produkt Omega 3 fedtsyre?
Begrundelsen for, at mange alternative helbredere anbefaler helse-kuren med knust hørfrø, er det store indhold af de livsvigtige fedtsyre Omega 3 og den gunstige virkning på fordøjelsystemet.
Hvis man spiser 2 kg hørfrø om dagen - hvad Fødevarestyrelsen og Arne Astrup for Human ernæring tror, folk kan finde på - ja så dør vi af cadium-forgiftning og blåsyreforgiftning. I stedet mener Fødevarestyrelsen, at det er bedre at æde sig en blodprop til i fisk, margarine og olie?
Ifølge Miljøstyrelsen indtager et menneske gennemsnit 17 mikrogram cadium daglig fra fødevare. Herfra optages ca. 5 procent i mave-tarm-kanalen, men Fødevarestyrelsen glemmer helt at de livsvigtige Omega 3 fedsyre i kosten hos de Grønlandske Eskimoer fjerner dioxin og måske også andre giftstoffer i blodet ud af kroppen?
Vores egen afdøde naturlæge Axel O. Hansen anbefalede hørfrø i store mængder, og kunne ved hjælp af øjendiagnose se, at gift og affaldsstoffer forlader kroppen ved hjælp af denne kur!!...så der er noget, der ikke stemmer overens med Fødevarestyrelsen tiltag på området omkring hørfrø. I gamle munkeskrifter, anbefales hørfrø mod en hvilken som helst sygdom, hvilket skyldes de gavnlige Omega n3 fedtsyrer. Hørfrø har altid været brugt som det bedste middel ved en udrensningskur?

Fødevarestyrelsens glemte fakta

Cadium findes i meget høje koncentrationer i nyre og lever fra pattedyr og i nogle arter af rejer, muslinger og østers.
I tabellen fra EU`s grænseværdier for cadium, og som det kan ses, er cadium svært at undgå:
I kød af kvæg, får, svin og fjerkræ som defineret i artikel 2, litra a indeholder hestekød 0,2 mg/kg d.v.s. det samme som hørfrø? I tabel 2a indeholder laver af kvæg, får, svin og fjerkræ 0,5 mg/kg, altså det dobbelte af cadium i forhold til hørfrø!!...
Vi går således videre, og følger nyrer af kvæg, får, svin og fjerkræ med 1,0 mg/kg, hvilket svarer til 5 gange så meget cadium i forhold til hørfrø? Altså er kød langt farligere at indtage i forhold til hørfrø, der indeholder langt mere livsvigtige fedtsyre Omega ng3 end hvad landmanden putter i svinene f.eks. fra forurenet fiskemel, der i 2003 indholdt dioxin i store mængder!!....
http://www.natur-drogeriet.dk/frame.cfm?id=4925&sprog=1&grp=6&menu=1


http://www.altomkost.dk/Service/Nyhedsrum/Nyheder/2008/Foedevarestyrelsen_fra...Forurenet fisk fyldt med giftstoffer fanget i Lillebælt i 1970èrne.

Forurenet fisk fyldt med giftstoffer fanget i Lillebælt i 1970èrne.

Tidligere regering i 1973 VKR skyld i den dårlige vandkvalitet

Selv om den nuværende regering har valgt sine yderst dygtige eksperter, får eksperterne ikke lov at spille en afgørende rolle i risikohåndteringen og miljøreguleringen af vandmiljøplanloven. Regeringen eller Venstre som er et landbrugsparti, har i stedet valgt at priotere (landbrugssektorens) økonomi og økonomisk vækst højere end anbefalingerne fra de naturvidenskablige eksperter, rådgiver o.s.v., hvilket kan tages som udtryk for en politisering af miljøområdet.
Denne politisering finder i stigende grad sted, og vi kan se mange af de samme tendenser på miljøområdet som vi også ser på det sundhedspolitiske område i 1970èrne og 80èrne.
I 1973 fremlagde den daværende VKR-regering den såkaldte Perspektivplan II der advarede væksten i den offentlige sektor. Det blev klart, at statsmagten (VKR) måtte begrænse sine udgifter til bl.a. sundhedsvæsnet, hvilke skabte debat som den også gør den dag i dag, hvor man vil fjerne 40.000 offentlige ansatte til fordel for landbrugets rovdrift på naturen og profit i disse lommer.

Gylle ødelægger naturen - alle menneskers ret til at leve!!....

Mange plantearter og fisk i årer, bække og fjorde i Danmark er sårbare overfor de massive mængder kvælstof, der tilføres via landbrugets gødskning. Når planter giver op følger insekter, sommerfugle og fugle trop.
Siden 1850 er 343 arter udryddet og 3142 dyr og planter er, akut truet. Er sårbare arter først "gødet væk" fra et tidligere næringsfattig område, vil det kræve 50-100 års braklægning af jorden før genindvinding (måske) begynder. Det er derfo nødvendig at beskytte sådanne områder, der fungerer som naturbamker for dyr og planter

Kilde: NOAH Frends of the Earth Denmark


DR1 mandag d. 28. marts 2011

Forureningen fra biler og kraftvarmeværker samt amoniak fra landbruget (staldgødning) koster hvert år 600.000 memnnesker i Europa livet, skriver Jyllandsposten.
Det viser en analyse fra Center for Energi, Miljø og Sundhed.
I Danmark dør 3400 mennesker om året tidligere, end de ellers ville have gjort, på grund af luftforureningen. Det drejer sig især om ældre, samt yngre med hjertekar- og lungesygdomme, skriver Jyllands-Posten.
Rapporten udpeger landbruget som den største synder med omkring 40 procent af de følgeudgifter, der stammer fra ammoniak fra gylle på marker.

www.gylleramt.dk

Biogas langt bedre som gødning end gyllespredning på landbrugsmarker

Biogasanlæg (metan) på landbrugsejendomme kan være den ønskede tilnærmelse til en konsensus-løsning, der mindsker nedsivning af nitrat fra markerne, uden at det går mod landbrugets ønsker. Biogasanlægene afgasser gyllen til metangas, samtidig med, at der produceres elektricitet og varme.
Den afgassede gylle kan stadig bruges som gødning på markerne, men udvaskes ikke i lige så høj grad, som den oprindelige gylle, til grundvand og vores drikkevbandsforsyning.
Biogas opstår ved nedbrydning i naturen til metan fra planter, husgødning, og i moser, hvor den fremstillede metangas betegnes som sumpgas. På et biogasanlæg modtager man biomassen i form af husgødning fra landbruget og organiske produkter fra slagterier, mejerier, husholdninger m.fl.
Biomassen omdannes i en kæmpe tank, hvor bakterierne får optimale vækstbetingelser ved omkring 35 C, reguleret surhedsgrad, anaerobe forhold. Biomassen fra landbrugets husgødning, har den fordel og en langt bedre gødningseffekt end gullespredning på markerne som kan øges yderligere, hvis man seperat afgasser biomassen i en tør del som pulver og i en vandig opløsning. I den tørre del vil hovedparten af fosfor som er vigtigt til gødning og som findes tilsvarende i kunstgødning NPK være lige så gavnlig, mens kvælstofindholdet primært findes i vædskedelen ved biomassen. Især den bedre udnyttelse af kvælstofindholdet ved biomassen indebærer en betydelig energibesparelse, da der derved kan spares i forbruget af handelsgødning (NPK), der skal fremstilles ved forbrug af el-forbrug og kul ved forsille brændstoffer.
Metangas (kulbrinteforbindelser) dannes ved nedbrydning af organisk materiale, hvor gassen omdannes til biogas eller sumpgas.
I miljøet kommer 80 pct. af metangassen (CO2) fra menneskelige aktiviteter, primært fra landbruget. Metan er en såkaldt drivhusgas CO2, som medvirker til at "fange" mere solvarme i atmosfæren, heriblandt skadelige "positive ioner".
I løbet af de sidste 100 år er atmosfærens metanindhold mere end fordoblet fra 0,8 til 1,7 ppm. Denne gasart er 22 gange mere effektiv "bidragyder" end anden og mere velkendt drivhusgas CO2 fra forsille brændstoffer i atmosfæren.
Den seneste globale temperaturstigning i atmosfæren har betydet en begyndende optøning af den sibiriske tundra, hvor permafrost ellers har bundet enorme mængder af metangas i de frosne moser og søer.
I Californien er et udslp ved området ud for boreplatformen  Santa Barbara af metan på 40 ton pr. dag. Store udslip truer også fra såkaldte "dødens søer" i Afrika, specielt Kivusøen, der skønnes at indholde 65 km3 metan og 256 km3 kuldioxid. 

Diagram over kulstofkredsløbet i atmosfæren.

Diagram over kulstofkredsløbet i atmosfæren.

Kivusøen i Afrika truet med eksplotion af metangas

I år 2002 sendte vulkanen Nyirogongo kæmpe skyer og floder af lava ud i Afrikas største sø Kivusøen springfyldt med farlige gasser. Nogle frygtede, at lavaens varme kunne skabe så meget uro i søen, at dens indhold af gasserne ville blive frigivet. Søen på størrelse med Lolland indeholder 50 milliarder kubikmeter metangas og langt mere kuldioxid CO2. Kivusåen der ligger i Centralafrika er rolig på overfladen og lader sig ikke forstyre af markerne, skovene, dyrene og mennesker omkring den. Slipper gasserne fri bl.a. metan og eksploderer, kan masser af mennesker dø lige som en anden sø i Afrika, der kostede 6000 mennesker livet.
Under overfladen i Kivusøen, nede i dybet, bobler kæmpe metan mængder over den vrede, at der hele tiden havner træer, buske, blade og andre organiske materialer af affald på samme måde som giftstoffer gjorde for 40-50 år siden i Østersøen, hvor det bliver omdannet på bunden til farlig metangas og kuldioxid. Derfor vokser og vokser Kivusøen i Afrika lige som i Østersøen (affald fra Polen og Rusland) af farlig kemi, og på et eller andet tidspunkt vil Kivusøen være så proppet af dødt liv og af metangas eller kuldioxid, at dens øverste vandlag ikke længere kan holde på den kæmpe bobel?
Vi kan sammenligne trykket når bobel i maven (sodavand) som bøvs eller en rystet champagneflaske springer og bryder proppen. Således vil Kivusøen øverste vandlag fare op til overfladen, og som champagneflasken sprøjtes ud af flasken, vil mange kvadratmeter høje søjler af vand fyldt med metan og kuldioxid rejse sig fra søens overflade og eksplodere.
Efterfølgende vil kuldioxid CO2 fra metangassen brede sig som et liglagen over og omkring søen lige som den stinkende gyllelugt fra landbruget i Danmark, men ti gange være lugt ved Kivusøen som således vil fortrænge ilt og dermed kvæle folk og fæ inden for flere kilometers radius. Alene i storbyen Goma er der en halv million indbygger.
I jordens atmosfære er kulstof kemisk bundet til gassen kuldioxid (CO2). En lille beskeden del af atmosfæren (ca. 0,03%) spiller det en vigtig rolle for livet på jorden.
Andre gasser i atmosfæren, der indeholder kulstof er metan og CFC-gasser (den sidstnævnte er kunstig)
kilde: Wikimedia Creative Commons og
klimatolog Kiwi