Mattæus-Evangeliet 4,1:

Derefter blev Jesus af Ånden ført op i ørkenen (ved Qumran) for at fristes af Djævlen.
                                                                  
1. søndag i fasten

Og da han havde fastet i fyrretyve dage og fyrretyve nætter "til minde om jødernes udvandring af Ægypten i 40 år", led han til sidst sult.
                                    
2. Mos.34,28. 5. Mos.9,18 og 1. Kong.19,8
Som der står skrevet: Vore fædre spiste manna i ørkenen: "Brød fra himlen gav han dem at spise.! Jesus sagde så til dem: " Sandelig, retfærdig siger jeg jer: Moses gav dem ikke brød fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen og giver liv til verden. "De sagde til ham. "Herre giv os altid det brød". Jesus siger til dem: "Jeg er livets brød". Den der tror og kommer til mig, skal ikke sulte, og tørste.

Så kom Fristeren til ham og sagde: "Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene dèr skal blive til brød."

Men han svarede og sagde: "Der står skrevet: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men hvert ord, som udgår af Guds mund.
                                                           (jvf. 5. Mos.8,3 ff. og Visd.16,26)

Det er ikke høstafgrøder, som giver et menneske føden, men at det er dit ord, som opholder dem, der tror på Herren Jesus Kristus.
                                                                             Visdommen 16,25-26.

Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig så manna at spise (i ørkenen), en føde, som hverken du eller dine fædre før kendte til, for at lade dig vide, at menneskene ikke lever af brød alene; men ved alt, hvad der udgår af Herren Jesus Kristus mund, lever mennesket af.
                                  
5. Mos.8,3 : 2.Mos.16,14.35. : Jos.5,10-12.

Men rygtet om Jesus bredte sig mere og mere, og store skarer kom sammen for at høre og for at blive helbredt for deres sygdomme
                                                               Luk. 1,15.

"Tiden er inde, og Guds rige er kommet jer nær: omvend jer og tro på "Fredsens Evangelium"
                                                                                           Mark.1,15
Og han helbredte mange, som led af forskellige sygdomme, og uddrev mange onde ånder, og han tillod ikke de onde ånder at røbe, at de kendte ham (Jesus).
Men farisæerne sagde: "Det er ved de onde ånders fyrste, han uddriver de onde ånder ud!
                                                                        Matt.9,34

Men når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den gennem vandløse steder og søger hvile, men finder den ikke.
                                                   Matt.12,43-45 : 2. Pet.20-22.

Djævlen bekriger mennesket

Djævlen bekriger mennesket

Og det var ved en flods leje, at mange syge fastede og bad med Guds engle i syv dage og syv nætter . Og stor var deres belønning, fordi de fulgte Jesu ord. Og da den syvende dag var gået, forlod alle deres smerter dem. Og da solen steg op over jordens rand ved bjerget, så de Jesus komme imod dem fra bjerget med stråleglansen fra den opgående sol om sit hoved, idet han siger:
"Fred være med Jer."
 Og de sagde ikke et ord, men kastede sig blot ned for ham og berørte sømmen af hans klædning som tegn på deres helbredelse.
 "Tak ikke mig, men Jer jordiske Moder, som sendte Jer sin helbredende engle (sol, vand, jorddiske frugter, grønt og luft). Gå, og synd ikke mere, at I aldrig skal kende til sygdom igen. Og lad de helbredende engle (sol, jord, vand og luft) være Jeres vogtere."
Men de svarede ham: "Hvor skulle vi gå hen, Herren, thi hos dig er det evige livs ord? Sig, hvad det er for synder, vi skal søge at undgå, så vi aldrig mere skal kende til sygdom?
Jesus svarede: "Det skal blive, som I tror," og han satte sig ned iblandt dem, idet han sagde:
"Det blev sagt til dem, der levede i gamle dage: "Ær Din Fader "himmelske" og Din Moder "jordiske", og gør, hvad de befaler, at Dine dage kan blive lange på jorden.
Og dernæst blev dette bud givet: "Du skal (må) ikke slå ihjel," thi livet er givet til alle af Gud, og det som Gud har givet, må intet menneske borttage. Tjhi, sandelig (retfærdig), siger jeg jer: Fra een Moder udgår alt, hvad der lever på jorden. Den, som dræber, han dræber derfor sin broder. Og den jordiske Moder vil vende sig bort fra ham og vil rive sine kvægende bryster fra ham. Og han vil blive skyet af hendes engle, og Satan tager bolig i han legeme. Og de slagtede dyrs kød i hans legeme vil blive hans egen grav. Thi, retfærdig, siiger jeg Jer: "Den, som dræber, han dræber sig selv, og hvem som jhelst der spiser kødet af ihjelslåede dyr, han spiser dødens legeme. Thi i hans blod bliver hver dråbe af deres blod til gift, i hans ånde bliver deres ånde til stank, i hans kød bliver deres kød til bylder, i hans knogler bliver deres knogler til kalk, i hans indvolde bliver deres indvolde til forrådnelse, i hans øjne bliver deres øjne til skæl, i hans øren bliver deres øren til voksagtig udflåd (mellemørebetændelse). Og deres død vil blive hans død. Thi kun i Jer himmelske Faders tjeneste bliver Jeres gæld for syv år eftergivet Jer på syv dage (fastekur med smoties). Men husk, Satan eftergiver Jer intet, og I må betale ham for alt. "Øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, brænden for brænden (smerter), sår for så, liv for liv, død for død. "Thi syndens løn er døden. Dræb ikke, spis heller ikke kødet fra Jert uskyldige bytte, at i ikke skal blive Satans slaver. Thi det er lidelsernes sti, og den fører til døden. Men gør Guds vilje, at hans engle (sol, vand, jord af frugter eller grønt og luft) kan tjene Jer på livets vej. Adlyd derfor Guds ord: "Se, jeg har givet Jer hver plante, der bærer frø på hele jordens overflade, og hvert træ, der bærer frugt (1. Mos.1,29 : 3,17-18 : 9,3). 
Og til hvert dyr på jorden og hver fugl i luften og til alt, som kryber på jorden, hvori der er livs ånde, giver jeg hver grøn plante som føde. Også mælken fra hvert væsen, som rører sig og lever på jorden, skal være føde for Jer: ligesom jeg har givet den grønne plante (græs) til dem, således giver jeg deres mælk til Jer. Men kødet og blodet, som frembringer den, skal I ikke spise. Og viselig vil jeg kræve Jert rindende blod, Jert blod, hvori Jer sjæl findes; jeg vil kræve alle dræbte dyr og alle dræbte menneskers sjæle. Thi jeg, Herren Din Gud, er en stærk og nidkær Gud, der hjemsøger fædrenes synder (arvesynd) på børnene indtil det tredje og fjerde led af dem, der hader mig, og viser nåde mod tusinder af dem, som elsker mig og overholder mine bud (2. Mosebog, 20. kapitel, vers 5 og 6). Elsk Herren Din Gud med hele Dit hjerte og hele Din sjæl og med al Din styrke." Dette er det første og største bud. Og det andet er det ligt: "Elsk Din næste som Dig selv" Der er intet bud, som er større end disse to.
Og efter disse ord forblev de alle tavse undtagen een, som råbte: "Hvad skal jeg gøre, Herre, hvis jeg ser et vildt dyr sønderrive min broder i skoven? Skal jeg lade min broder omkomme eller dræbe det vilde dyr? Skal jeg ikke i det tilfælde overskride loven?
Og Jesus svarede: "Det blev sagt til mennesker i gammel tid: "Alle dyr, der rører sig på jorden, alle havets fisk og alle luftens fugle er givet i Din magt." Retfærdig. siger jeg Dig: Blandt alle skabninger på jorde skabte Gud alene mennesket i sit eget billede (Kend dig selv). Derfor er dyrerne for mennesket og mennesket ikke for dyrerne. Du overskrider derfor ikke loven, hvis Du dræber det vilde dyr for at frelse Din broders liv. Thi, sandelig, siger jeg Dig: Mennesket er mere end dyret. Men, den som dræber et dyr uden grund, uden at dyret angriber ham, af lyst til at slagte eller for at få dets kød eller dets skind eller dets stødtænder, han gør en ond gerning, thi han er selv blevet et vildt dyr. Derfor bliver hans endeligt også ligesom de vilde dyrs endeligt."
Derpå sagde en anden: "Moses, den største i Israel, tillod vore forfædre at spise kødet af rene dyr og forbød kun kødet af urene dyr. Hvorfor vil Du da forbyde os kødet af alle dyr? Hvilken lov kommer fra Gud? Moses` lov eller Din?
Og Jesus svarede: "Gud gav gennem Moses ti bud til Jeres forfædre. "Disse bud er hårde, "sagde Jeres forfædre, og de kunne ikke holde dem (4. Mosebog kap.11 ff). Da Moses så dette, fik han melidenhed med sit folk og ville ikke, at de skulle gå til grunde i ørkenen. Og han gav dem da ti gange ti dud, der var mindre strenge, så at de kunne følge dem. Sandelig, siger jeg jer: Hvis Jeres fædre havde været i stand til at holde Guds ti bud, da ville Moses aldrig have behøvet sine ti gange ti bud. Thi den, hvis fødder er stærke som Zions bjer, trænger ikke til krykker; men den, hvis lemmer skælver, kommer længere med krykker end uden. Og Moses sagde til Herren: "Mit hjerte er fuldt af sorg, thi mit folk vil gå til grunde. Thi de er uden indsigt og kan ikke forstå Dine bud. De er som små børn, der endnu ikke kan forstå deres faders ord (1. Pet.2,1-3). Om de end ikke er med Dig, Herre, så lad dem dog ikke være imod Dig, at de kan holde sig oppe. Og når tiden er kommen, og de er modne til Dine ord, da åbenbar dem Dine love. "Af den grund sønderbrød Moses de to stentavler, hvorpå de ti bud var nedskrevet, og han gav dem ti gange ti bud i deres sted. Og af disse ti gange ti bud har de skriftkloge og Farisærerne skabt hundrede gange ti bud. Og de har lagt (også politikerne) uudholdige byrder på folkets skuldre, som de selv ikke kan bære. Thi jo nærmere budene er ved Gud, des færre behøver vi; og jo fjernere de er fra Gud, des flere behøver vi. Derfor er Farisærerne og de skriftkloges love utallige; men menneskesønnens love er syv, englenes tre (jord, luft og vand), og Guds lov er kun een.
Derfor lærer jeg Jer kun de love, som i kan forstå, at I kan blive mænd og følge menneskesønnens syv love. Da vil englene også åbenbare deres love for Jer, så at Guds hellige ånd kan dale ned over Jer og lede Jer til hans lov.
Og alle var forbavset over hans visdom og spurgte ham: "Vedbliv, Mester, og lær os alle de love, som vi kan tage imod."
Og Jesus forsatte: "Gud befalede Jeres forfædre: "Du må ikke slå ihjel.". Men deres hjerte var forhærdet og de dræbte. Da forlangte Moses, at de i det mindste ikke skulle dræbe mennesker, og han tillod dem at dræbe dyr. Og de forhærdedes Jeres forfædres hjerter endnu mere, og de dræbte mennesker og dyr i flæng. Men jeg siger Jer: "Dræb hverken mennesker eller dyr eller den føde, som kommer i Jeres mund. Thi hvis I spiser levende føde, da vilm den vederkvæge Jer, men hvis I dræber Jeres føde, da vil den døde føde dræbe Jer også. Thi liv kommer altid fra liv, og fra død kommer altid død. Thi alt, hvad der dræber Jeres føde, dræber også Jeres legemer. Og alt, hvad der dræber Jeres legemer, dræber også Jeres sjæle. Og Jeres legeme får, hvad Jeres føde er, ligesom Jeres ånd får, hvad Jeres tanker er. Spis derfor ikke noget, som ild eller frost eller vand har ødelagt (fordærvet mad). Thi brændt, frossen (kød) og rådden føde vil også brænde og fryse Jeres legeme og få det til at rådne. Vær ikke som den tåbelige vingårdsmand, der såede kogt og frossen og rådden sæd i sin jord. Og efteråret kom, og hans marker bar ingenting. Og stor var hans fortvivelse. Men vær som den vingårdsmand, der såede levende sæd på sin mark, og hvis mark bar levende hvedearks, der gav hundredefold for den sæd, han såede. Thi, sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Lev kun af livets ild, og tilbered ikke Jer føde med dødens ild, som dræber Jer føde, Jeres legemer og Jeres sjæle tillige."
Mester, hvor er livets ild?" spurgte nogle af dem. "I Jer, i Jert blod og I Jeres legemer." "Og dødens ild? spurgte andre. "Det er den ild, som blusser uden for Jert legeme og er hedere end Jert blod. Med denne dødens ild koger I Jer føde i Jeres hjem (over et komfur eller bageovn) og på Jeres marker. Sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Det er den samme ild (positive ioner/tabt energi), der ødelægger Jeres føde og Jeres legemer, ligesom ondskabens ild, der hærger Jeres tanker, hærger Jer Ånd. Thi Jert legeme er det, som I spiser, og Jer ånd er det, som I tænker. Spis derfor ikke noget, som en stærkere ild end livets ild har dræbt (positive ioner/tabt energi) end livets ild har dræbt. Tilbered og spis derfor alle frugter på træerne og alle græsserne på markerne og al mælk fra dyr, som egner sig til føde. Thi alle disse næres og modnes ved livets ild; de er alle gaven "negative ioner" "antioxidanter" fra vor jordiske Moders engle. Men spis intet, som kun dødens ild giver smag, thi sådant hører Satan til.
Spis derfor altid af Guds bord: Træernes frugter, markens korn og græsser (hvedespire), dyrernes mælk og biernes honning. Thi alt ud over disse (kunstige ting) er af Satan og fører ad synderens og sygdommes vej til døden. Men den føde, som I spiser af Guds overdådige bord, giver styrke og ungdom til Jert legeme, og I vil aldrig kendes til sygdom. Thi Guds bord gav føde til Methusalem i gammel tid (der blev verdens ældste person), og Jeg "Jesus" siger Jer i sandhed: Hvis I lever ligesom han levede, da vil det levendes Gud også give Jer et langt liv på jorden, som hans var det. 

Tidligere var fastelavn en barsk og blodig begivenhed - for mennesker og dyr.

Og en spedalsk kommer til Jesus og beder ham om hjælp, falder på knæ for ham og siger til ham. "Hvis du vil, kan du rense mig". Matthæus Evangeliet 8,1-4.

Og han ynkedes (græd) inderligt og rakte sin hånd frem, rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren!" Markus Evangeliet 1,40 og Lukas 5,13.

Men rygtet om ham bredte sig mere og mere og store skarer kom sammen for at høre og for at blive helbredt for deres sygdomme. Luk.5,15.

"Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær til jer; omvend jer og tro på evangeliet. Mark.1,15.

Og han helbredte mange, som led af forskellige sygdomme, og uddrev mange onde ånder (dæmoner), og han tillod ikke de onde ånder (Djævlen) at røbe, at de kendte ham.
Han uddrev en ond ånd (Satan), og den var stum; og da den onde ånd var faret ud af mennesket, skete det, at den stumme talte (drengen), og skarerne undrede sig.
Luk.11,14 : Mark.9,17-20.
Så førte de ham hen til ham, og da de fik øje på Jesus, sled ånden straks i drengen, og han faldt om på jorden og væltede sig i frådede (epilepsi ). Sl. 121,1-6 : Mark.9,20 : Mark. 1,26.
Herre! forbarm dig over min søn; thi han er månesyg og lider meget (epilepsi); ofte falder han i ild og ofte i vand:
Matthæus Evangeliet 17,14-21.
Siden da de var ene, gik disciplene til Jesus og sagde: "Hvorfor kunne vi ikke uddrive denne onde ånd? Matthæus Evangeliet 17,19.
Han svarede dem: "Fordi I har så lidt tro; thi retfærdig siger jeg jer; hvis I har tro som et sennepsfrø kan i sige til dette bjerg: "Flyt dig herfra og derhen, så skal det flytte sig: og intet er umuligt for jer. Matt.17,20 : Luk.17,6 : Matt.21,21-22.
Hvorfor kunne vi ikke uddrive den? Den slags farer kun ud ved bøn og faste!!.. Mark.9,29 og Matt.17,21.
Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal belønne dig. Matthæus Evangeliet 6,17-18 og Mark.2,19.
Bekend derfor jeres synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I må blive helbredt; en retfærdigs bøn har mægtig virkende kraft. Jakob. 5,16.
Herren er gudløse fjernt, men hører retfærdiges bøn. Ordsp.15,29 : Joh.9,31:
Vi ved, at syndere bønhører Gud ikke; men hvis nogen er gudsfrygtig og handler og gør hans vilje, så hører han ham. Job.27,9 : 35,13 : Sl.66,18 : Ordsp.15,29 : Es.1,15.
Jesus siger: Jeg er døren; om nogen går ind gennem mig (inkarnation), han skal blive frelst; og han skal gå ind og gå ud og finde føde (til helbredelse). Joh.10,9.

"Det levende brød"

"Mit ord, som udgår af min mund, skal ikke vende tomt tilbage, men som regnen falder på jorden og gør den frugtbar, så ledes skal mit ord gå ud og udrette alt det, hvortil jeg udsender det! Derved skabes der rette kristne, som virkelig kender og smager Kristus. Esajas 55,10.
Gud skal opsluge dem og de skal ikke snuble på fastedagen, deres hviles sabbat eller søndag. Så mennesket skal ikke lave af brød alene, men hvert ord, som udgår af Guds mund. Matt.4,4 : Visdommens Bog 16,26.
"Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres". Mens de nu spiste tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine disciple det og sagde: Tag dette og spis det; dette er mit legeme". Matt.26,26.
Nadverhandlingen er det middel, hvorved kristus giver sig selv (når vi spiser vort måltid), sin tilgivelse og sit liv. Hvor dette ord ikke høres, gøres og tros, er handlingen tom og eftergivelse tilentegjort. Matt.6,6-13.
Det er ikke munden man skal bede med, men med et rent hjerte i tanker. Det er ordenes indhold og mening, hjertet skal løftes op til Gud - "Når I beder, skal I ikke bruge mange ord, sådan som hedningerne og præsterne gør i kirken. Lukas 18,10-14.
Jo færre ord, dersto bedre bøn; jo flere ord, desto dårligere bøn; idet få ord med mening er kristeligt, d.v.s. bede uden ord ( Matt.6,6). "Giv plads for sådanne tanker og i stilhed høre efter og for alt i verden ikke hindre dem som prædiker oprigtigt af hjertet om Helligånden. Matt.6,7.
De fromme, de er vise; de forstår godt, hvortil Guds vilje d.v.s. alskens ulykker, tjener og de ved også godt, hvorledes de skal gøre den og forholde sig derunder.
Guds ord, vort daglige brød, styrke os, som han siger ved Esajas (50,4) "Gud har givet mig en viss tunge, så jeg kan styrke alle, som er trætte! Matt.11 (28): Kom til mig, alle, som er ængstelige og bevægede, jeg vil give jer hvile. Derfor skal vi ikke bede om det almindelige brød, men om det himmelske, åndeligt brød "vort brød".
Matt.6,11.
Giv os i dag vort "daglige brød": Ordet "daglig" hedder efter det hebraiske sprog for et brød til dage i morgen, et "morgenbrød", ikke hvad vi kalder for et morgen - aftenbrød, men et brød, der er tilberedt for den næste dag, på latin crastinum.
Kristus siger (Joh.6,51 og 58): Den, der spiser dette brød, skal leve evigt". Fader, giv os det overnaturlige, uddødelige evige brød".
Visdommens Bog siger; at vort himmelske brød er så langt herligere og finere og sødere og langt rigere på dyd og nåde end det naturlige brød. Det "udvalgte brød" der alene er givet til Guds børn og kun til dem. Visdommens Bog 16,20. Ordet "udvalgte brød", betyder nemlig også egreigus, peculiaris, proprius som apostlen siger til hebræerne (13,10). "Vi har et særligt alter, hvorfra ingen kan spise uden vi alene, "og altså har vi også vort særlige brød. 1. Kor.9,13-14.

Overalt i kirker og katedraler finder vi Djævlen - Satan med horn i panden. Men hvad symboliserer han?

Overalt i kirker og katedraler finder vi Djævlen - Satan med horn i panden. Men hvad symboliserer han?

Bibelen gav mig livet tilbage.

Da jeg blev alvorlig syg i 1976, ringede jeg til min far der boede på Lolland og bad ham låne den Bibel han aldrig fik åbnet og læst. Det var på opfordring af naturlæge Axel O. Hansen`s bog jeg havde læst "Og Satan ler"? Bibelen den mest solgte og fantastiske bog i verden med trykte guldbogstaver Bibelen på forsiden, gav mig livet tilbage. Den var indbundet i læderskind med min fars logo som han fik i 50 års fødselsdagsgave af min farmor. Hun var et kristen menneske fra Babtistmenighed i Sæby - Vendsyssel, der altid hver morgen sad foran radioen og lyttede til DR-1 morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København.

Bibelen blev et og alt mit største eje, til tider lagt under føresædet på mit arbejde som taxachauffør, når jeg kørte rundt med kunder i Københavns gader. Ingen vidste, at bibelen blev min store interesse som teolog og var min skytsengel i flere år, idet den lærte mig psykologi og forstå livet med dens indhold, så den redede mig over for de værste kunder som havde en stiv brændert på, ofte med trusler under kørsel som taxachauffør!!...
Hver gang jeg holdt stille på en Taxa-holdeplads, blev den flittigt læst, og til sidst slidt i stykker, så jeg ikke kunne vende bogens sider mere og læse hvad der stod?
I min fritid kom mange forskellige trossamfund og bankede på min hoveddør for at prædikede, men de kunne ikke overbevise mig om min Gud "Kend dig selv" og Jesus, der åbenbaret sig i naturen? 
Fra perioden 1986-96 var jeg ansat på et Storkøbenhavnsk bibliotek uden, at nogen vidste om min fanatiske religiøsitet. I min fritid studerede jeg nemlig religion, græsk, hieroglyffer, filosofi og mytologi, og søgte alle former for religiøsitet, men blev til sidst overbevist om, at kristendommen og Jesus Kristus var den sande religion for mig. På min vej i junglen af religiøsitet og kultur, finder jeg mange forskellige kasketter og trossamfund, præster af vidt forskellig art ? Så det var svært at skelne hvad der er sandt, men fandt til sidst den levende Gud som Paulus prædiker foran Akropolis i Athen for grækerne "Kend dig selv"!!...

I bjergprædiken taler Matthæus om, at finde Jesus Guds Søn og her er historien jeg flittig har læst mange gange i tidsskriftet Natur medicin fra 1977? Det handler om Bibelen og vores forhold til svinekød - syndigt eller usundt, som til sidst ændrede mit liv da jeg var meget alvorlig syg i 1976?

Efter 26 års kamp med kronisk mellemørebetændelse, langvarrig sygdom med alvorlige ryglidelse, total afkalkning af knogler i rygsøjlen, Hotsons hovedpiner og altid halsbetændelser o.m.a., ja skæbnen har sin pris, så forsvandt mine værste lidelser til sidst da det går op for mig, at mit liv bestod af forkerte spisevaner og manglende tro på kristendommen og livet. Desværre er det ikke lykkedes mig at helbrede og få bugt med min alvorlig dioxinforgiftning og de "bivirkninger" det har påførte mig sygdom fra 1962-66, idet jeg stod i lære som fabriksskomager. Hver dag indåndede jeg store mængder giftgasser,  stoffer og kemikalier, der langsomt ætsede og ødelagde min brusk næsebor og i rygsøjlen. Skævheden i næsen og indsnævert næsebor, skyldes efter min opfattelse kemikalier der ødelagde optagelsen af vitaminer og "silicium" et vigtig grundstof i kroppen, der er med til at opbygge bruskskiverne diskusprolaps og brusk i næsen og ryghvivlerne? I dag er skævheden i mine næse (luftpasage) blevet til "søvnopnø" der har stået på i rigtig mange år. Til tider er lidelsen så voldsom, at jeg får tørre slimhinder i mund, hals og svælget, når jeg vågner om morgenen.
For mig betød min alvorlige søvnopnø, at jeg på en nat ikke trak vejret op til 560 gange og med intervaller på 15 sekunder op til et minut. Lægerne mener min indsnævring i næsebor skyldes medfødt, men den hopper jeg ikke på? Afdøde naturlæge Axel O.Hansen siger, at hvirvelsøjlen i ryggen påvirkes af fremmede stoffer i blodbanen og kan opstå ved fejlernæring, kemiske stoffer der hindrer optagelse af grundstoffer som danner bruskskiverne. Min kiropraktor i 1976 har fortalte mig, at bruskskiverne var på vej ud af rygsøjlen, hvilket også blev bekræftet af speciallæge da han gennemså røntgenbilleder. Det er min overbevisning som klimatolog og nu videnskabsmand i biokemi bl.a. "grundstoffers stråling", at mange kemikalier i vores miljø og på arbejdspladser luft, kost o.s.v... griber ind i vores stofskifte og ødelægger vores celler, brusk og knoglernes opbygning?
Kilde: Læs og tryk på linket: Farlig gift i sko

Giftstoffer i miljøet truer alt liv

Nogle vil sikkert spørge, hvorfor griber Gud ikke ind overfor disse kemikalier som flyder overalt i vores miljø og skjult i vores dagligdags fødevare? Det sker kun, hvis vi selv fjerner dem ved ikke at arbejde med disse eller købe produkterne, og det har nogle allerede gjort f.eks. hos damefrisøerne? Mange er nemlig begyndt og indset og gjort deres tiltag som Cut "GRØN FRISØR". Mange har lige som jeg, fået ødelagt deres helbred, beskadiget slimhinderne i næse og hals med alverden frisør kemikalier, så derfor historierne på denne 123 hjemmeside, der udelukkende handler om menneskets værste fjende "Og Satan ler", truselen om de giftige kemikalier i vores dagligdag!!......

                              ********************


Svinekød - syndigt eller usundt?

Tyskland har en betydelig, populærvidenskab og informationsstrøm til befolkningen, hvad spørgsmål om sund levevis angår. På internettet kan man læse og gå historien efter, men det kunne man ikke den gang i 1977, hvor jeg fandt artiklen i tidskriftet Natur Meduicin.
Artiklen handler om en bog af den østriske dr. Breuss`metoder, der fik stor tilslutning fra læger i forskellige lande, men desværre ikke i Danmark.
Bogen går ud på, at helbrede kræft ved at sætte patienterne på en ekstremt proteinfattig kost eller diæt af grøntsager og frugt, idet cancer-celler har et overskud af - og lever af - proteiner. Erfaringsmateriale fra hospitaler har vist forbløffende resultater langt før 1977. Det skulle nu være en udbredt antagelse, også blandt danske læger, at for mange dyriske kødprodukter kan fremme sygdomme. Da alvorlige, kroniske sygdomme er i tiltagen, og RB for nogen tid siden (1977) kunne meddele en stor stigning i kødforbruget, især svinekød (en fordobling siden 1970) altså på 7 år, burde det interessere en del læsere, hvad den tyske dr. med. Hans - Heinrich Reckeweg har nedfældet angående sine undersøgelser i skriftet "Svinekød og Sundhed", udgivet på tysk fra Aurelia-Verlag i Baden-Baden 1977.
Sine første opdagelser gjorde han i sultårerne efter 2. Verdenskrig. Kun de færreste tyskere kunne spise sig mætte, og svinekød fandtes praktisk taget ikke. Samtidig observerede han, at rheumatiske lidelser (gigt) og hjerteinfakt med forkalkning og højt blodtryk var næsten ukendte begreber.
Efter 1948, da økonomien blev bedre i Tyskland, kom der atter svinekød på markedet, og dermed så han, at billedet ændrede sig totalt: Blindtarmsbetændelser, galdeblæresygdomme og akutte bylder i huden hørte til dagens orden. De var fremkaldt af de giftstoffer, der var i svinekødet, og da man bekæmpede lidelserne med penicilin og "kemiske" midler, kunne man senere se andre, alvorlige bivirkninger. Giftstoffer ophobes i svinenyrer m.m..
Særligt foruroligende var imidlertid det stigende antal tilfælde af kræftsygdomme. Talrige patienter i alderen 60-70 år, der tidligere havde levet problemfrit, døde af mavebesvær, hvis årsag var kræft i spiserør, mave og tarm.
Dr. Reckeweg skriver i bogen, at disse tilfælde var så instruktive og biologisk betydningsfuldt årsagsbegrundende, at han deri fandt vægtige hentydninger til oprindelsen af alle sygdomme som giftbetinget. Han skrev allerede herom i sit første videnskablige arbejde 1952 i nr. 12 af Mùnchener Medizinichen Wochenschrift.
I de følgende år fandt han med voksende erfaring ud af, at mange andre sygdomme som arthritis og arthrose ligeledes i stort omfang var betinget af svinekød.
Strengere, videnskablige forsøg gjorde han med stammer af hvide mus, som han fodrede med svinekød. Derved fik de en tendens til kanibalisme (egen formodning: Ændringer på det psykiske plan). Med tiltagende alder, fra måneder til år, optrådte kræft forskellige steder i kroppen. EDe mus, der fik normalt kost, fik langt mindre grad kræft, ligesom de ikke viste tegn på kanibalisme (psykisk). Fra anden side erfarede han at boxer-hunde under ingen omstændigheder måtte få svinekød, da de ellers ville udvikle kløende hudsygdomme samt ondartede, indre lidelser.
Det samme berettede man om cirkusdyr, især løver og tigere, der tilmed blev sløve og fede med forhøjet blodtryk og næseblod, hvis de fik svinekød.
Fra jeger af dambrug blev han gjort opmærksom på, at fiskene døde på få dage, hvis de fik svinekød.
Foruden de giftige substanser er svinekødet enormt fedtholdigt, mange mere end andet kød. Også "magert" svinekød indeholder endnu store mængder fedt, da det i modsætning til andre kødsorter af kalv, lam o.l. er intracellulært, d.v.s. indeholder betydelige mængder i selve cellerne.
Svinekødet har ydermere ulemper for de skønhedsbevidste, idet det i højere grad giver delle-deformiteter på mave, hofter, baller osv. end andet kød og dertil er ansvarligt for åreforkalkning.
En lang række betændelsestilstande i både organer og hud (dermatitis, eksem) skulle skyldes histamin i svinekød. Eksperimentelt har man ved histaminindsprøjtninger kunnet fremkalde kløe, betændelser, allergi, astma, høfeber, uregelmæssig hjerterytme og hjerteinfakt. Hjertesvage frarådes derfor at spise svinekød. 
Dr. Reckeweg henviser til undersøgelser af professor Shope (Londons virusforskningsinstitut) i 1960èrne angående angående influenza-virus. Det kan holde sommeren over i svinekød (dog også i hestekød) for derpå gennem konsum at overgå i bindevævet i de menneskelige lunger. Så skal der i mindre grad en dråbeinfektion til, end vinterens kulde, samt mangel på vitaminer og sol, for at influenzaen kan bryde ud. Det hedder, at de muhammedanske lande i høj grad bliver sparet under epidemier, fordi de ikke spiser svinekød. Vildsvinet skulle ikke være mindre giftigt end det avlede svin, omend det indeholder mindre fedt.
Man fortæller ofte om "de sunde landboer", som trods varig nydelse af svinekød ikke bliver syge, men ifølge dr. Reckeweg har en videnskabelig studie allerede èntydigt vist, at det ikke passer.
I sin praksis gennem 10 år i Hochscwarzwald så dr. Reckeweg en bekræftelse på det: Overdreven forekomst af arthrose, leverskader, voldsom eksem, hjerte- og gigtsygdomme, kronisk bronchitis samt bylder.
Mennesket skulle ifølge dr. Reckeweg kunne opnå en biologisk alder på ca. 150 år. I egne, hvor der ikke spises svinekød, f.eks. i Kaukasus, i Tyrkiet såvel som i andre, ikke særligt belastede, islamiske lande, findes der folk på 130-150 år ved fuld sundhed (f.eks. Hunza folket i Andesbjergene)
Til at opbygge en menneskerace af lødigste art må det forventes, at man skal bruge mange hundrede år. Dr. Reckeweg nævner, at jøderne siden Moses har undgået svinekød, hvilket kan have givet dem en konstitutionel kvalitet, som gjorde dem bedre egnede til at være "det udvalgte folk" ifølge Bibelen.  I modsætning til Hitlers race-teori fremhæver dr. Reckeweg jøderne for deres enorme, kulturelle og økonomiske dygtighed. Så kan nogle måske undre sig over, at Kristus ikke tog det med i sit budskab, men særligt mærkeligt er det nu ikke, da hans mission netop var et opgør med jødernes lovtrældom, og han ikke ønskede, noget skulle skygge for evangelierne, skønt et og andet kunne tjene som en udmærket lovregel. En anden årsag kan være, at indtagelsen af svinekød på Kristi tid formentlig var helt ualmindeligt og utænkeligt slutter dr, Reckeweg.

Jesus Kristus indførte "Vegetarismen"? 

Til sammen er disse tre gamle Hunza folk tilsammen 400 år og bor i Andesbjergene. De er alle vegetar og lever efter bibelens forskrifter.

Til sammen er disse tre gamle Hunza folk tilsammen 400 år og bor i Andesbjergene. De er alle vegetar og lever efter bibelens forskrifter.

Lægen i den sorte bog

Det er interesant at se kendsgerningerne i øjnene, at menigmand tildels er ligeglad med sit legeme , hvad man putter i munden, indtil sygdommen begynder at hærge med smerter.

I gamle dage kom Lægen i den sorte Bog, hvis han på egen hånd begyndte at reformere, men her er et citat som lysner indenfor lægestanden f.eks. skriver Dr. medisinsk Nyrop i det danske Ugeskrift for Læger, side 67 nr. 3:
"Den lægelige Tænken må lægges om - Lægekunstens Udvikling søger nu bort fra kunstige Helbredsmidler, til simple og naturlige Fremgangsmåder, hvortil Ernæringsbehandlingen hører. I fremtidens Lægekunst vil Administrationen (EDB?) af Næringsmidler  spille en overvejende Rolle. Ved mangelfuld kost sker der alvorlige skader. Vi står midt i den store Strid om Diætformernes Værdi, dog at der ligger så mange Fakta, at det kan lønne sig i følles belysning at betragte Diæterne samt de forskellige Ernæringsskader".

Dette fragtment fundet i Monte Casinoklostrets Bibliotek i 1923, som er dateret til det 14. årh. e. Kr.?

Da kom mange syge og vanføre til Jesus og spurgte ham: "Hvis Du ved alt, da sig os, hvorfor vi lider af disse skrækelige plager? Hvorfor er vi ikke raske som andre mennesker? Mester, helbred os, at vi også kan blive stærke og ikke behøver at forblive i vor elendighed. Vi ved det, at Du formår at helbrede alle slags sygdomme. Fri os fra Satan "Djævlen" og hans dæmoner eller hans svære plager. Mester, hav medlidenhed med os".

Og Jesus svarede: "Lykkelige er I, at I hungrer efter sandheden, thi jeg vil mætte Jer med visdommens brød (ionterapi). Lykkelige er I, at I banker på, thi jeg vil åbne livets dør for jer (naturhelbredelse). Lykkelige er I, at I vil afkaste Satans magt (positive ioner), thi jeg vil føre Jer ind i vor Moders engles rige (ren føde, vand, sol og luft), hvor Satans magt ikke kan trænge ind".

Og de spurgte ham forbavset. "Hvem er vor Moder, og hvem er hendes engle? Og hvor er hendes rige"?

"Jeres Moder er i Jer og I hende. Hun fødte Jer, hun giver Jer liv. Det var hende (Naturen) som gav Jer Jert legeme, og til hende skal I en dag give det tilbage igen (ved begravelse i jorden). Lykkelig bliver I, når I lærer hende og hendes rige at kende, og hvis I tager imod Jer Moders engle (budbringer) og holder hendes (natur) love. Sandelig, siger jeg Jer: Den, som gør dette, skal aldrig kende til sygdom. Thi vor Moders magt står over alt (og står skrevet i jorden). Og den ødelægger Satan og hans rige og hersker over alle Jeres legemer og alt, hvad der er levende.

Blodet, som rinder i os, er født af vor jordiske Moders blod. Hendes blod falder fra skyerne (regnen), springer op fra jordens skød, pludrer i bjergenes kilder, flyder bredt i sletternes floder, slumrer i søerne, raser med vælde i de stormpiskede have.

Luften, som vi indånder, fødes af vor jordiske Moders ånde. Hendes ånde er himmelblå i himlenes højder, hviner i bjergenes toppe, hvisker i skovens blade, bølger over kornmarkerne, slumrer i de dybe dale, brænder hed i ørkenen.

Vores knoglers hårdhed er født af vor jordiske Moder, af klipperne og stenene (mineraler). De står blottede for himlene på bjergenes toppe, er som kæmper, der ligger sovende på bjergenes sider, som afgudsbilleder i ørkenen og skjult i jordens dyb.

Vore køds blødhed er født af vor
jordiske Moders kød (planterne), farves gult og rødt i træernes frugter og nærer os i markernes furer.

Vores indvolde er født af vor jordiske Moders indvolde (planterne) og er skjult for vore øjne ligesom jordens usynlige dybder.

Vor øjneslys
, vore ørens hørelse og lyde, der omgiver os, som havets bølger omgiver en fisk, den hvirvlende luft en fugl.
Sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Mennesket er søn (inkarnation) af den jordiske Moder (naturen), og fra hendes modtog mennesket hele sit legeme, ligesom det nyfødte barns legeme fødes af dets moders skød. Retfærdig, siger jeg Jer: I er eet med den jordiske Moder: Hun er I Jer og I er i hende (inkarnat
ion). Af hende blev I født, i hende lever I, og til hende skal I vende tilbage. Hold derfor hendes love (spis ikke kød), thi ingen kan leve længe eller være lykkelig uden den, som ærer sin jordiske Moder (naturen) og holder hendes love. Thi Jer ånde er hendes Ånde (luften). Jert kødhendes kød Jeres knogler hendes knogler, Jeres indvolde hendes indvolde, Jeres øjne og Jeres øren hendes øren hendes øjne og hendes øren.
Sandelig (retfærdig), siger jeg Jer: Undlader i at overholde blot een af alle disse love og da beskadiger blot eet af alle Jert legemers lemmer, da skal i aldeles fortabes i Jeres plagsomme sygdom. Og der skal være gråd og tænders gnidsel (Matt. 8,1-12 : Matt,24,42-51 : Matt.13,42-42). Jeg siger Jer: Medmindre I følger Jeres Moders love, kan I ingenlunde undgå døden. Og den, der klynger sig til sin Moders love, til ham skal hans Moder også klynge sig. Hun skal helbrede alle hans onder (Djævlen) med
naturhelbredelse, og han skal aldrig blive syg. Hun giver ham et langt liv og værner ham mod alle trængsler, mod ild (Matt.22,13-14 : Matt.13,42-42 : Matt.25,30-46)., og hun værner jer mod vand, mod bid af giftige slanger: Thi Jeres Moder (naturen) fødte Jer og holder liv I Jer. Hun har givet Jer sit legeme, og ingen uden hun helbreder Jer. Lykkelig er den, som elsker sin Moder (naturen) og ligger roligt i hendes skød (skoven, græsset og på stranden). Thi Jeres Moder naturen elsker Jer, selv når I vender Jer bort fra hende. Og hvor meget mere vil hun ikke elske Jer, hvis I vender Jer imod hende igen? Retfærdig, siger jeg Jer. Meget stor er hendes kærlighed, større end det højeste bjerg, dybere end de dybeste have. Og de, som elsker deres Moder natur, dem svigter hun aldrig. Som hønen værner sine kyllinger, løvinden sine unger, moderen sit nyfødte barn, således værner den jordiske Moder natur menneskets søn mod al fare og alle onder. 

Beelzebub forfører et menneske (kalkmaleri) fra en Jydsk Kirke.

Beelzebub forfører et menneske (kalkmaleri) fra en Jydsk Kirke.

General information

Transfirguration er en begivenhed, hvor Jesus undergik forvandling med profeterne Moses og Elias. Ifølge evangelierne beskrives Transfiguration som en lejlighed, hvor Jesus tog hans disciple Peter, Jakob og Johannes med op på en bjergtop (Mount Tabor). Her blev han forvandlet (manifestation) med Moses og Elias som et vidnesbyrd om, at opfylde Det Gamle Testamentes profetier om Mesias.
Ifølge kristen tradition blev "Jesus forvandlet for dem, og hans ansigt lyste som solen, hans klæder blev hvide som lyset" (Matt.17,2-5.6-14 og 21).
Forklarelsen på vor Herre Jesus Kristus på et (højt bjerg) er beskrevet af hver af de tre evangelister (Matt.17,1-8 : Mark. 9,2-8 og Lukas 9,28-36) og hænger sammen med tro, nåde, dåb, bøn, faste og opstandelse fra de døde.
Jesus blev stående på bjerget, talte med Moses og Elias, og blev kaldt "Søn" med en stemme i himlen, antages at være Gud Fader (ABBA) lig. Det er en af de store mirakler, der er nævnt i alle evangelierne.
Derfor blev også de fleste helligdomme, kirker og klostre senere bygget på hellige steder "bjergskråninger", symbolet på Transfiguration.
Mount Tabor er traditionelt identificeret som Bjerg og det fortælles, at Djævlen tager Jesus med sig til den hellige stad (Jerusalem) og op på et meget højt bjerg og siger til ham: "Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned (styrte udover) og tilbede mig". Da siger Jesus til ham: "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund". (Matt.4,4 og v.10): "Vig bort, Satan! thi der står skrevet: "Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham, alene."

Fredens Evangelium 1.kap.1-15:

Thi sandelig, siger jeg jer: Talløse sygdomme og farer venter menneskenes sønner. Beelzebub, alle djævlens fyrste, kilden til alt ondt ligger på lur i alle menneskesønnernes legeme. Han er døden, herskeren over al sygdom, og iført en trækkelig dragt frister og lokker han menneskesønnerne. Rigdomme lover han, og magt og pragtfulde paladser, og pure klæder af guld og sølv, og en mængde tjenere, alt dette. Han lover berømmelse og hæder, hor og vellyst, frådseri og vindrikken, udsvævende liv og dovenskab og uvirksomme dage. Han lokker en hver med det, som deres hu mest står til. Og den dag, da menneskebørnene allerede er blevet slaver af alle disse tomme og afskyelige ting, da bortriver han som betaling derfor alle de gaver fra menneskesønnerne, som den jordiske Moder gav dem så overdødigt. Han fratager dem deres ånde, deres blod, deres knogler, deres kød, deres indvolde, deres øjne og øren. Og menneskets ånde bliver kort og besværgeligt, fuld af pine og ilde lugt, lig urene dyrs ånde. Og hans blod bliver tykt og ildelugtende ligesom sumpenes vand; det klumper og mørkner ligesom dødens nat. Og hans knogler bliver hårde og knudrede; de fortæres indvendig og bryder sammen som en sten, der falder ned på en klippe. Og hans kød bliver fedt og vandfyldt, det rådner og bliver fordærvet, med sår og bylder, som er en afskyelighed. Og hans indvolde bliver fulde af modbydeligt skarn, af langsomt flydende strømme af forrådnelse, og mængder af vederstyggelige orme har deres bolig der. Og hans øjne bliver svage, indtil mørk nat indhyller dem., og hans øren bliver tilstoppede, lig gravens stilhed. Og til sidst af alt skal det vildfarende menneske miste livet og dø. Thi han holdt ikke sin Moders love (naturen) og føjede synd til synd. Derfor skal han fratages alle den jordiske Moders gaver, ånde (frisk luft), knogler, kød, indvolde, øjne og øren - og efter alt andet livet, hvormed den jordiske Moder kronede hans legeme.
Men hvis det vildfarende menneske angrer sine synder og gør dem ugjorte og vender tilbage til sin jordiske Moder, og hvis han holder sine jordiske Moders love (naturen) og befrier sig fra Satans klør, idet han modstår hans fristelser, da modtager den jordiske Moder atter sin vildfarende søn med kærlighed og sender ham sine engle, at de kan tjene ham. Sandelig, siger jeg Jer: Når mennesket modstår Satan, som bor i ham, og ikke gør hans vilje, da findes Moderens engle dèr i den samme time, at de kan tjene ham med hele deres kraft og fuldstændig udfri ham af Satans magt.

Thi ingen kan tjene to herre. Thi enten tjener han Beelzebub og hans djævle (dæmomer), eller han tjener vor jordiske Moder og hendes engle. Enten tjener han døden, eller han tjener livet. Sandelig, siger jeg Jer. Lykkelige er de, som holder livets love og ikke vandrer på dødens stier. Thi i dem bliver livets kræfter stærke, og de undgår dødens pinsler".
Og alle omkring Jesus lyttede til hans ord med forbavselse, thi hans ord havde magt, og han lærte helt anderledes end præsterne og de skriftkloge (lægerne).


af evangelisten Johannes 

Var Oliven - Jomfruolie symbolet på Guds Søn - født af "Jomfru" Maria, heraf navnet?

I antikkens tidsalder f. Kr. salvede man med olie (oliven) som et tegn på respekt for såvel levende og døde. På ægyptiske gravmæler fra det 18. Dynasti har man fundet afbildninger af oliventræet, der efter signatur betragtes som helligdom - symbolet på fred, godhed, klogskab, helse og rigdom (åndeligt). Man har tillige også fundet rester af olivengrene i mumiekister og afbildning på herioglyffer.
I den jødiske -kristne tradition vedblev man at salve patriaker, monaker og præster - både "Kristus" (fra græsk) og "Messias" (fra Hebraisk) betyder i øvrigt "den salvede".
1. Sam.1,1 : 16,1 ff : Ap.G.4,27 : Ap.G.10,37-41.
Jesus` kaldenavn Kristus betyder oprindeligt "den salvede" (fra crisma: hellig olie): Velsignet den, der kommer, i Herrens hus "Jesus" inkarnation, Herren er Gud og han lod det lysne for os (Guds børn - Ny kristne græsrodsbevægelse). Festtoget med grenene (oliven) slyngede sig frem, til altret horn (i Himmelen) er målt. Horn nævnes oftere i Det Gamle Testamente (f.eks. i 1. Samuel 2,10) som symbol på kraft og magt og ifølge Luk.1,69 hedder det, at Herren har oprejst os et frelsens horn: "en kraftig frelse".

Munken Peter Valdus (f. 1180 e.Kr.)

I verdens ældste bog bekræfter forfateren, at munken Peter Valdus fra Frankrig, brugte olivenolie, bøn og faste til de alvorlige syge og helbredte dem alle!!...Peter Valdus var katharer (vegetar) og spiste ikke kød eller drak vin, men forkastede lig som reformatoren Martin Luther den bestående katolske kirkes sakramenter bl.a. betaling for syndsforladelse; bodsøvelse, ordination "den sidste olie" salige bortgang (smørring på huden) lige før døden indtræffer.
Peter Valdus ofrede hele sit liv utrættelig og udholdende med sit arbejde, drog omkring i fattigdom og prædikede og kan på sin vis kaldes en grundlæggende "Jesu frelser". Peter Valdus besøgte i 1200 tallet den katolske Pave Innocent og talte Guds sag om "den sidste olie" helbredende virkning til indvortes brug, men den katolske kirke og dens trosfælder var så konservativ og forbandede ham og smed ham på porten? Peter Valdus forsatte ufortrødnet sine prædikner og vidomspændende helsekur og døde til slut i Bøhmen i år 1217 kun 37 år gammel pga. hans usle omvaklende levemåde for Guds sag. Men hans vækkelser og han prædikener om "vegetarismen" døde ikke, og har med små forandringer holdt sig til den dag i dag.
Senere blev de katolske Paver klogere og indviede olie til brug i kirkerne og i hjemmene. I en senere bøn ved ordinationsritual hedder det: "Giv ham Herre en mild ånd, magt til at tilgive synder og til at helbrede alle sygdomme. "Lad, Herre, din hellige velsignelse beskytte alle, som bærer denne hellige olie med sig og alle som salves med den, i sind og legeme, i sjæl og ånd, tag bort al smerte, alle svaghederm al sygdom i sindet og legemet.

Valdenserne (Peter Valdus)

En trosbekendelse tilhørende Valdenserne (katharer) lyder således: "Derfor, angående salvning af de syge, holder vi dette for en trosartikel, og bekender oprigtigt af hjertet, at når syge begærer at blive salvet med olivenolie, så bliver de det af nogen som forener sig med dem i bøn og faste, at de må blive til virksomt i legemet (indvendig) ved spisning af olien, efter den apostoliske hensigt. Og vi bekender at en sådan salvelse dvs. indtagelse og spisning af olivenolie, gjort efter apostlens mønster og brug bliver helbredende. Vi ´bekender af salvelsen af de syge, efter apostlens mønster og forbillede, og efter hvad Johannes Markus evangelist og Jacob siger, er bibelsk (Jak.5,14-15). Det er tydeligt formet stik imod den katolske kirke, Mormonerne, Jehovas Vidner og mange andre trossamfund, ikke til helbredelse, men til en saglig bortgang for den syge som ligger og venter på døden ("den sidste olie") d.v.s. olie smurt som parfùme på ansigtet på sygelejet?

Og de uddrev onde ånder

Og de gik ud og prædikede, at man skulle omvende sig (fra at spise kød, drikke vin og hvad andet din broder tager anstød af). Og de uddrev mange onde ånder og "salvede" mange syge med olie og "helbredte" dem (Mark.6,12-13 og Jak.5,14): Er nogen iblandt jeg syg, skal han kalde menighedens ældste til sig (vismænd), og de skal bede over ham, efter at de i Herren navn (Jesus Kristus) har salvet ham med olie. Så vil troens bøn (omvendelse først) frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygelejet, og har han begået synder, sklal det tilgives ham (Salm. 103,2): Min sjæl, lov Herren (Jesus), og glem ikke alle hans gerninger (naturen)!!.. Han, som tilgiver alle dine misgerninger (syndige) og læger alle dine sygdomme, han, som udløser dit liv fra graven og kroner dig med miskundhed og barmhjertighed, han, som mætter din sjæl med godt (fra naturen), så du bliver ung igen som ørnen!!...Ny kraft får de, der bier på Herren Jesus, de får nye svingfjer som ørnen; de løber uden at mættes, vandre uden at trættes. Da svulmer hans legeme af friskhed, han oplever atter sin ungdom (Jobs Bog 33,25):

Daniels Bog kap.4,33: I samme stund fuldbyrdes ordet "Jesus Kristus" på Nebukaneser; han blev udstødt af menneskernes samfund (på grund af sin tro) og åd græs (hvedestrå) som kvæget (fyldt med vitaminer), og han legeme væddes af himmelens dug (B-vitaminer, mineraler osv,), til hans hår blev langt som ørne fjer og hans negle som fugleklør. Men da tiden var omme, løftede jeg, Nebukaneser, mine øjne til himmelen og fik min forstand igen (efter at have spist vegetarmad), og jeg priste den Højeste og lovede og ære ham "Jesus Kristus", som lever evindelig (naturen), hvis herredømme er evigt, (sålænge jorden består), og hvis rige står fra slægt til slægt. Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukaneser, Himmelens konge "Jesus Kristus": Alle hans gerninger er sandhed, hans veje retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i hovmod.
Dan.4,11-25 : Luk.1,50-51 : 1. Pet.5,5 ff.

Hovmodig

Men om nu nogle af grenene blev brudt af, og de, som hører til et vildt oliventræ, blev indpodet iblandt den og sammen med dem fik del i oliventræets rod med dens fede saft (helbredelse), så skal du ikke derfor være hovmodige over for grenene; Men hvis du er hovmodig, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden (dødsriget) der bærer dig og grenene Jesus Kristus (Rom.11,16-18 : Rom.5,1ff : Joh.10,9 : Joh.4,22-24. Oliventræet regnes i dag for en af de ældste kulturplanter vi kender, således fortæller Bibelen, at Noah`s due bragte et frisk olivenblad i næbet hjem til arken (skibet) efter syndfloden. Derfor er Duen med olivengrenen i næbet blevet fredssymbolet, og bruges i FN`s flag, der viser Jorden set fra nordpolen
omgivet af olivengrene, som symboliserer organisationernes verdensomspændende og fredsbevarende formål!!... 

Præsterne repræsenterer stort set to massive blokke - en for og en imod djævleuddrivelse....
Jeg er derfor overrasket over, at begge grupper af repræsentanterne er så uforsonlige. De dæmoniserer nærmest og overdriver modpartens standpunkt til det latterlige.
Besættelser af dæmoner "Satan" har været et kendt fænomen i tusinder af år helt tilbage til den grå midedelalder.
I Det Ny Testamente findes utallige vidnesbyrd og eksempler, hvorledes Jesus uddrev besættende ånder bl.a. i Mark. 1,39 : Luk. 8,27-33 : Mark. 9,17-27. Det var et dogme han overgav til sine disciple, hvad der fortælles i Mark. 10,1.
Onde ånder (dæmoner) findes i alle religioner. I græsk-romersk tid blev dæmon betegnelse for ånder og halvguder, der beskyttede hjemmets fire vægge, slægten og ejendommen. Dæmon var mægtigere end mennesket, men af lavere rang end guderne, f.eks. en guddommeliggjort helt, skytsånd eller en hjælpeånd.
Middelalderens katadraler er rigt udstyret med fabelvæsner lige som bestemte kirker, såkaldte djævlespejle, for at skræmme det onde væk.
I Ny Testamente bygger dæmonologien bl.a. på den jødiske apokalyptisk, hvor englenes seksuelle omgang med mennesker fødte de onde ånder. Derfor betragtes sex som noget beskidt, smitsomt og noget der kunne overføre sygdomme f.eks. ved seksuel omgang med andre udenfor ægteskabet. Således blev Satan lederen af denne djævleskare som er beskrevet utallige steder i Bibelen.
Fra 1100 tallet spillede kirkens kunst en rolle i dæmomologien, hvor grufulde væsner tilkendes skyld i menneskelige ulykke, lidelse og død.
Senere blev dæmon- og satandyrkelsen genstand for den katolske inkvisitationens forførelse af hekse, kvaksalver (naturhelbreder) og jordmødre som lindrede gravide kvinder med lægeurter, brændt på bålet. Sidstnævnt af hekse er Maren Splid fra Ribe!!...

Kristus monogram dannet ved to af de første bogstaver i navnet kristus, stavet på græsk. x (chi) og P (rho). I billeder symboliserer Kristus f.eks som en fisk (Ichthys).

Kristus monogram dannet ved to af de første bogstaver i navnet kristus, stavet på græsk. x (chi) og P (rho). I billeder symboliserer Kristus f.eks som en fisk (Ichthys).

Figuren til venstre for Jesus er ikke Johannes med langt hår, men en kvindeskikkelse. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at personen har feminine eller kvindelige træk og figurens tunika afslører konturen af kvindelige bryster. Der er ingen tvivl om at personen må være Maria Magdalene. Hvis det er tilfældet, hvem er så personen i midten? Leonardo Da Vinci har malet 13 personer ved bordet og dr er et gammelt ordsprog som siger, at man ikke må side 13 til bords?

Figuren til venstre for Jesus er ikke Johannes med langt hår, men en kvindeskikkelse. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at personen har feminine eller kvindelige træk og figurens tunika afslører konturen af kvindelige bryster. Der er ingen tvivl om at personen må være Maria Magdalene. Hvis det er tilfældet, hvem er så personen i midten? Leonardo Da Vinci har malet 13 personer ved bordet og dr er et gammelt ordsprog som siger, at man ikke må side 13 til bords?

Guden Jesus Kristus har haft rigtig mange navne "Jeg er den, jeg er (2. Mos.3,13); Menesesønnen (Dan.7,13); og den Almægtige i Johnnes Åbenbaring 1,8-11 og som Herren i Ezikes Bg 28,1. Messias eller Kristus den salvede. Apokalyptiken er profeti, der betyder afsløring, åbenbaring af hemmeligheder, hvormed menes hemmeligheder angående tidernes ende. Makkabærebogen (Jesus komme) eller Imanul, der betyder "Gud med os" og nævnes i Es.7,14; 8,8; 6,1-3 og Matt.1,23, hvilket også kan læses i Immanuels bog (Esajas). Navnt betyder Herren (Jesus) er frelse eller Herren frelser. Immanuel (Esajas) er navnet, der handler om kong Akaz og hans tid, og samtidig forkynder profeten Esajas om den kommende fredsfyrste "Jesus, Kristus, Guds Søn, Frelseren" (Ichthys) græsk!!..
Temaet over verdensdommen og de nye ting, står i Dødehavsrullerne og Esajas kap.24-27 som en åbenbaring, og Gud vil skabe efter den. Din ret skal folkene skue og alle konger din ære. Et nyt navn (Ichthys) giver man dig, som Herrens mund skal nævne (Esajas 62,2), Og JHWH Eders navn (Jehova) skal I efterlde mine udvalgte som forbandelsesord: Den Herren Herren (Jesus) give dig slig en død! Jeg er Herren, sådan lyder mit navn. Jeg giver ej andre min ære, ej guebilleder min pris (Esajas 42,8-16).

Men mine tjener skal kaldes med et andet navn (Esajas 65,15): Sæd lader jeg gro af Jacob og af Juda mine bjerges arving: dem skal mine udvalgte arve, der skal mine tjenber bo. Sl.69,37: hans tjeners afkom skal arve det, de, der elsker  hans navn (Jesus), skal bo deri. Det er Judas hus jeg vil være nådig og frelse ved Herren eders Gud (Hos.1,7). Og Herren sagde: "Kald ham ikke-mit-folk; thi I er ikke mit folk, og jeg er ikke eders Gud (Jehova). Og i stedet for "I er ikke mit Folk skal de kaldes "Den levende Guds børn": Og som Pauls siger til Romerne i kap. 9,25-33 og at mit folk og navn er: Ichthys (Ap.G.17,22-25; Joh.4,22-24; 2.Kor.3,17-18; 1.Kor.12,3-4 ; 1.Joh.4,2-4 ; Fil.2,9-11. Ap.G. 2,32-38 ; Rom.10,9-11 ; 1.Kor.5-6 ; Mal.2,10 ; Ef.4,1-13).

Jerusalems fald år 70 e.Kr.

Thi helligdommen fyldte hedningerne nu med deres udsvævelser og drikkelag, idet de forlystede sig med skøger og i de hellige forgårde havde de omgang med kvinder (bodeller); desuden bragte de ting deri, som var ganske utilbørlige. Brændofferaltret blev fyldt med usømmelige, i loven forbudte ofre; og det var ikke muligt at holde sabbat eller fejre de fra fædrene overtagne fester, ja man kunne simpelt hen slet ikke bekende sig som jøde.
                                                      2. Makkabærebog 6,4-6

Johannes Evangeliet 14,20:

På den dag skal I erkende, at jeg er i min Fader, og I er i mig og jeg i jer (inkarnation). Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig (Joh.17,20). - at de alle må være èt, lige som du, Fader i mig, og jeg i dig, at også de må være èt i os (inkarnation), så verden må tro, at du har sendt mig (v.21.). Og den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være èt, ligesom vi er et jeg i dem (inkarnation) og du i mig, for at de må være fuldkommen èt, så verden kan forstå, at du har sendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig (v.22.), at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter (inkarnation), og at I må blive rodfæstede og grundfæstede i kærlighed (Ef.3,17).
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer (inkarnation) 1.Kor.3,16-19: Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel (sjæl, ånd og legeme) er helligt, og I er jo hans tempel. Lad ingen bedrage sig selv? Hvis nogen iblandt jer mener, at han er vis i denne verden, må han først blive en tåbe og fjols for at han kan blive vis. Denne verdens visdom er nemlig fjolser i Guds øjne; thi der står skrevet: "Han er den, der fanger de vise i deres klogskab: Derfor skal ingen rose sig af mennesker! Thi alt hører jer til, men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.
Den, som har mine befalinger og holder dem (nadveren), han er den, som elsker mig; og den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og "åbenbare" mig for ham (Joh.14,21-23). Judas (ikke Iskariot) siger til ham: "Herre! hvoraf kommer det, at du vil åbenbare dig for os og ikke verden?" Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord; og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (inkarnation).
Det guddommelige Ord og evighed, dets medvirkning ved læsning fra skabelsens begyndelse er den evige tanke og fornuf ved Ordet (Logos), dets menneskeblivelse i Jesus Kristus, idet ordet er Handlinger, og disse tre er et i den evige lov og loven er hos Gud og loven er udgået fra Gud. Ved loven er alting skabt. I Ordet som er "Jesus" er der liv og indhold.

Johannes Evangeliet kap.1,1-18.
I begyndelsen var Ordet (læresætning), og Ordet (Logos) var hos Gud, og Ordet var hos Gud. Dette var i begyndelsen hos gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er (uden læresætning). I ord var der liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med (han begreb det ikke).
Ingen har nogen sinde set Gud; den enbårne (Jesus), som selv er Gud, som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk (oversætter). Dette er Johannes vidnesbyrd, dengang jøderne sendte præster og levitter ud til ham fra Jerusalem, for at de skulle spørge ham: "Hvem er du"? Da sagde han rent ud og nægtede ikke, han sagde rent ud: "Jeg er ikke Kristus".

Romerkirkens korslagte nøgler gemt under tiaraèn.

Romerkirkens korslagte nøgler gemt under tiaraèn.

Gud skabte mennesket -
og mennesket skabte Gud?

Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord: og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (inkrnation).          
Jo.14,1-23; Joh.8,23-30; Joh.3,14; Joh.3,28.

Jesus svarede dem: "Står der ikke skrevet i jeres lov. Jeg har sagt, at I er guder? 
Joh.10,34; Sl.82,6; Ap.G.17,26 ff. Es.40,18.

Og Gud skabte Adam (betyder menneske) i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem;
1.Mos.1,27; 2.Mos.2,15; Jak.3,8-10.

Gud skabte jo mennesket til uforkænkelighed og gjorde det til et afbillede af sit eget væsen;
1.Mos.1,5; 1.Mos.5,1; Luk.3,38; Kol.3,1-10; Ef.4,24-32; 1.Kr.11,7; 1.Tim.2,11-15.

Gud rense vor samvitighed fra døde gerninger (afguder), så vi kan tjene den levende Gud.
Hebr.9,14-28; Es.53 ff.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i jer? Eller ved I ikke, at jeres legme er et tempel for Heligånden (Jesus), som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? Hvordan kan Guds tempel og afguder have med hinnden at gøre? Vi er jo den levende Guds tempel, thi Gud har sagt; "Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk.Gud
. 2.Kor.6,16; 1.Kor.3,16; 1.Kor.6,19; Åb.21,3; 2.Ko.6,17-18 Ro.10,9-11. NB! Efesern 6,15-19 

Claves Sancti Petri
          (Sankt Peters Nøgler)

I Romerkirkens ældgamle våben, Claves Santi Petri (CLAVES SANCTI PETRI), som betyder "SANKT PETERS NØGLER", findes der under tiara`en (en hedensk, fyrstelig hovedbeklædning, stammende fra Persia) tvende korslagte nøgler. "Nøglernes" hemmelighed, som ifølge kirkens myter overrækkes Petru (Peter på billedet øverst) og hans kristne efterfølger, til dem røbes straks hemmeligheden her, er den uindskrænkende magts insignier - magten over de uindviede og uvidende. Nøglernes antal er oprindelig tre, og de består af tre rækker lydtegn (alfabeter) der tillige er tal (se billed med MCMXXIX).
I adskellige værker siger kirkefædrerne og de lærde; vi ved ikke, om det var èn eller flere nøgler Kristus (Gud) overrækker Peter, "guds statsholder på jorden". Med nøglerne i hånden vil vi selv åbne døren til himmelen, som de har forment os adgang til, hvis tabte ur-evangelium lyder i Luk.2,14; at Gud har velbehag i menneskesjælen og vil fødes dèr. I din og min sjæl - og ikke i en  enkelt frelser!
Du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og jeg vil give dig Himmerigets nøgler, og hvad du binder på jorden, det skal være bundet i Himmelen, og hvad du løser på jorden, det sjkal være løst i Himmelen." (Mattæus kap.16,18-19).
Så hvis du tror, at kristen jul blev opfundet af de første troende kristne for at mindes Jesu fødsel - så tager du grusomt fejl! Den kristne jul er et påhit fra pavestolen i Rom. Det var pave Liberius, der i år 352 e.v.t. foreskrev, at jul - festen for solhverv - fra nu af skulle fejres og være til minde om Kristus. Årstiden er forkert? Pave Liberius fik ved den lejlighed grundfæstet uden om Kristus den løgnagtige antagelse, at Jesus blev født den 25. deceber.
Jesus siger oprigtigt; sandelig siger jeg jer: før Abraham blev til, er jeg (Joh.8,58 og John 1,1-30) I Paulus brev til Kolosserne 1,14-23 fortælles: I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse, og han er den usynlige Guds billede, førstfødt forud for al skabning (æoner). Da tog de sten op for at kaste den på ham; men Jesus skjulte sig under sin klædedragt som en (ånd) og gik bort fra helligdommen.
PÅ kirkemødet i Efesos i 431 vedtog man det dogme, efter at man var kommet i besiddelse af evangelierne (Mattæus, Markus og Lukas), at madonna (italiensk): Jomfru Maria er Guds moder (græsk theotok) og på latin Dei gemitrix, begge dele betyder Gudens moder, og at hun som sådan skal agtes og æres som helgen. Reformationen afskaffede både Maria dyrkelsen og helgendyrkelsen, men alt det pagt og pynt finder stadig anvendelse i vore kirker!!...Hårdest var den tyske reformator Calvin, der satte lighedstegn mellem Maria-dyrkelsen og rent afguderi og det gjorde han ud fra Det gamle Testamente Septuaginta. De troende katolikker og andre indremissionsk trossamfund m.fl., har virkelig acepteret, at det første barn som Maria fødte "Jesus", var frugten af parthegnus, en jomfrufødsel, thi skønt man i verdens ældste bibel står skrevet, hvis oversættelse er fra Hieronymus, af Bibelen fra aramæisk til latin blev Romerkirkens officielle eje. I den står der i Johannes Evangeliet kap. 1,13: Han (Jesus Kristus) blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud, idet Ordet (Logos) blev kød og tog bolig iblandt os d.v.s. inkarnation, i din og min sjæl? Og vi så hans herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.
 Den 12. april hvert år, har dagen navn efter Julius den 1., der var Pave i Rom 336-352, idet han fastslog, at Sønnen var af samme væsen som Faderen og var født, men ikke skabt?
De store årsfester.
Den ene af disse fire højtider, forsoningsdagen, har sin særlige præg, men de andre tre har et tydeligt fællespræg.  sidste var i udpræget grad glædesfester med store ofringer. De havde endelig betydning som samlingsfester, idet alle mænd i Israel disse tre dage om året skulle fremstille sig for Herren Gud, og for jøderne i adspredelsen blev ganske særligt påsken den store pilgrimsfest, idet den jødiske historieskriver Josefus Flavinus taler om 2½ million festdeltager i Jerusalem ved Jesus korsfæstelse?
Hvor tidlig man begyndte at fejre den kritne påske, og i hvad fohold den stod til den jødiske, er ikke klarlagt helt, men den blev begyndelsen til udformningen af kirkeåret.

Ikke mindre ser vi i den jødske adspredelsen (dispora), tidens fylde til kristenommen, idet evangelies forbavsende hurtige udbredelse hænger samen med, at adspredelsen blev en banet vej for den kristne mission, idet mange forhold virker her sammen med den ægypiske og græske kultur.
Mens jøderne i Palæstina talte aramæisk, havde de i adspredelsen græsk til modersmål og læste Det gamle Testamente i græsk oversættelse Septuginta og kunne ikke mere overholde Moseloven og de skriftkloges overlevering så strengt som deres trosfæller i hjemlandet Palæstina.
I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen (Ap.G.2,5). Da de i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne (grækerne) at skumle over hebræernes uretfærdighed, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved daglig udeling. Helenisterne og hebræerne omtales i Ap.G. 6,1-2.
Efter utallige stridgheder mellem faisæerne og den tredje gruppesadukæerne om hvem, der skal være konge, indog Pompeus som støtte fra farisæerne i 63 f. Kr. erobringen af Jerusalem og et stort antal krigsfanger som slaver i andre dele af romeriget. Derved udvides den jødiske dispora (adspredelsen) til Lilleasien, Grækenland og Italien. Hyrkan bliver nu indsat som ypperstepræst og ompejs opløser Seleukiderriget (Markedonien) og det Hasmonæisk rige. Da Cæesar i 44 myrdes, udbryder en borgerkrig mellem Fasael og Herodes mod Hasmonæerne. Herodes flygter herunder til Rom, hvor han udnævnes til jødernes konge.
Omkring år 40 f. Kr. mister Romerriget kontrollen over Palæstina, indtil Eroes afsluter borgerkigen i 37 ved at indtage Jerusalem. Indtil sin død i 4 f.v.t. holder han, den folkets støtte, magten ved hjælp af hårdhændet magtpolitk. Høj skatter indføres og der er generelt en meget hård tid for jøderne. Det er denne periode, han opretter store bgningsværker som Masada i ørkenen?

En væsentlig hjælpemiddl til at komme bag ved jødernes lærde tekst er bibelen Septuaginta, den græske oversættelse af Gamle Testamente, der allerede blev påbgyndt i 3. århundrede f. Kr. i Alexandria Ægypten og fuldført efterhånden som "Skrifterne blev anerkendt" i slutningen af det Gamle Testamentes sidste tidsregning bl.a. fundet af Dødehavs rullerne, her er profeten Habakkuks skrift i Det gamle Testamente omfattet af 3. kapitler. I 1973 påviste en forsker Josè O`Callaghan, et par af teksterne var fra den græske oversættelse af Det gamle Testamente, den såkaldte Septuaginta.

Tryk på linket: Tro ikke på alt!!..

Disse

Disse "hjul af energier" eller centre i kroppen kaldes Chakra - Kabbalah

Sophia står for visdom!!...
Sophia (Visdom) har bygget sit hus, hun har hugget hendes syv søjler ud (Ordsp.9,1.), henviser direkte til syv gange grundlag for vores krop. I dag er denne bevidsthedsfor i fokus for den åndelige videnskab af forskellige healer, og sangerinden Madonna, der arbejder med de syv chakra og syv niveauer, der i menneskets krop kaldes livets træ. Du kan se denne opfattelse af de syv niveauer i jødernes hebraiske Menorah lysestage, hvor de flammer op omkring det centrale i lyset af ånden.

Maria Magdalene er ikke længere de syv dødelige synder (dyder): stolthed, lyst, misundelse, vrede, begær, frådseri og dovenskab. I hendes sted er hun en af de syv jomfruer, der har banet sig vej med de syv lysestager. Denne rensning gør hende til den mest hellige person, der er nævnt i Det ny Testamente, idet hun er Jesus førstedame, iklædt Hans skikkelse. Maria Magdalena med den Hellige Visdom også kaldet den guddommelige Visdom (Hagia Sophia; Latin: santa Sophia) er den teologiske tanke, af perfekt Visdom som er at finde i Gud mennesket alene.  Den Hellige Ånd er et eksempel på Den Guddommelige Moder Natur, den himmelske Moder og Mary Magdalene. Ordene Pistic Sophia er græsk for "Tro og Klogskab" og er den disciple af Jesus Kristuys efter hans opstandelse og som findes i Livets træ Kabbalaha. Betydningen og læren afslører ikke blot Jesus mandlige disciple, men også disciple herunder Mary Magdalene, Martha, og Salome!.

Den syvarmede lysestage Menoarh.

Den syvarmede lysestage Menoarh.

Kendte stjerner som den Amerikanske rockstjerne Madonna, Elesibeth Taylor, Britney Spears, og ikke mindst Mick Jagger fra The Roling Stones er hoppet på bølgen af den røde tråd "Kabbalaha".
The Beatles John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, The Beach Boy`s og Donovan m.fl. fik allerede øje på den Indiske Kabbalaha i 1967 gennem deres indiske guru Maharishi Maheh.
Den nye trend blandt de kendte sangere er konventeret til den jødisk Ortodokse og kristne religion Kabbalaha, hvor man efter sigende som tilhænger bærer rundt på en rød tråd med perler om sit venstre håndled.
Armbåndet skal ifølge Kabbalaha religionen beskytte og fortrænge "onde øjne", hvilket vil sige holde al dårlig påvirkning og uvenlig nedstirrende væk. 

Kabbalah betyder ifølge tradition "det som modtages".Det er en ældgammel religion, som stammer fra Asien og Indien over Ægypten, hvor den blev Kalidæernes hemmelige lære eller for stjernetydning. Det er en tradition, som eksisterede før jødedommen og findes i indiske Vedaskrifter, og hvor sandheden findes gennem fortolkningen af Det gamle Testamentes og Jesu lære. Mere specefik er det en mystisk tolkning af den hebraiske religion, som opstod i senmiddelalderen som en strømning: "Hvem er vi", Hvor kommer vi fra", og Hvorfor er vi på denne jord. Kabbalah giver svar på en lang række spørgsmål af visdom og bliver undervist overalt i Amerika, hvor Madonna har oprettet skoler for børn helt ned i børnehaveklasse. Den verdensberømte sanger Madona har derfor skiftet navn til "Ester". Navnet er kendt i den jødisk kristne verden, og stammer fra det persiske ord for "stjerne" - myrte. Blomsten har en rensende effekt på huden, og bruges som blomsterpryd i håret ved bryllup. Myrte er helliget Venus og står for den ægyptiske gudinde Hator.

Tryk på linket: Mit store idol. Her kommer tre sider frem, tryk igen på siden "Helligånden".

Livets Træ
Syndfaldet kaldes ikke syndefaldet i Det gamle Testamente, men en advarsel imod at få kendskab og kontakt med det onde eller mørket i mennesket.

Urkraften: energien der symboliserers af slangen i mennesket, havde stor betydning for de indviede jødiske præster, så den måtte korsfætes (massakeres og knuses, før det store Værk (NyTestamente) kunne blive til og finde sted.
Anbringelsen af slangen på korset som er livets træ, symboliserer (moderværdighed og foreningen af det feminin og maskuline).
Mange kristne kirkers kunst kom livets træ til at spille en afgørende rolle som symbol på Kristus, Livskaften (Kabbalah) og forløsningens kors: "Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger ti menigheden! Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ (Kabbalah, som er i Guds paradis." (Åbenbaringens Bog 2,7; 22,2-7; 22,14-21.