Grundstoffernes stråling, bog af phil Emiel Rasmussen!!.....

 

Kilde af klimatolog G.N. forsker i religion og naturvidenskab, økolog siden 1976

I 1933 skrev vor egen fremragende atomfysiker og dygtige naturvidenskabsmand dr. pihl. Emiel Rasmussen i sin berømte bog "Grundstoffernes stråling", at det ikke er jordstråler og krydsende vandårer som sådan, der gør folk syge, men derimod kosmisk ioniserende stråling det "STATISK ELEKTRISKE FELT", som er en stærk, gennemtrængende og energirig og radioaktiv stråling, der til stadighed kommer til Jorden fra rummets atmosfære også kaldet IONSFÆREN. Medens isolerende jordarter giver denne stråling fri passage, standses den tæt på jordoverfladen med en ekstrem lav frekvens på 0,6-16 Hz i ledende jordbund og frembringer telluriske overfladestrømme - vagabonderende strøm som et kraftig "statisk felt", med de såkaldte negative og positive ioner, sidstnævnt som kan gøre folk syge i deres huse og boliger og som går under betegnelsen "jordstråler" eller geopatisk stress?

Fra dr. pihl Emiel Rasmussens bog "Grundstoffernes stråling" 1933.
 

NÅR ELEKTROKLIMAET ØDELÆGGES PÅ GRUND AF MENNESKETS ROVDRIFT?

Allerede i 1932 påviste professor Burr ved Yale- Universitet i USA den statiske feltstyrke. Mellem Ionosfæren på 120 km højde og jordens overflade eksisterer et spændingsfelt på 400.000 volt. Således består jordkloden af et nedadrettet felt kaldet - "den dynamiskee statisk elektriske feltstyrke", hvilket er højest og til dels helbredende for lunge- og astmapatienter i bjergene på 5.000 v/m og laveste ved jordoverfladen, nær bakketop på 100 v/m (se billede). Den elektriske feltstyrke "elektroner" består af både skadelige positive og gavnlige negative ioner, sidstnævnt som renser luften og istedet bliver omsat til energi af skadelige vindmøller og videreført til elektricitet og transporteret ud i el-nettet. Nogle kalder det anti - klimaforandring?

Også i begyndelsen af 1960 bekræfter det Østriske forskertema professor Josef More, docent Gerald Fiehoe og prof. Stefan Senye for hygienistitut for respektive elektro og biomedicin ved teknisk højskole i Grats den konklotion med 100% sikkerhed, at elektro smog fra motorveje, højspændingsledninger, betonkomplekser og ved industri og i moderne byområder til og med ødelægger og formindsker den naturlige "statisk dynamiske feltstyrke" som kaldes Schumann resonans, hvilket ligger på omkring 10 Hz.

Den "statiske elektriske feltstyrke" samarbejder med lavtryk, vind, "forstyrres af vindmøller", infralyd og tordenvejr (lynudladninger) og spændingsfeltet forøges betydeligt med øget positiv jonstråling (skadelige ioner) på op til flere tusinde volt pr. meter. Disse akutte spændingsmonementer spreder sig over jordtræranget i form af Schumanbølger (jordstråling), hvilket kan trænge ind i huse og den menneskelige krop og bl.a. påvirke hjerterytmen, hjernens EEG-bølger, vores biologiske aktivitetsfrekvens, som normalt ligger på 7-10 hertz eller 3,5 Hz når vi sover den dybe REM-søvn.

Når vi færdes i den uforstyret natur en rolig stille sommerdag, måske i skoven eller fordyber sig i elskov, yoga, meditation, så befinder vi os på det sted i bevidstheden som sammenstemmer med menneskets og naturens grundklang for her er vi selvhelende.

Ifølge sammenholdende analyser med EEG-målinger (elektrisk strømme i hjernen) er smertefrihed og selvhealing at finde drømmeområdet på 4-5 Hz, mens søvn indfinder sig længere oppe i skalaen omkring 10 hertz (Schumanbølger) jorden oprindelige grundklang fra tidernes morgen da jorden blev født?

Den elektriske feltstyrke kan umidelbart under en højspændingsledning blive 10.000 v/m og med en frekvens på 50 hertz pr. sekund, hvilket forandrer hudmodstanden og fremkalde neurologisk påvirkning.

Når soludbrud forstyrer al kominikation på jorden

Kilde: af religionsforsker i kulturhistorie G.I.N., climatolog og økolog siden 1976

Menneskeheden bruger så meget energi fra kul, olie, natur- og drivhusgasser og vindmøller, at vi ikke kan gendanne den naturlige tilstrækkelig balance mellem den "STATISKE FELTSTYRKE" i ionosfæren og luftens livsvigtige negative ioner (elektroner), som normalt skal rense vores atmosfære for forurening, jord, vand og indeklima? Derfor kan et voldsomt soludbrud forværre og forstyrre alt liv på jorden!!......Vindmøller ødelægger det "STATISKE FELTSTYRKE" og skaber atmosfæriske forstyrelser i luften, vagabonderende strøm, vinde og storme. Det apparat, der fremstiller strømmen til el-nettets produktion, kaldes en generator. Generatoren er hjertet i al produktion af vekselstrøm. Princippet af vekselstrøm er enkelt: En magnet, der drejer rundt tæt på en spole opsamler energien elektroner (ioner) fra luftens atmosfærre og sender den videre som strøm. Med andre ord tømmer vindmøllerne luften i atmosfæren for vigtig energi (de negative ioner), som normalt skal rense luften for forurening bl.a. CO2? I stedet elterlader vindmøller skadelige positive ioner og skaber klimaforandringer i form af infralyd, mere CO2 og som ændrer vinden, der forstyrrer jordens magnetfelt.!!......

Når vindmøller producerer energi "strøm" af luftens elektroner, efterlader den et tomrum af overskydende "positive ioner" energi de såkaldte huller, som skal udfyldes og som bliver til skadelig positive + ioner, hvilket forurener lige så meget som alle andre drivhuseffekter og CO2. Det ændrer klimaet, så der opstår forstyrrelser i jordens "elektriske feltstyrke", som vandrer fra ionosfæren og ned til jordtræregnet af et lodret felt på 400.000 volt. Det skaber  klimaforandringer i form af mere regn, oversvømmelser eller skovbrande m.v. Den statiske feltstyrke forstyres også af industri, motorveje, varme- kraftværker, el-nettet og bygninger m.m., hvilket skaber en ubalance i atmosfærens mellem de negative og positive ioner!!....Vi kan om tusinde år eller før måske få iltmangel, når der skabes klimaforandringer f.eks. mere CO2 af voldsomme skovbrande, hvilket skaber forurening og oversvømmelser m.m.

Solstorme- og pletter vil gøre os mere voldelige.

Solstorme- og pletter vil gøre os mere voldelige.

Ifølge Bibelen skal jorden gå under lige før Jesu genkomst?

 

 

Solstorme i den nærmeste fremtid

Det er soludbrud, det handler om - kraftige eksplotioner i Solens atmosfære, som med voldsom hastighed kan sende nærmest ekstreme pulser af elektromagnetisk stråling "positive ioner" mod jorden. Når disse pulser rammer vores elektriske systemer, induceres en kraftig modsat strøm i lysnettet, hvorved kablerne overbelastes og smadre systemet, så strømmen kan afbrydes.

Hvad sagde Svend Auken?
Om solvinde!!....

Under miljøminister Svend Aukens regeringstid i 1994-2001, påviste to geofysiker fra Danmarks Meterologiske Institut, Henrik Svansmark og Egil Friss Christensen at have påvist, at Solens magnetfelt (Van Allen) styrer Jordens klima og at der gemmer sig hemmeligheder bag denne og Globale drivhuseffekt og temperaturstigning i dette århundrede.
Under EU topmødet i Bella Centret i København om den Globale Drivhuseffekt, havde DR-1 inviteret et panel af videnskabsmænd i studiet for, at de kunne komme med nogle forklaringer omkring CO2 drivhuseffekten, men pludselig faldt en af spørgepanelet eksperter fra DTU om på gulvet under samtalen, uden at forklare hvad han mente om drivhuseffekten. Han nåede ikke at fortælle TV-seerne om atmosfærens indflydelse på jordens opvarmning, Golfstrømmen o.s.v., men derimod den kosmiske stråling fra Solen? Geofysikeren fra DTU blev under DR - TV program ramt af strømsvigt fra sin indopereret pacemarker i hjertet og kunne ikke udføre samtalen færdig, og som jeg mente var et meget vigtig  spørgsmpål i TV programet? Vi fik ikke slutningen på hans samtale, idet han faldt omkuld ved et blackout tilfælde og kørt på hospitalet. 
                                    ________________________

Jordens temperatur er siden den seneste istid for 10.000 år siden med jævne mellemrum svinget ned med en halv grads mere varme.
Hidtil har vi ikke vidst, om den halve grads opvarmning, der er obsaveret i dette århundrede, var udtryk for et tilfældigt temperaturudsving, siger ingeniør docent Peter Lout, Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Peter Laut er forfatter til baggrundsrapporten "Klimaproblemerne og drivhuseffekten" for dengang miljø og energiminister Svend Aukens energiplan fra 1994-2001.
Peter Lout har i en lang årræke været videnskablig rådgiver for Energiministeret i klimaspørgsmål. "Mange klimaforsker har villet give den menneskeskabte udledning af CO2 skylden for temperaturstigningerne og drivhuseffekten på en halv grad. Men det har alene været en trossag. Man har ikke kunne udpege årsagen med nogen som helst sikkerhed.
Nogle af dem har Peter Lauts mening været lidt for raske til at mene, at de varme sommer, vi har haft i de senere år, var et bevis på, at den øgede drivhuseffekt var ved at slå igennem med fuld styrke. "Så simple er tingene ikke", siger Peter Lout. "Det viser det nye forskningsresultat, som fysikerne Henrik Svensmark og Eigil Friss-Christensen fra DTU netop har præsenteret for mange år siden ved COSPAR 96 kongressen i Birmingham. Og det bør nok give nogle en lille lærestreg".
Det er næsten utænkeligt, at det øgede CO2 indhold af varmeisolerende stoffer i atmosfæren ikke før eller siden vil medføre temperaturstigning.
Hvis de to fysiker fra Danmarks Metrologiske Institut, DTU, Eigil Friss-Christensen og Henrik Svensmark, har ret i deres teori, og det tyder meget på de har, så er det ændringerne i skydækket, der afgør hvor meget solvarme (space), der slipper ind i jordens atmosfære.
En ændret aktivitet på Solen påvirker indstrømningen af kosmiske stråler til jordatmosfæren og påvirker skydækket. De tre procents ændring i skydækket, som de to forskere har rapporteret, svarer til ændringen i Solens magnetfelt (Van Allan) kan fremkalde en ændring af solindstrålingen (voldsom positive ion aktivitet) til Jorden på 0,6 pct. Det vil sige langt mere end hidtil antaget", siger Peter Laut.
"Geofysikerne Eigil Friss-Christensen og Knud Lassen har tidligere påvist en sammenhæng mellem solpletter (udtryk for magnetisk aktivitet på Solen), og temperaturstigninger. Man vidste bare ikke, hvordan sammenhængen rent fysisk blev etableret".

Kilde: DTU - DR-1 og Klimatolog G.I.N, tidligere ekspert i forbrændingslære (CO2 udslip).

                                         ***********************************************

Når Solen udløser kaos?

Van Allan-bælterne er navnet på to bælter ved Nord og Syd-polerne med ioniserende kraftig stråling, der kan forstyre al kominikation på jorden, hvis solens udladning bliver for kraftige.
Van Allan-bælterne er med til at mindske strålingen på Jorden, og blev opkaldt efter astronomen James Alfred Van Allan. Bælterne som er med til at mindske strålingen på Jorden, opstår når ladede partikler fra solvinde (space) rammer ind i Jordens magnetfelt og derved bremses eller afbøjes. I 1963 kom sådan et udbrud, da en brintsky af ladninger ramte jorden og forårsagede "black out", idet al telekominikation blev afbrudt i et stykke tid op til rigtig fem minutter. Denne forudsigelse af "Solvind", kan være medvirkede til skovbrænde og tørke, som Mayarerne har forudsagt i 2012 og som vil forårsage kæmpe katastrofer fremover? Det skete således i 2018 med den mest varme sommer i 140 år, men har Bibelen også forudsagt om de kraftige Solvinde?

Esajas Bog kap.13

I Det Gamle Testamente Esajas Bog kap. 13,9 står følgende: Se, Herren Jesus dag kommer, grum, med harme og brændende vrede; jorden gør den til ørk og udrydder dens synder bort. Thi himlens stjerner og billeder udstråler ej deres lys, mørk rinder solen op, og månen skinner ikke.
Ezikel 32,7: Jeg skjuler himlen, når du slukkes, klæder deres stjerner i sorg, jeg skjuler solen i skyerne, og månen skinner ej mer.
Esajas 50,3: Er min hånd for kort til at udfri, har jeg ingen kraft til at redede? Ved min trussel udtørrer jeg havet, strømme gør jeg til ørk, så fiskene rådner af mangel på vand og dør af tørst; og jeg klæder himlen i sort og hyller den ind i sæk. Denne Herre "Jesus Kristus" gav mig lærlinges tunge til, at jeg skal forkynde dommedag? Han åbnede mit øre, og jeg stred ikke imod, jeg unddrog mig ikke; min ryg bød jeg frem til hug, mit skæg til at rives, mit ansigt skjulte jeg ikke for hån og spyt (Matt.26,67).
Men den Herre Herren Jesus hjælper, så jeg ikke beskæmmes; jeg gør derfor mit ansigt som sten og ved, jeg bliver ikke til skamme. Min retfærdiggørelse er nær; lad os mødes, om nogen vil strides; om nogen vil trættes med mig, så træder han frem (Rom.8,33). Se, Herren Jesus Kristus hjælper mig, så hvem vil fordømme mig? Se, alle slides op som en klædning, møl fortærer dem. Esajas 50,3-11!!....

En milliard kristne har i toårtusinde hængt efter Jesu Kristi kors i håbet om at blive frelst og troet på præsternes løgne, at bare man bliver døbt (barnedåb), så får vi del i Helligånden eller måske ved konfirmationsforberedelse?
Men hvad skriver evangelisten Lukas om barnedåb og konfirmation i kapitel 3,15: Da folket var i forventning, og alle tænkte i deres hjerte, om ikke Johannes skulle være Kristus, så tog Johannes til orde og sagde til alle; "Jeg døber jer med vand; men han kommer, som er stærkere (brutal) end jeg; jeg er end ikke værdig (til at svare) eller løse remmen på hans sko; han skal døbe jer med Helligånd (information) og "ild" (naturkatastrofer)?
Sin kasteskovl har han i hånden for at gennemrense sin lo og samle hveden i laden, men avnerne (det syndige menneske) skal han opbrænde med uudslukkelig "ild"?
Videre i Lukas Evangeliget 12,49-51 siger Jesus: Ild er jeg kommen at kaste ud over jorden (naturkatastrofe), og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget!
Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor knuger det mig, indtil den er fuldbragt (tilendebragt)? Mener I, at jeg er kommen for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg jer, tværtimod. Luk.12,49-51.
Men Jesus sagde til dem: "I ved ikke, hvad I beder om. Kan I tømme den forbandede vin "kalk", som jeg skal tømme, eller "døbes med den dåb", som jeg skal døbes med?"
De sagde til ham: "Ja, vi kan." Da sagde Jesus til dem: "Den kalk (vinen), som jeg tømmer (tilintetgører), skal I tømme (ikke drikke), og den dåb, som jeg døbes med, skal I døbes med; men sædet (domstolen) ved min højre eller min venstre side står det ikke til mig at bortgive; men det gives til dem, hvem det er beredt."
Ifølge Bibelens evangelier er Jesus slet og ret ikke så fredelig som de fleste kristne tror i dag, men en transfiguration, der vil udrydde miliarder af mennesker på jorden med sværd, ild og brand (naturkatastrofer), hvis de ikke omvender sig fra det syndige liv og adlyder Jesus inden de blive døbt? I denne sætning af Bibelen henviser Jesus udelukkende til naturkatastrofer, solens opvarmninge som udløser skovbrande, vulkanudbrud, torden (lynnedslag), som særter skovbrande i gang i tørre og større områder m.m.

Evangelisten Markus fortæller således i kapitel 1,8 sammenlign med Ap.G. 1,5-6 følgende: Thi Johannes døbte med vand; men I skal om ikke mange dage døbes med Helligånd (og ild):
Medens de nu var samlet, spurgte de ham og sagde: "Herre! er tiden inde og nu kommet, da du vil genoprette Guds rige for Israel?" Da svarede han dem: "Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som Faderen (ABBA) har fastsat af egen magt. Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og Judæa og Samaria, ja, indtil verdens ende.
"I galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op imod Himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til Himmelen, han skal komme igen på samme måde, som I har set han fare til Himmelen. Ap.G.1,11.
Og der viste sig for dem tunger som af "ild" (dyr der udspyr ild ud af munden), og de fordelte sig og satte sig på hvert enkelt af dem. Ap.G.2,3-5:
Og de blev alle fyldt med helligånd, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad Ånden indgav dem at forkynde:
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som er vantro, skal blive fordømt. Mark.16,17-19.
Og disse tegn skal følge dem, der tror; i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger (forkynde dommedag); de skal tage på slanger, og hvis de drikker døbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske".
Så blev Herrene efter at havde fortalt alt dette optaget til Himmelen og satte sig ved Guds højre hånd. Ap.G. 16,19 ff.
Og da han havde sagt dette, løftedes han op, medens de så derpå, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Ap.G.1,9 og Ap.G.2,12-21:
Og alle var ude af sig selv af forundring eller vidste ikke, hvad de skulle tænke, og den ene sagde til den anden: "Hvad kan dette være?" Men andre sagde spottende: "De er fulde af sød vin."
Da trådte Peter frem sammen med de elve, opløftede sin røst og talte til dem: "Jødiske mænd og alle I, som bor i Jerusalem! Det skal I vide, og mærk jer mine ord: Disse mænd er ikke berusede, sådan som I mener; det er jo kun den tredje time på dagen (at en sky tog ham bort). Matt.20,3 ff. jvf. vers 1-19:
Nej, her opfyldes det, der er talt ved profeten Joel: "Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød; og jeres sønner og jeres døtre skal PROFETERE, OG JERES UNGE SKAL SE SYNER, OG JERES GAMLE SKAL DRØMME DRØMME. Joel.3,1
Og jeg vil lade ske undere oppe på himmelen og tegn ned på jorden, blod og ild og rygende damp. Solen skal vende til mørke og månen til blod, før Herren Jesus dag kommer, den store og hellige. Ap.G.2,20-21:
Og det skal ske, at enhver, som påkalder Herren Jesu navn, skal frelses."
Og jeg så Lammet bryde det sjette segl; da kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sørgedragt, og hele månen blev som blod. Åb.6,12 og Esajas 50,3:
Jeg klæder himmelen i sort og hyler den ind i sæk. Ez.32,7:
Jeg skjuler himlen, når du slukkes, klæder dens stjerner i sorg, jeg skjuler solens i skyer, og månen kommer ej mer. Es.13,9-13:
Se, Herren (Jesus) dag kommer, grum, med harme og brændende vrede; jorden gør den til ørk og rydder dens synder bort. Thi himlens stjerner og billeder udstråler ej deres lys, mørk rinder solen op, og månen skinner ikke. Jeg hjemsøger jorden for den ondskab, de gudløse for deres brøde, gør ende på frækkes overmod, bøjer voldsmænds hovmod. Derfor bæver himlen, og jorden flytter sig skælvende ved Hærskares Herres harme på hans brændende vredes dag. Åb.6,14:
Og himmelen forsvandt som en bogrulle, der rulles sammen, og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads (vældige jordskælv og eksplotioner under vandet).

Mark.13,24:

Men i de dage, efter den trængsel, skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen, og kræfterne i himmlene skal rystes, Og først da skal de se "Menneskesønnen komme i skyerne med megen kraft og herlighed. Og da skal han sende sine engle ud og samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jorden til himmelens yderste grænse. Luk.21,25:
Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene ængstes i rådvildhed over havets og brændingens brusen (thusnami). Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige; thi himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se "Menneskesønnen" komme i skyen med kraft og megen herlighed. Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig."
Hvis nogen da siger til jer (gælder også billeder i kirken?): "Se, her er Kristus (på altertavlen), eller dèr! så skal I ikke tro det? Jvf. 2. Mosebog 20,4 ; 3 Mos.26,1 ; 5. Mos.5,8-9.

Thi falske Messias`er og falske profeter (trossamfund og præster) skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de udvalgte vild. Matt.24,24-31.

Se, jeg har sagt jer det forud (Det Gamle Testamente).
Hvis de altså siger til jer: "Se, han er i ørkenen," så gå ikke derud; "Se, han er i kamrene," så tro det ikke!

Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være?
Hvor ådslet er, dèr vil gribbene flokkes. Åb.19,7-21. og Luk.17,24-37.
Straks efter trængslen i de dage skal solen formørke og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen, og himlens kræfter rystes.
Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer" med kraft og megen herlighed.
Dan.7,13-14 ; Matt.16,27-28 ; Matt.25,31 ff. ; Matt.26,64 ; Åb.1,7-8 ; Zak. 12,10 ; Ap.G. 2,1 ff. ; Joh.19,36-37 : Sl.34,19-23 ; Amos Bog 9,1-11 og Ap.G.15,15-21.

Og herefter skal han sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlens yderste grænser. Matt.24,31 ; Matt.13,41 ff. ; 1.Kor.15,51-58 ; 1.Tess.4,13-16.

Få del i herlighed?
Den anvendes i Det Ny Testamente, oftes om den stråleglans og den moralske "renhed", som hører med til Guds væsen. Luk.2,9 ; Ap.G.7,55.56 ; Åb.21,11,23-27. Denne guddommelige natur (renhed) har også Kristus. 1.Kor.2,8 ; Joh.1,14.

Det er især i Johannesevangeliet en hyppig tanke, at han åbenbarer den under sit jordefærd. Joh.2,11 ; 11,4 ; 13,31 ; 17,1 ff.
Ved sin genkomst vil han ligeledes fremtræde med guddommelig herlighed. Mark.8,38 ; 13,26 ; Matt.24,30 ; 25,31.
Og gennem lidelse og opstandelse indgår han til den.

Luk.24,26 ; 1.Pet.1,11.21 ; 1.Tim3,16.

Den syndige menneskehed mangler den guddommelige herlighed (Rom.3,23), men det er de kristnes håb at få del i den (Rom.8,18.21. ; 2.Kor.3,18) sammen med Kristus ved hans genkomst.

Kol.3,4 og 1. Pet.4,13 f.

Joels Bog kap.2,10-19: Foran de syndige skælver jorden, himlen bæver; sol og måne sortner, stjernerne mister deres glans?

Joels Bog 3,4-20: Solen skal vende til mørke og månen til blod, før Herren Jesus Kristi store og frygtelige dag kommer (Es.13,10).
Men enhver, som påkalder Herren Jesu navn, skal frelses; thi på Zions bjerg og i Jerusalem skal der være frelse, som Herren har sagt; og til de undslupne skal hver den høre, som Herren kalder (Rom.10,13 ff og Es.65,2-15 ; 62,2 ; Åb.2,17)-20 ; Ap.G.4,27 ; 10,38-45).
Uden salvning får vi ikke tildelt Helligånden? Den tildeles efter dåben og har mistet sin glans i kirkerne ved, at den bliver smurt på hovedet!!.....
Derfor skal vi angre over for hverandre, bekende vores synder, først da får vi tildelt Helligånden?

De værste "solstorme" er på vej mod jorden og vil lamme al kominikation f.eks, mobilnettet, strømforsyningen m.m.?

Ulykker de nærmeste årtier

Forskere fra armerikanske Noaa, National Oceanic and Atmospheric Administration, har fremsast prognosen for den livgivende stjernes magnetiske tilbøjeligheder for de kommende årtier. De meddeler om optræk til solstorme inden for kort tid? Endnu ved forskerne ikke, hvor kraftige stormene  bliver, men vores store afhængighed af elektronisk grej vil gøre os endnu mere sårbare end tidligere. Stormene, der er et udtryk for forhøjet magnetisk aktivitet på Solen, vil give forstyrelser på Jordens magnetfelt, højspændingsforsyninger (el-nettet), mobiltelefoner, GPS-systemer, ligesom mennesker og satelitsystemer eller fly vil blive påvirket. Det værste som kan ske, er det pengeløse samfund, hvor sedler bliver erstattet af elektroniske kontanter i form af magnetkort, mobiltelefoner o g Payr Pal. Hvis det pengeløse system bryder sammen f.eks. Nem Id, vil der på rekordtid ske kaos, plyndringer i indkøbs center, dagligdags supermarkeder og alt vil bliver tømt på rekordtid i løbet af en halv time.

En kosmisk solplet er et område på op til 10.000 kilometer i diameter, som "lider"  af forhøjet magnetisk aktivitet. Soludbrudene "storme" sender store mængder af elektrisk ladede partikler af sted i form af skadelige positive partikler også kaldet "positive ioner" i nogle tilfælde i retning mod jorden, som kan være skadelig ikke alene for kominikation, men også på mennesker og dyr. Aktiviteten har stor virkning på planter og havbunden. Trods de uhyre afstande må enhver stor, magnetisk begivenhedhed "kosmisk stråling" fra Solen nødvendigvis give resonans på vor lille fjerne jord. Selve jordens omdrejning om sin akse synes et resultat af samspil mellem Solens og Jordens elektromagnetiske kræfter. Albert Einstein anså opfindelsen af Jordens magnetfelter som et af fysikkens tre vigtigste udløste problemer. Vi skal nu se, hvad "kosmisk stråling" er for noget?

Med forstillingen om en væsentlig ydre magnet der stemmer overens med, at alle de tre store jordmagnetiske forteelser som nordlys og megnetisk uvejr foregår i atmosfæren. Selve polstrålingen (magnetfeltet på Jorden) kan opfattes som en Solens Statsholder, der sørger for orden i tingene, også på jordens natside. Vi forstår også, hvorfor Solens og Jordens mekanik kan gribe ind i hinanden så lydløst og selvfølgeligt så fuldkomment. Kosmiske stråler består alle af de selv samme "Grundstoffernes" svingninger på de selv samme bølgelængder, som i atmosfæren. Solen repræsenterer det elektromagnetiske spektrum - fra de længste radiobølger til hede ultrakorte gammastråler, forudså også den danske atom- og naturforsker dr. pihl Emil Rasmussen med sin bog fra 1932!!.....

                  ___________________________________________________

At der findes to slags kræfter i Universet, der virker modsat hinanden, har været kendt af gamle kinesiske kulturfolk i umindelige tider. Deres betegnelse for disse to slags kræfter er yin (positive ioner) og yang (negative ioner). Julia Vøldan som har været naturlæge og redaktør af NY TID OG VI siden 1952 til hun døde i 1988, nævner yin og yang, uden så meget at have kendskab til ionernes virkemåde?

I Frederiksborg Slotskirke hænger Niels Bohrs våbenskjold med symbolet på yin og yang, fordi han blev slået til Ridder af Elefanten. Hans motto er: Modsætningerne er komplimentære?

I Frederiksborg Slotskirke hænger Niels Bohrs våbenskjold med symbolet på yin og yang, fordi han blev slået til Ridder af Elefanten. Hans motto er: Modsætningerne er komplimentære?

Kryptiske profetier af Notredamus.

Årtusinders største profeti blev gjort af
Notredamus i år 1555 e.Kr. Han forudså katastrofen ske i Tokio Japan 2012?

Ny opdatering af denne hjemmeside er fundet sted d.12. marts 2011. 

En mystisk, femårhundrede år gammel bog om kryptiske profetier, ikke fra bibelen, er blevet opdaget og fundet i 2009 på Nationalbiblioteket i Rom. Det er en bog, der tyder på, at denne "Lost Book" tilhørte et stykke arbejde med den velkendte Seer (Clairvoyance) Nostredamus. Oprindelig hed han Michael de Nostredame og blev født 14. december 1503 og døde 1. juli 1566. Han var fransk læge, astronom og matematiker og var særlig kendt for sine profetier, Centuri (årtusinde største), som han publicerede i 1555. Nogle siger, at han forudså attentatet mod World Street den 11. september 2001 i U.S.A. I sin ungdom studerede han medicin og blev med tiden mest kendt for behandlingen med pestsyge. I 1781 blev hans værker (profetier nedskrevet), men paven gjorde indgreb mod hans bog, fordi Nostredamus forudsigelse kunne tolkes til at forudsige pavedømmes fald i Rom (år 2012)?
Nostradamus forudsagde at den "store tenor" af en brintsky ville komme og ramme jorden. Det er desværre ikke den eneste ulykke han forudså, der vil ske i 2012. Et stort jordskælv vil ramme Tokio i Japan og de nærliggende lande og langt værre, at det kraftigste jordskælv der ramte Japan d. 11. marst 2011 nu er blevet opfyldt som en af hans største profetier?

Hele det Nordlige Pacifik Ocean og de nærligende lande Chile, USA kyster o.s.v. vil blive centrum for dette store skælv, som er det største i Japan 129 års historie. Notredamus så i sine clairvoyance evner, at Verdensøkonomien til sidst kommer under denne seneste uro, og vil lide endnu mere af flere jordskælv og til sidst bryde sammen.
Aktiemarkedet og Verdensøkonomien vil få et voldsomt knæk, hungersnød, oversvømmelser og vulkanudbrud vil komme i de følgende år. Det næste vil være en komet, som til sidst har kurs mod planeten og vil ramme Joden samme år og flere vil følge med. Bjerge vil vælte som tændstikker, storbyer vil forsvinde og skælvet vil også starte tunarmier af enorme demissioner på 20-50 meters højde. Alle der har set en flødbølge på 8-10 meter bl.a. første gang i Tailand og nu i Japans næligende oceaner, er vidner til jorden pluelige voldsom opstået naturkatastrofers omfang.

Den falske Kristus som de fleste kristne har bedt til i 2000 år, vil opstå og få magten for udslettelse ifølge bibelen som man mener Notredamus har læst bl.a. Matthæus Evangeliet 24,29-31. Der vil kun være en lille rest tilbage? Derefter vil 1000 årsriget opstå og alle folkeslag vil leve i fred og harmoni med hinanden igen på jorden. Alt sammen er skevet i Johannes Åbenbaring kapitel. 20. 21 og 22. Vær derfor villig til at skabe en ny forståelse af gud og livet, en forståelse af dig selv og dit medmenneske? Vær ikke bange for at havne i "Helvede", for dèr har de fleste valgt at leve!!....Vær modig til at udforske og undersøge denne nye forståelse, og hvis den er i overensstemmelse med jeres indre sandhed og viden, så udvid jeres trosforestilling til at omfatte den: "Kend dig selv".


Advarsel fra Gud

-Dyrene hørte katastrofen komme i Asien før Mennesket?

Hvorfor slap 100.000 dyr væk i tide fra katastrofen i Asien en hel time før flodbølgens "tsunarmien" ramte kysterne langs Sir Lankas største vildtresavat?

Siden tidernes morgen er der gjort utallige mange iagtagelser og nedskrevet, at vilde dyr, slanger, heste og elefanter reagerer på jordskælv minutter eller op til timer før, det indtræffer. Teorien om, at også mennesker kan forudsige jordskælv, det vil sige opfatte meget lave frekvenser "infralyd" og flygte derfra er ikke nye. Flere personer på Sjælland og i Norge fortæller, at de kunne høre Tilst katastrofebranden i på fabrikken i Kolding, hvor man opbevarede fyrværkeri? Det lød som et brag og jordskælv, da hele fabrikken sprang i luften fortæller de på Sjælland?
De gamle romere, ja selv de første kristne påstod, at Moses, ja selv mennesket lige som slanger kan mærke jordskælv, og at mange gamle asiatiske kulturer anså derfor elefanten for at være det helligste dyr med særlige følsomme evner. Det har nemlig vist sig, at dyr har en særlig god følessans "den 6." som vi mennesker kan få glæde af, hvis vi forstår at observere og ydnytte den. Det forskes der i bl.a. Australien og USA. Det er sandsynlig, at dyr registrer - og lider under påvirkning af meget lave frekvenser, særlig slangen under sin bug i ved hjælp af vibrationer nær infralydområdet, som mange mennesker umidelbart ikke registrerer eller opfatter som farlig?
På de egne hvor føhnenvinden blæser særlig meget i bjergørkener og Østrig, har man igennem generationer lagt mærke til, at blæstens indhold af meget lave frekvenser herunder "infralyd" foruden Israels ørken og på Malta, fremkalder kolosale hurmørsvingninguer i den lokale befolkning. På nogle andre geografiske egne i verden står hunde og ulve i timevis og hyler en skrækslagende lyd? Man mener især, at føhnvinden er årsagen og kan på mennesker medføre raserianfald og depressioner, ja endog, at føhn er skyld i utilstrækkelige selvmord, agrassive overfald og endog mord p.g.a. det store indhold af yderst skadelige positive ioner (elektrisk ladning i luften) og påvirker stresshormonet serotonin i hjernen. På Malta har man fundet en gammel lov fra Middelalderen som fortæller, at man ikke kan dømme en morder til døden, hvis forbrydelsen er sket under føhnvind?

I dag har det vist sig, at vindmøller vil blive et af de største miljøproblemer i dette årtusinde, som kan mærkes hos følsomme mennesker og dyr og i indre organner.             

Mange videnskabsmænd påstår, at vindmøller ødelægger jordens magnetfelt, som er opført på landet og ved kyster (havvindmøller). I 1994 modtag Sundhedsstyrelsen navne på 110 personer, heriblandt undertegnede redaktør www.VitaNyhed.dk og mange i foreningen www.infralyd.dk    til offentlige myndigheder med klager over lavfrekvens støj og infralyd fra tung trafik, tog, diselbiler, flyvemaskiner, lufthavne, skibssejlads (havneanlæg), kraner, Varme Kraftværker, turbiner, store smelteovne (bl.a. Valseværket i Frederiksværk), ventilationsanlæg, pumper (naturgas), transformer, vindmøller, kompressorer, varmeveksler, oliefyr, køleanlæg (på tagene og i kælderne), vaskemaskiner (kældre - naboer i etagebyggeri) og elevatorer m.m. De farlige lavfrekvente svingninger, infralyd og vibrationer, der går tydeligt igennem betonbyggeri, tykke mure er ofte efterfulgt af "strukturlyd" - en farlig lyd som opstår af sig selv som en vibration i sengen og i hovedet? Fra udenlandske undersøgelser om infralyd, stod allerede i VIFTEN i 1987: at "infralyd - det ukendte miljøproblem", giver åndedrætsbesvær, forandringer i blodtrykket, tale- og hukommelsesbesvær (hos børn), balanceproblemer, og at synet kan blive påvirket. Jorden er kommet ud af sin balance, hvilket medfører at magnetfeltet har rykket sig voldsomt meget de sidste hundrede år.... Mange videnskabsmænd påstår, at det er den industraliserede udvikling som har medført de voldsomme katastrofer, jordskælv, tsunamier i Tailand og Japan osv..?

Du kan læse mere på: Farlig Lyd & Miljø

 

Kun 2 kilo dioxin gjorde Seveso øde som en slagmark.

Sådan så store del af Seveso sig ud, da myndighederne kappede toppen af de forgiftede træer, fordi bladene indeholdt store mængder af den farlige dioxin-gift, der var groet ind i grønkornene. Området blev totalt afspæret, men mellem zonerne A og B kan man kør i bil med 30 km/t og ikke med nedrullede vinduer og lukket friskluftsventiler. Kun 30 kmt fordi man i tørre perioder skal undgå at hvirvle giftstøvet op. Træerne her står i den stærktest forgiftede zone A som ligner en by i ragnarok.

Sådan så store del af Seveso sig ud, da myndighederne kappede toppen af de forgiftede træer, fordi bladene indeholdt store mængder af den farlige dioxin-gift, der var groet ind i grønkornene. Området blev totalt afspæret, men mellem zonerne A og B kan man kør i bil med 30 km/t og ikke med nedrullede vinduer og lukket friskluftsventiler. Kun 30 kmt fordi man i tørre perioder skal undgå at hvirvle giftstøvet op. Træerne her står i den stærktest forgiftede zone A som ligner en by i ragnarok.

Menneskelige katastrofer.

Sevesokatastrofen.

Miljøulykken i 1976 ved den italienske by Seveso, 30 km nord for Milano blev dømt for altild til evig fortabelse pga. to kilo af de farligste miljøgifte. Et af de mest kendte udslip af dioxiner (TCDD) skete på kemikaliefabrikken ICMEA midt på sommeren i 1976. Omtrent midtvejs, et sted på Podalens bløde grøntsværstæppe fra Milano til Como, peger et vejskilt mod Seveso, en by med 17.000 indbygger. Som den yderste udkant fra Milanos industrier ligger moderne fabrikker langs vejen. Men i 1976 var der marker med hvede og majs, grønne frugthaver, og lange rækker af morbærtræer og små nydelige èn-familieshuse. Her boede Gino Zoriz og hans familie, der havde brugt tyve år til at bygge deres hus i weekender og ferier med de flotteste parketgulve, smukt belysning udendørs, tykke murstensmure mod sommerens hede (positive skadelige ioner) og de kolde vinterstorme og et solidt, rødt telgtag.
Lørdag den 10. juli 1976 var en mærkedag, nærmere betegnet "Dommedag" for familien Gino Zoriz. I forbindelse med produktion af råmateriale til parfume- og kosmetik, slap et meget giftigt fortyndet kemsk stof "triklorfenol" yderst skadelifge "positive ioner" ud af en højryksventil på fabrikken ICMESA, der ejes af gigant medicinalkoncernen  Hoffman La Roche i Schweiz. De fleste familier i  Seveso havde på det tidspunkt pga. hedebølgen vinduerne "stående åbne", mens de sad ved frokostbordet denne lørdag. Pluselig hørte de en hæslig hvæsende lyd som noget ildevarslende, når en damp lukkes ud. Snart mærkede famillier i  nærheden af fabrikken en forfærdelig lugt af yderst skadelige af alt for dyr og mennesker "DIOXIN". Klokken var 12.37 denne lørdag. Nogle gik ud og stod lamslående et tykke tid og kiggede på en hvide sky, der som en tunge strakte sig fra fabrikken og hen over byen med to kilo af verdens farligste gift, opvarmet TCDD som blev til dioxin. Skyen med de meget skadelige giftstof drev gennem et område hvor der boede 37.000 mennesker. En teknikker ved navn Viro Romani var lige blevet færdig med at spise sin frokost på den kemiske fabrik ICMESA, da katastrofen indtraf. Om lørdagen var der ingen egentlig produktion i gang, det sidste arbejdshold havde sluttet af klokken seks om morgen, og af fabrikkens 160 ansatte var kun en halv snes stykker beskæftiget med vedligeholdelsearbejde, rengøring og oprydning.
På kemikaliefabrkken ICMESA eksploderede en stor reaktor i fabrikshallen, men før det skete så Viro Romani værkføren fare ind i reaktorrummet med gasmaske for ansigtet. Tanken var fyldt med fremstilling af triklorfenol, og i den stærke overophedet varme blev kemikaliet omdannet til en del af de særdeles farlige giftige dioxiner 2,4,5-T og 2,4-D (TCDD), som blæste ud over et 18 kvadrat - kilometer tætbeboet område.
ICMESA fremstillede hverken den ene eller den anden af disse to færdigvarer, men når triklorfenol bliver overophedet sker der et biprodukt, som ingen havde anelse om var så giftigt. På ICMESA blev triklorfenol (TCP) oprindeligt prouceret til det schweiziske moderfirma Givaudan, som er et datterselskab af Hoffmann-La Roche, en af verdens største parafùme og medicinalkoncerner. 
Den kemisk reaktor, som producerer triklorfenol (TCP), var blevet standset lørdag morgen den 10. juli pga. weekend. Af mystiske årsager, lød der pludselig kl.12,37 en rædselsfuld lyd en kæmpestor, gråhvid sky med et hvislende vræl blev presset ud gennem TCP-reaktorens sikkerhedsventil. Få øjeblikke efter begyndte bittesmå krystalklare partikler som fint sand eller støv dioxin, at drysse ned omkring dem. Med gasmaske for ansigtet, styrtede værkføren ind i reaktorens rum, og drejede på et reguleringshjul og slog dermed vand ind i kølesystemet for at nedsætte den enorme varme, som var af opstået, fordi en sprængskive der blev fastsat til 3,5 bar bristede på TCP reaktoren. Men der var allere gået over 20 minutter, siger øjenvidner. Dampen af yderst skadelige "dioxin" blev set trykket ud af ventilen og ventilatoren på taget af fabrikken ISMESA. Inden længe havde den hvide store sky med et lille indhold af TCDD partikler med mange dioxinpartikler som de mindste af små partikler, lydløst drysset ned i et lag over hustage, svimmingpool, haver og maker i radius af fem kilometer. Ingen vidste på daværene tidspunkt, at disse små korn indeholdt en af de mest dødbringende gifte, menneskeheden kendte.

ICMESA fabrikken i Seveso 1976, hvor et tankanlæg sprang læk og ud kom en hvid røgsky af dioxin.

ICMESA fabrikken var en af områdets store industrielle virksomheder, der var ejet af medicinalkoncernen Hoffmann-LaRoche i Basel. I slutningen af 60èrne havde man indledt en produktion af triclorphenol, et stof, som igen indgik i fremstillingen af det bakteriedræbende middel hexaclorophene. En lang række ulykker med triclorphenol havde vist, at der ved produktionen kunne udvikle den farlige gift dioxin. Aligevel gik der 10 dage efter ulykken i Seveso, før myndighederne på stdet fik besked om, at der havde været dioxin i udslippet. Og først derefter gik evakueringen af det mest forgiftede område i gang.

ICMESA fabrikken var en af områdets store industrielle virksomheder, der var ejet af medicinalkoncernen Hoffmann-LaRoche i Basel. I slutningen af 60èrne havde man indledt en produktion af triclorphenol, et stof, som igen indgik i fremstillingen af det bakteriedræbende middel hexaclorophene. En lang række ulykker med triclorphenol havde vist, at der ved produktionen kunne udvikle den farlige gift dioxin. Aligevel gik der 10 dage efter ulykken i Seveso, før myndighederne på stdet fik besked om, at der havde været dioxin i udslippet. Og først derefter gik evakueringen af det mest forgiftede område i gang.

John Lennon fra The Beatles gjorde indflydelse på at få stoppet Vietnam krigen

Vietnamkrigens rædsler og offer

Dioxiner er en fællesbetegnelse for en gruppe af kemisk nært beslægtede stoffer, meget aktive atomer "positive ioner" også kaldet TCDD eller blot dioxiner. TCDD blev kendt efter den alvorlige Seveso-ulykke i 1976 og fra afløvningsmidlet Agent Oange, som blev anvendt af den amerikanske hær under Vitnam-krigen. De fleste amerikanske soldater vidste ikke, hvad de sprøjtede med. De troede, Agent Orange som er en blanding af 2,4,5-T og 2,4-D (dioxin) var myggespray? Så derfor fik nogle soldater det flere gange på huden og i munden og kom hjem som alvorige krigsinvalider. "Det føltes lidt fedtet, når det kom på huden", fotæller en vietnamveteran, "men jeg tænkte ikke videre over det". I dag er flere amerikanske solater vendt hjem rasende på den tidligere præsident Nexon og den amerikanske regering pga. alvorlige følger af dioxin.

Læs om Seveso katastrofen i Italien 1976: www.vitanyhed.dk/12158292

Bombehuler over alt i Vietnam fyldt med dioxin.

Årtiers krig i Vietnam - især den sidste krig, har sat sig sine tydelige spor. Jorden er aret overalt af bombehuller. Der blev tilsammen kastet flere bomber over Vietnam under den sidste krig, end der blev kastet under 2. Verdenskrig. Over halvdelen af den sydvietnamesiske landbrugsjord er ødelagt for altid. Store områder, der har været udsat for kemisk krigsførelse Agent Orange" 2,4,5-T og 2,4-D (doxin) af det mest giftigste ligger i jorden og er svært nedbrydlige. 10 år efter krigens afslutning blev der født flest piger af misdannede børn, og der er et uhyggeligt stort antal abnorme abearter og kræftforekomster som følge af USA`s kemiske hensynsløse krigsførelse. Hjælpen af krigens eftervirkning gennem årerne er af typiske, politiske årsager - snare blevet indskrænket. Vietnam har aldrig set en rød øre af de 3,25 milliard dollars, den gamle president Nixon lovede Vietnamneserne under krigen til at "hele krigens sår". USA vil ikke anerkende det store forureningsomfang, som landet hævdes at have forårsaget og ansvar for. Det er små-øre i forhold til de flere hundrede milliarder af dollars, som blev brugt til at købe og bombe Vietnam- og de øvrige indokinesiske lande "tilbage til stenalderen" og samtidig udslette og lemlæste millioner af befolkningen i Vietnam, castilianer og loater. Det var faktisk Joh Lennon og de mange Flower Pover rockmusiker og fans, som i første omgang fik Nexon til at stoppe Vietnam krigen?

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158277
 
 

Vietnambørn født med varrige skader.

En gruppe børn med alvorlige handikap, ved brugen af dioxingiften Agent Orange brugt i Vietnamkrigen.

En gruppe børn med alvorlige handikap, ved brugen af dioxingiften Agent Orange brugt i Vietnamkrigen.

Titanic Tanic

Skibet som ikke kunne synke?

Titanic bygget i 1911-1912.

Titanic bygget i 1911-1912.

Kapitalisterne på første klasses sejlads

Da Titanic sejlede ud fra England på sin jomfrurejse d.10. april 1912 til New York med de fattige protestanter i lasten og de rige kapitalister Mormoner på første klasse, var det en verdensbegivenhed.
To år efter Titanic forlis stod verden overfor sit værste skibrud, den store økonomiske krise som udløste 1. verdenskrig, der varede til 11. november 1918. De rige englænder der tog på den store langfart og som forliste på et isbjerg, ventede i spændt på at tjene flere penge i sit nye hjemland U.S.A.
Spørgsmålet om årsagen til første verdenskrig er således intent forbundet med udviklingen af den kapitalistisk økonomi og dermed sammenbruddet af de traditionelle konfliktløsende mekanismer, der også i dag 100 år senere truer U.S.A. og vestens store økonomi. I stedet  for tysk markedsekspansion i 1914 kom krigen til at betyde forandringer i mange af kapitalismens forudsætninger lige som i 2008, hvor Wall Street i U.S.A., nærmest kolapsede.
I perioden frem til 1. verdenskrig blev begrebet "kapitalisme" for første gang særlig benyttet af den fremvoksende arbejderbevægelse. Kapitalismen og børsspekulanter gjorde i dobbeltforstand i 1928 verden over livet farligt for deres medmennesker. Først ved at bidrage til krisen (2.verdenskrig), dernæst i hobetal ved at hoppe ud af vinduerne i Wall Street. I 2008 opfordrede en amerikaner den samme taktik sine med børsspekulanter, at gøre det samme som ham at kaste sig ud af vinduet.
Kristendommens religion er blevet båret oppe af middelalderens stærkeste og rigeste kapitalistisk organisationer, den såkaldte katolske kirke. I dag har nogle af disse konservative kristne Mormoner fået slips på i stedet for præstekrave og sidder på de øverste sæder i U.S.A.`s kongres, loger, templer, rigssale og forsøger på, at formidle Gud den højeste i himmelen? Men de tager grusomt fejl og glemmer, at Gud bor ikke i templer gjorte med hænder, ej heller rigssale, men inde i os selv? Det er dèr Gud skal søges og tilbedes!!.....
Læs følgende evangelier: 1.Joh.3,3-4 ; 1.Pet.2,12 ; Matt.5,16 ; 1.Pet.3,16-22.

Kirken - den synkende skude?

Helt fra gammel tid har skibet været knyttet til kirken. For eksempel findes der flere altertavle motiver med Jesus, der stiller stormen på søen eller andre kendte bibelsteder, hvor skibe indgår rundt om i landet. Ofte er det ikke kun den enkelte kirkebygning, der findes et skib, men hele den verdensomspændende kristne kirke. Således kunne den lutherske biskop Peder Palodries også skrive en prædikesamling med titlen "Sankt Peders skib", hvori han beretter, hvordan kirken har sejlet igennem historien og til tider været ved at synke lige som  Titanic forlis. Det sidste særlige forlis i den danske folkekirke skete under den såkaldte periode, hvor han mener, at "skibet" blev tynget af datidens katolske pomp og pragt, som fyldte kirkerne med, hvad Peder Paladies anså som materielt stads?
 
I 2015 har den 53-årige tyske katolske luksus-biskop erhvervet sig et særligt badekar til 15.000 euro på den katolske konto (arv fra rige enker) til 112.000 danske kroner og et walk-in-klædeskab til 2,6 million. Det har ført til, at Vatikanet i Rom har suspenderet biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst på ubestemt tid. Nyhedsbureuet Reuter skriver, at midlertid afsked ligger lige under en fyring, idet han samtidig har købt luksuspalads, 10 gange større end først anslået til ca. 231 millioner kroner. Biskoppens store pengeforbrug i folkemunde og pressen i Tyskland, har givet ham tilnavnet luksusbiskoppen, således at mange har vendt den katolske kirke ryggen og har meldt sig ud.  

Hvem er den republikanske præsident Donald Trump?

U.S.A`s mormoner med deres leder og den nye præsident Donald Trump med sin republikanske ven Mitt Romney i spidsen, udskyder den alvorlige kulforurening CO2 udslip til 2017, hvilket truer hele verdensøkonomien? Olien "det sorte guld" sætter vildlede i aktiemarkedet?

TV-kanalen Fox News, der er kendt for at støtte de konservative kristne værdier (de rige momoner kapitalister), luftede f.eks. denne holdning allerede i 2011, hvor en af dens værter kom til at sige: "Mormonen Mitt Romney den republikanske kandidat, er helt åbenlyst ikke kristen (Antikrist)?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976.

Hvorfor spændte de konservative kristne mormoner ben for de replublikanske primærvalg i 2012?

To konservative replublikanske præsidentkandidater udskilte sig før primærvalget i Florida i 2012, nemlig mormonen Mitt Romney og katolikken New Gingrich, men hvordan har de konservative kristne leder det med det i dag?
Ingen af de to kandidater i 2012 var i udgangspunktet religiøst set de konservatives republikanske kristnes kop te. Mange i denne gruppering af vælgere mener, at mormonismen er en underlig trosretning, hvis det da overhovedet kan betragtes som kristendom. For hvem af de to replublikaner skulle vælgerne dengang tro og pege på, hvis de skulle have blevet valgt til den kommende præsident i 2012, i stedet for Obama?

Ifølge Pew Forum, mener hele 52 af de hvide evangeliske kristne ikke, at mormonismen er kristendom, og blandt denne vælgergruppes vælgere findes der i særlig grad en bevidsthed om, hvilken tro deres mulige kandidat bekender sig til, eftersom det i særlig grad betyder noget for, hvem de vil pege på. Dog, stadig ifølge Pew (2012), vil dette ikke have nogen betydning, hvis mormonen Mitt Romney rent faktisk går hen og bliver replubikanernes kandidat. Da vil de konservative kristne også have sluttet op omkring Mit Romney, fordi de er så opsat på at komme af med Obama, så han ikke ville have blevet U.S.A. præsident?
Hvis det havde blevet Newt Gingrich derimod som havde vundet valget, ville han have været den anden katoloik på denne post. Den første var John Kennedy. Dog er det lidt problematisk, fordi Newt Gingrich rent faktisk blev konverteret fra en af de evangeliske grupperinger til at blive katolik.
Men det er ikke så meget trosretningen, der er et problem for Newt Gingrich. Det drejer sig mere om eskapader på hjemmefronten, som de konservative kapitalister kristne vælger har svært ved at sluge. En forening, der går ind for ægteskabsbrud og hvis slogan er "Life is short. Have an affair" har ligefrem anvendt Gingrich omdiskuteret reklamer hvor teksten lyder: "Trofast replubikaner, troløst mand".
Da mormonen Mitt Romney i 2012 kæmpede om at blive præsident mod Barack Obama om det amerikanske præsidentembede i U.S.A., donerede mormonen John Willard Marriots søn og bestyrelsesformand for Marriott Hotel-kæden (verdens største) en million dollar (7 millioner) danske kroner til Mitt Romneys valgkampagne.

Hvem er mormonerne?

I 1927 lagde mormonen John  Willard fundamentet til den verdenskendte hotelkæde Marriot, da han startede med at sælge læskedrikken rott beer til tørstige kristne indbyggere i den amerikanske hovedstad Washington, særlig kendt i dag som U.S.A`s forbundshovedstad, hjemsted for Kongressen "Det Hvide Hus".
Root beer blev oprindelig fremstillet ved hjælp af roden sasfras bark eller træ (safrol olie), som den primære smag i læskedrikke. I 1893 blev rott beer solgt som en flaske sodavand til offentligheden som en ikke-alkoholisk drik til kristne og blev en kæmpe succes. I begyndelsen af det 19. århundrede begyndte nogle apoteker, at sælge deres version af rott øl som et mirakel øl.
I 1960 blev det kendt, at det man havde fremstillet som ingrediens til læskedrik og øl-fremstilling i 70 år (safrol-olie) var kræftfremkaldende og dens anvendelse blev hurtig forbudt af den amerikanske Food and Drug Administration. Efter dette forbud, begyndte virksomhederne at eksperimentere med kunstige smagsstoffer og forberedelses teknikker til at fjerne de usunde virkninger af root beer og samtidig bevare sin smag. I mellemtiden fra 1927 indtil 1953 voksede kapitalen for mormonen John Wilard Marriots, så han kunne købe sin første hoteller i Marriot-Hotelkæden, som i dag tæller omtrent 3.800 hoteller verden over. Det vides ikke, hvor mange lig han har på sin samvittighed, men kun at han har tjent millioner af dollar på at sælge læskedrikken "root beer" i skibslasten til sine hoteller verden over siden 1953?
Når en gæst tilbringer natten på et Marriot Hotel i U.S.A, kan den overnattende ofte finde mormonernes hellige bog Mormons Bog side om side på hotelværelset med Bibelen, der er den oprigtige ordlyd fra Jesus disciple "Det Nye Testamente".
Mormonen John Marriot blev født i 1900 i den amerikanske delstat Utah, som huser rigtig mange tilhænger af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, hvis tilhænger verden over kaldes mormonerne. Den unge læskedrik fabrikant John Wilard Marriot voksede op i en mormon-familie med otte børn. Som de fleste unge mormoner tilbragte John Wilard Marriot en del af sin ungdom med missionærarbejde for trossamfundet.
For at støtte Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som John Wilard Marriot livet igennem var et dedikeret medlem af, så blev Mormons Bog placeret på værelserne på en række Marriot hotellerne. Mange er således blevet troende medlemmer af kirken og ført ind i en blindgade, hvor der ingen vej er tilbage?
Efter John Wilard Marriots død i 1985 overtog sønnen ledelsen af hotel-kæden og forsatte med at give støtte til Jesu Kristi af Sidste Dages Hellige.
Da mormonen Mitt Romney i 2012 kæmpede mod Barack Obama om det amerikanske præsidentembede, donerede John Willard Marriotts søn og bestyrelsesformand for Marriott Hotelkæden med en million dollar til Mitt Romney, trosfællens valgkampagne.
De amerikanske medier har forlængst (2012) diskuteret, hvilke religiøse ritualer Mitt Romney vil have med ind i Det Hvide Hus, hvis han vandt valget. Det er blandt andet New York Times som i en artikel skriver, om Romney påtænker at følge mormonernes retningslinjer, og oprette et maddepot som traditionen foreskriver:
Hvis man følger den logik af Jesu Kristi af Sidste Dages Hellige, burde Romneyèrne have masser af gøre godt med i spisekammeret. Mormonernes talsmænd fortæller "Vi opfordrer kirkens medlemmer over hele verden, ved at have grundlæggende forsyning af mad, vand, penge o.s.v. Vi er dog klar over, at nogle af jer måske ikke har økonomiske ressourcer eller plads til sådan en lagring. Vi opfordrer jer til at gøre så meget som jeres ressourcer kan klare, opfordrer det amerikanske mormon samfund.
Informationschef i det danske mormonsamfund, Helge Nørrung, vuderer at omkring hver fjerde mormon har et spisekammer med nødreserver til et helt år: "Ud af kirkens cirka 15 millioner mormoner er cirka halvdelen, der er aktive i sådan en kampagne. Han vil anslå at halvdelen af dem følger forrådskamret. Traditionen kommer af, at mormonerne tror på dommedag. Min holdning er, at dommedag ifølge Bibelen kommer som et chok og overraskelse for alle, uanset om man er  mormon?
Matt.24,37-42 ; 6,24-34 ; Luk.16,1-31 ; Matt.11,7.

Panik i krisesituationer

"Mormonerne tror på, at tusindårsriget kommer på et tidspunkt, samt at der skal komme hårde tider med krig og kaos som de selv forsøger at skabe før Kristus genkomst. I praksis er forrådskammeret et velfærdsprogram som de selv mener, der skal til for at forbedre mennesker på at modstå arbejdsløshed og uro, der foregår i øjeblikket siden 2008 og katastrofer som f.eks. vulkaner, tsunamier, oversvømmelser, strømsvigt o.m.a. På den måde slipper man for panik i krisesituationer," udtaler informationschef Helge Nørreung.

Hotel Marriot Københavns Havn med udsigt til Langebro.

Hotel Marriot Københavns Havn med udsigt til Langebro.

Problemer med mormonernes dåb af døde?

I den mormonske kirkes forrådsprogram i 2011-2012 som deres repuplikanske kandidat Mitt Romney har forelagt,  påtænker han at følge de religiøse retningslinjer i bibelen, at oprette et maddepot som traditionen foreskriver med, at der skal komme hårde tider med politisk kaos bl.a. med replubikaneren Ronald Trump, hvis man skal klare sig igennem den bitre ende før Kristus genkomst. Mormonerne kalder sig "de sidste dages hellige"? Derfor skal fødevarekammeret for mormonerne være vel forberedt. Meningen er, at man køber lidt ekstra ind, hver gang man er i supermarkedet. På den måde ender man til sidst med et kæmpe lager af langtidsholdbare vare såsom mel, salt og konserves. De fleste mormoner 99% glemmer, at konserves er den mest skadelig vare man kan indtage. Man har nemlig fundet rester af farlig metaller og micro plastikrester (bispeanol A) af den indvendige dåse. Blikdåser bliver foret indvendig belægning med en yderst skadelig lak, der er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Nogle vælger måske dybfrost (rådnet) kød, der også er en dårlig løsning og som medfører lig i lasten (fordøjelsen) i mennesket maver.
1.Kor.8,1-13 ; Rom.14.21-23 ; Matt.9,13 ; Hos.6,6 ; 7,10-14 ; 8,11-14.

I takt med, at de ældste varer i forrådet bliver for gamle for mormonerne er det meningen, at de skal inddrages i madlavningen. Derfor eksisterer der masser af særlige mormonkogebøger, der er baseret på langtidsholdbare vare fra nødlageret, men som i mine øjne (G.I.N) er skadelige p.g.a. konservering m.m. af farlige tilsætningsstoffer.
Ud over at være til privat forbrug er der i U.S.A. en hel industri for mormonsk langtidsholbar mad, nøjagtig på samme måde indenfor adventistbevægelsen. For mormonerne var det en ide, der startede i forbindelse med den økonomiske krise i 1930èrne, hvor mange tidligere velstillede familier (kapitalistiske mormoner) måtte flytte og blev sat på gaden. Det udviklede sig til et stærkt velfærdssystem for mormonerne, der er så effektivt, at man i forbindelse med orkanen Katrina i 2005 allerede var fremme med de første nødforsyninger inden for 30 minutter.

Den republikanske mormon repræsentant Mitt Romney og den konservative Tea Party-bevægelse spænder ben for samarbejde i Det Hvide Hus.

Ud over den replubikanske mormonbevægelse, findes den anden konservative Tea Party-bevægelse i U.S.A. som er navnet på en lobby/græsrodsbevægelse, der opstod i 2009 i protest mod at blive pålagt højere skatter og toldafgifter. 

Her er beviset!!....

Da en kæmpe teor ramte stjernen "Jorden" i universet, så den eksploderede?

Af Kiwi; religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økolog siden 1976

- Selvfølgelig går jorden under?

af læge Thomas Teglgård 2009

Blev fyret som læge i psykriatien fordi han tror på Bibelen

Gud har aldrig ønsket at ødelægge jorden, tværtimod viste han tillid til at skabningen "mennesket" om at de ville forvalte det alt sammen på bedste vis. Men kendsgerningen er desværre lige modsatte, for det er de politiske, religiøse, økonomiske og militære personers hovmod der går under.

Klimareligion er endnu en af disse nybabyloniske tanker. Forestillingen om, at hvis vi blot forener vores kræfter om det store fælles projekt, så kan vi redde verden.

At mange forskere peger på, at de væsentligste årsager til eventuelle klimaforandringer ikke skyldes vores - indrømmet! - helt uansvarlige måde at behandle jorden på, tages der ikke hensyn til. Der står nok også for meget på spil - både økonomisk og religiøst.

Det er det religiøse i klimadebatten, der interesserer mig, for det forekommer mig, at vi her i den vestlige verden har fået en tilføjelse til den religion, vi kunne kalde den videnskabsfanatiske neodarwiniske sandhedsrelativistiske demokratiske overflodsreligion: klimaet.
Tillad mig at spørge. Forestiller man sig, at man her i 11. time ved at gøre mere eller mindre helhjertede forsøg på ikke at svine for meget kan ændres på det, der står fast?

Selvfølgelig går jorden under

Jorden går under, derom hersker der ingen tvivl, siger læge Thomas Teglgaard. Spørgsmålet er, hvorfor tingene går, som de går. Mens lægevidenskaben når nye bjergtoppe, dør millioner af børn af dehydering og "simple" infektioner. Mens vi finder på ting som FN og EU og OPEC og G8 osv. i et forsøg på at skaffe fred mv., så raser krigene som aldrig før. Mens forståelsen for, hvordan de forskellige landes økonomi styres bedst, øges, mærker flere og flere mennesker konsekvenserne af den såkaldte finanskrise. Mens vi i den vestlige del af verden har stor velstand og derfor burde være glade og tilfredse, må vi trækkes med depressioner osv. Nemlig: Jorden går under, vist gør den det.  Hverken klimaet eller noget af alt det andet, vi værdsætter, står til at redde. Men årsagen, hvad er den?

Den eneste løsning er at vende sig til Gud

Og her tillader jeg mig at sige sandheden, siger læge Thomas Teglgaard, det eneste, som vel er forbudt i etisk og teologisk forstand her i dette efter kristne land: Fordi dommedag er nær. Det er for længst forudsagt (Bibelen), at det skulle blive sådan her, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke det snart bliver meget værre. Sådan må det være. Gud lader det ske, fordi han ønsker at vække os til forståelse af den forestående undergang.
Men hvem gider høre på den slags? Hvem ønsker at erkende, at Jorden er fortabt, at vi er de fortabte får? Hvem ønsker at række ud efter den eneste redning, som er mulig, nemlig at vende sig til Gud, som blev menneske "Kend dig selv", for at vi kunne blive reddet ud af flammerne? Nej, så hellere selv forsøge at gøre noget, stoltheden frem for alt!

Gud kommer snart igen

Med andre ord: Jorden står ikke til at redde. Lad den blot gå under. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal passe på miljøet. Vi står ved pumperne på den synkende skude, men skuden går ned; vi har selv boret hullet i bunden af skroget.
Eneste reelle redning er at vende sig til Gud, bekende sin synd og takke ham for, at han naglede vores ondskab og uansvarlige forvaltning af jordens resurser til korset, og at han snart kommer igen og gør alting nyt. Og skaber en helt ny jord, hvor retfærdigheden bor.

Thomas Teglgaard er læge og forfatter og har skrevet en bog om ånder: http://www.poulblak.dk/avis12.htm

Religion, åndsvidenskab og psykologi

Carl Gustav Jung

Den verdensbevidste filosof, doktor og psykoteraput i psykiatri Carl Gustav Jung var et dybt religiøst menneske, der betragtede kirken som "dødens sted". Han hævdede den eksisteretielle og religiøse værdi ved at blive bevidst om det ubevidste som kirken fortier. Herved "bliver skaberen bevidst om skabelsen" og mennesket bliver bevidst om sig selv. Dette er målet, eller et mål, som meningsfyldt indordner mennesket under skabelsen og derved også giver denne mening. Med "skabelsen" mener Jung det naturlige, instenktive menneskelige liv, ja Naturen overhovedet. Ånd og natur var for Jung to sider af enhedsverden, en tanke som i dag har sin paralelle i den teoretiske fysisks frontposter.

Mennesket i dag står over for en ny tidsalder der truer os gennem de teknologiske "fremskridt". En hasten mod fremtiden, der afskærer mennesket fra sine rødder og fra det ubevidste naturligt skabende impulser, der kaldes indivationsproces:

"Livet er ikke et problem, der skal løses, men et mysterium, der skal erfares".

I nytestamentlig tid, som også nævnes i Ap.G.17,18 var stoicisme (STOISKE FILOSOFFER) en af de mest udbredte filosofiske anskuelser. Livets lykke nåede man efter denne ved at stræbe efter dyden, som er det eneste gode; lasten er det eneste onde, og derimellem ligger en række ligegyldige ting ("adiafora") som liv og død, sundhed og sygdom, rigdom og fattigdom, som gælder om at gøre sig fuldstændig uafhængig af..

Hos stoisk filosoffer er den rationelle ånd, der gennemsyrer alt i naturen - inklusiv mennesket og er det, som skal forstås som gud (Ap.G. 17,25). Derimod er Gud ikke uden for denne verden (vers 24), men en uadskillig del af den. Gud er derfor verdens selvbevidsthed hos mennesket som tror, der også til dels bliver tilkendegivet hos Søren Kierkegaard, begrundet af Paulus i Ap.G. 17. ff.

Søren Aabye Kierkegaard var dansk teolog og filosof, født d. 5. maj 1813 til 11. nov. 1855. Han regnes for at være en af nutidens største filosoffer og hans værker er i høj kurs, kendt over det meste af verden. Søren Kierkegaard er i øjeblikket mest læste filosof på højde med Dan Brawn.

Læs mer om Kierkegaard her: Tro ikke på alt.  

Carl Gustav Jung var dybt religiøst menneske

Tryk på dette link: www.poulblak.dk/avis11.htm 

Det uundværlige magnetfelt?

Magnetismen og dens betydning

Det er jordens magnetisme, der er forklaringen på det mystiske forhold, da livets historie begyndte. Jern- og metal-kernen i jordens indre skaber et betydeligt magnetfelt omkring planeten jorden. Det er nyttigt for søfarende, fordi det betyder at man kan bruge et kompas, men det er også vigtigere end end som så.

Jordens magnetfelt holder planetoverfladen fri for nogle af de mest ubehagelige ting, der kommer fra den stjerne, der i øvrigt er kilden til alt liv på jorden. Solen udsender en række ladede atomer - positive partikler (ioner), der ikke er særlige sunde. Men jordens magnetfelt af-bøjer disse partikler, således at de ikke med fuld kraft når ned ned til overfladen og gør ulykke..

Det er en betingelse for liv, så vigtigt, at man endda har ment, at visse dyrearters uddød hang sammen med, at jorden en gang imellem ikke har noget magnetfelt. Det sker, når jorden skifter nord-syd-pol. Magnetfeltet vender op og ned på sig selv med mellemrum. I sådanne perioder, hvor magnetfeltet skifter, kommer partikelstrålingen fra solen relativ uhindret og kraftigt gennem atmosfæren, således at livet på jorden hos mennesker dyr og planter påvirkes meget kraftigt. 

Det er langt fra blevet afklaret, om denne sammenhæng har en dybtgående betydning på menneskers, sygdom og trivsel!!.... Men det er veldokumenteret kendsgerning, at trækfugle bruger magnetfeltet som et redskab til orientering og at livet på jorden er dybt sammenvævet med magnetfeltets eksistens, der formentlig også gennem den afskærmende virkning - er en betingelse for livet på jorden.

En solstorm i 1967 havde nær gjort den kolde krig brandvarm, da den amerikanske overkommando forvekslede solstorm vejrfænomenet med sovjetisk atomangreb. Det fremgår af et indtil nu hemmeligt dokument, skriver Ekstrabladet d. 11. august 2016, som en gruppe pensioneret officerer fra det amerikanske flyvevåben har offentliggjort. Hændelsen fandt sted d. 23. maj 1967 for 50 år siden. Det amerikanske militærs atom-kommando gig fuldstændig i panik, da alle signaler fra deres radarsystem til lokalisering af indkommende missiler, Ballistic Missile Early Warning System (BMEWSI) blev lukket ned og afbrudt samtidig, skriver Ekstrabladet. Heldigvis nåede en besked med en række vejr- prognoser igennem til militæret, der fortalte, at der ikke var Sovjetunionen, der havde lukket alarm systemet ned, men derimod en voldsom solstorm aktivitet.

En solstorm i 1967 havde nær gjort den kolde krig brandvarm, da den amerikanske overkommando forvekslede solstorm vejrfænomenet med sovjetisk atomangreb. Det fremgår af et indtil nu hemmeligt dokument, skriver Ekstrabladet d. 11. august 2016, som en gruppe pensioneret officerer fra det amerikanske flyvevåben har offentliggjort. Hændelsen fandt sted d. 23. maj 1967 for 50 år siden. Det amerikanske militærs atom-kommando gig fuldstændig i panik, da alle signaler fra deres radarsystem til lokalisering af indkommende missiler, Ballistic Missile Early Warning System (BMEWSI) blev lukket ned og afbrudt samtidig, skriver Ekstrabladet. Heldigvis nåede en besked med en række vejr- prognoser igennem til militæret, der fortalte, at der ikke var Sovjetunionen, der havde lukket alarm systemet ned, men derimod en voldsom solstorm aktivitet.

Der vil ske hungersnød lige som på Moses tid da han udvandrede

Space udladninger fra solen?

Mange vil undre sig over hvad der blev fortalt i år 2009 af videnskabsmænd, og hvorfor det var så koldt i Nordeuropa samtidig med at jordkloden som helhed havde det varmeste halvår, der nogensinde er blevet målt. Men ny britisk forskning indikerer, at solens varierende aktivitet ikke har nævneværdig indflydelse på de langtids forudsete bevægelser i klimaet.
Solen har jo gang på gang overrasket forskerne - senest med at gå ind i de dybeste minimum af mysterie i flere hundrede år - så det er helt sikkert ikke sidste gang, vi bliver overrasket.

kilde: DTU Space - Institut for Rumforskning og - teknologi
Politiken 11.10.10

Vi nyder kærlighedsmåltidet?

Hemmelige selskaber som f.eks. logebrødre, ordner og nonnekloster osv.., har altid været omgæret med en vis mistænkelighed fra offentlighedens side. Selv de første kristne sammenkomster blev i begyndelsen beskyldt for alt muligt, fordi andre mennesker ikke vidste, hvad der foregik bag de lukkede døre ved de første kristne gudstjenester.

Oprindelige var ikke-døbte udelukket fra at deltage i den del af gudstjenesten, der indeholdt nadveren som er et kærlighedsmåltid. Det, at den blev kaldt et "kærlighedsmåltid", gjorde at fantasien hos nogle fik frit løb.

For de fleste dansker er "kærlighedsmåltidet" påsken, hvor familie og venner er samlet omkring bordet, men i folkemunde kaldes det et ædegilde lige som Elvis og desværre uden omtanke. Julen og påskens budskab er oprindelig et måltid, der skal holde begæret i tømme, nærmere et sansebedrag. Mange aner ikke, at julens og påskens dejlige mad fremkalder "surt blod", der er medvirkende årsag til mange kroniske sygdomme, mave/tarm forstyrrelser, gigt o.s.v..

Tryk på linket her og læs mere om bogen "Naturen har altid ret": Naturen har ret        

THE END

Try på linket her: www.vitanyhed.dk/12158292  

Dommedag hvornår?

Er "Golfstrømmmen" skyld i Københavns skybrud?

Kilde: Kiwi d. 11. september 2011

København ligger i en klimapræget zone af den varme golfstrøm indflydelse. Dette medfører at København er ca. 5 grader varmere end byens breddegrad og ligger i et område, hvor atlantisk lavtryk typisk passerer forbi med forurening af skadelige positive ioner (+ partikler), der blander sig med forureningen af bilernes udstødningsgasser, og kilder fra varme- kraftværker, naturgas o.s.v.

Golfstrømmen gør, at vejret på alle årstider er relativt ustabilt skiftende i perioder med store mængder regn vi har fået bl.a. i 2011? Normalt er nedbøren gennemsnitlig ens i løbet af året, men i år 2011 er det sket en voldsom nedbørsmængde af regn i juni. juli og august. Den største nedbørsmængde siden 1874. Nogle videnskabsmænd tror, at de store skybrud over København skyldes "Den Atlantiske Goflstrøm"?

Golfstrømmen kan få Jorden til at kæntre!!...

Golfstrømmen er en varm, kraftig og hurtig havstrøm som fører vand fra Den Mexicanske Golf gennem Floridadistriktet og ud i Alanterhavet. Den er så kraftig, at havstrømmens bølger til tider, ligefrem kan få luften til at "frembringe infrasus" med et stort indhold af skadelige positive ioner, så befolkningen langs kysterne kan  få kvalme, hovedpine og forhøjet blodtryk m.m. En lignende havvind "Eurakvilo" er nævnt i Bibelen Ap.G.27,14., er en storm af tornado eller lignende vind, der opstår om foråret, hvor kold, artisk luft kolliderer med varm fugtig luft fra den Mexicanske Golf.
Mark.4,37 ; Sl.55,9 ; Ezikel 27,1-26 ; Ez.28,1-26.


Undervejs mod Europa forgrener Golfstrømmen, Den Nordalantiske Havstrøm sig, og en af den mange fordelte grene fører mod syd langs de europæiske kyster, bl.a. ind i det Irske Hav og ind i Nordsøen og medvirker til opvarmningen af disse have. Dette kan give anlidning til kolosale nedbørsmængder bl.a. den vi har oplevet, inklusive de mange vulkanudbrud i 2011?
Den Nordalantiske Havstrøm "Golfstrømmen" er en af de stærkeste havstrømme overhovedet. Den transporterer i Floridastrædet i gennemsnit en utrolig kraftmængde af 30 millioner kubikmeter vand pr. sekund.
Ved Sargossohavet som er en del af Alanterhavet ud for Nordamerika Cape Hatteras er Golofstrømmen vokset til mellem 60-100 mio. kubikmeter pr. sekund gennem recirkulation. Rumfanget af strømmen er mere end 300 gange den mængde vand, som transporteres af samtlige verdens floder.            
Den anslåede effekt af Golfstrømmen er 1,4 x 10 i femten watt, hvilket svarer nogenlunde til den effekt, som ville kunne producere 1 million kernekraftværker.
Forureningen fra biler, varme- kraftværker og industri m.m. i Mexico og inklusiv Golfstrømmen, øver betydelig indflydelse på klimaet i USA på den sydøstlige østkyst, hvor især Florida nu har betydelig
varmere vintre og køligere sommre end resten af det sydøstlige USA.
I det sydlige hjørne af England og den britiske øgruppe langs den engelske kanal er effekten af Golfstrømmen sådan, at der nu er begyndt at vokse planter som palmetræer, der forbindes med et langt varmere klima.
Fæøerne, Island og Scandinavien nyder godt af det mildere klima, som denne havstrøm medfører. Derfor har flere videnskabsmænd (G.I.N) udtrykt stor bekymring i forbindelse med konsekvenser af en mulig global opvarmning og den nedsynkning af saltindholdet, som en afsmeltning af de arktiske ismasser på Grøndland og Nordpolen vil give anledning til. De arktiske smeltede ismasser vil fortynde "Golfstrømmen" og gøre den så let, at vandet ikke vil synke til bunds. Resultatet heraf vil medføre en meget stor klimaændring i Nordeuropa med næsten uoverskuelige konsekvenser, heraf betydelige store mængder regn og skybrud. Visse fossilefund i Nordsøen , hvor oliefelterne ligger syntes at indikere, at en sådan begivenhed en pludselig "Jordensrotation" er sket flere gange dvs. at Jorden har været kæntret op til flere gange for millioner af år siden?
 

NB! Da indehaver af denne 123hjemmeside www.vitanyhed.dk  sad på skolebænken og lærte til oliefyrsmontør, alt om forsile brændstoffer som f.eks. olie, kul og koks, blev det fortalte af vores undervisningslære, at jorden engang er tippen rundt for en million år siden. Hele Norge, Finland og Sverige var dækket af grandskove dengang, men er blevet ruchet ud i Nordsøen hvor de forsile brændstoffer ligger. 

Kilde: af klimatolog, religionsforsker i kulturhistorie og økolog siden 1976 Kiwi.

Dommedag hvornår?